A A A A A
Bible Book List

Ezechiel 41 Bible 21 (B21)

41 Poté mě uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6 loktů silné. [a] Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká.

Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně [b] 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. „To je nejsvětější svatyně,“ řekl mi.

Poté změřil stěnu chrámu: byla 6 loktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů obepínaly postranní komory. Komory stály ve třech patrech nad sebou, vždy po třiceti v patře. Na stěně chrámu byly kolem dokola výstupky pro nosníky komor, tak aby nosníky nezasahovaly do samotné stěny chrámu. Komory po obvodu chrámu byly v každém dalším patře širší. Přístavba obepínající chrám byla stupňovitá, takže se komory v každém dalším patře rozšiřovaly. Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. [c]

Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou tyč neboli 6 loktů. [d] Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu 10 a místnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. 11 Z prostranství vedly vchody do postranních komor, jeden ze severu a druhý z jihu. Mezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola plošina 5 loktů široká.

12 Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5 loktů silnou.

13 Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé. 14 Právě tak i šířka vyhrazeného prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. 15 Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství: včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká.

Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří 16 stejně jako prahy, zužující se okna i trojité ochozy – všechno od prahu a dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy až k oknům a okenicím, 17 až po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách vnitřní i vnější části chrámu byli v pravidelných vzdálenostech 18 vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: 19 lidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno kolem dokola celého chrámu. 20 Řezby cherubů a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy až nad vchod. 21 Chrámová loď měla čtverhranné veřeje.

Před svatyní stálo cosi jako 22 dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký [e] a 2 lokty dlouhý. Jeho zpevněné rohy, podstavec [f] a stěny byly ze dřeva. „To je stůl stojící před Hospodinem,“ řekl mi onen muž.

23 Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře. 24 Každé dveře měly po dvou křídlech a obě ta křídla byla otočná; jak první, tak druhé dveře měly po dvou křídlech. 25 Na chrámových dveřích byly rytiny cherubů a palem, takové jako na stěnách. Na vnějším průčelí předsíně byla dřevěná římsa. 26 Na bočních stěnách předsíně byla zužující se okna s palmami po jedné i druhé straně. Také na postranních komorách chrámu byly římsy.

Footnotes:

  1. Ezechiel 41:1 podle jednoho hebr. rukopisu a LXX (MT přidává: jako šířka stanu)
  2. Ezechiel 41:3 podle LXX (MT: Vchod měřil 6 loktů a jeho šířka byla
  3. Ezechiel 41:7 1.Král 6:5–6, 8
  4. Ezechiel 41:8 viz pozn. Eze 40:5
  5. Ezechiel 41:22 podle LXX (2 lokty široký v MT chybí)
  6. Ezechiel 41:22 podle LXX (MT: délka)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes