A A A A A
Bible Book List

Ezechiel 40 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Noul Templu

40 În al douăzeci şi cincilea an al exilului nostru, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani de la cucerirea cetăţii[a], chiar în ziua aceea, mâna Domnului a fost peste mine şi m-a dus acolo. M-a adus, în vedenii dumnezeieşti, în ţara lui Israel şi m-a lăsat jos pe un munte foarte înalt; în partea de sud a acestuia se afla ceva ca structura unei cetăţi. M-a adus acolo şi iată că în acel loc se afla un bărbat a cărui înfăţişare era ca cea a bronzului; el stătea la poartă şi avea în mâini o funie de in şi o trestie de măsurat. Bărbatul mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, priveşte cu atenţie, ascultă cu băgare de seamă şi ia aminte la tot ceea ce-ţi voi arăta, căci ai fost adus ca să ţi se arate aceste lucruri! Fă cunoscut Casei lui Israel tot ceea ce vezi!“

Poarta de răsărit a curţii exterioare

Am văzut un zid în afara Casei, de jur împrejur, iar în mâna bărbatului era o trestie de măsurat de şase coţi. Cotul acesta era mai lung cu un lat de palmă decât cotul obişnuit.[b] A măsurat lăţimea zidului şi era de o trestie, iar înălţimea lui – tot de o trestie. S-a dus la poarta care era în partea de răsărit, a urcat pe trepte şi a măsurat pragul porţii. Era de o trestie lăţime. Celălalt prag era tot de o trestie lăţime.[c]

Fiecare odaie[d] de la poarta de răsărit era de o trestie lungime şi o trestie lăţime, iar între odăi era o distanţă de cinci coţi.

Pragul porţii de lângă porticul porţii ce dădea înspre curtea interioară a Casei era de o trestie lăţime.

A măsurat porticul porţii, iar acesta[e] avea o lungime de opt coţi; uşorii[f] ei aveau o grosime de doi coţi. Porticul porţii dădea înspre curtea interioară a Casei.

10 Odăile de la poarta de răsărit erau trei de-o parte şi trei de cealaltă parte. Măsurile lor erau aceleaşi. De asemenea, şi măsura uşorilor[g] era aceeaşi, atât a celui dintr-o parte, cât şi a celui din cealaltă parte.

11 A măsurat deschizătura porţii; aceasta era largă de zece coţi, iar lungimea pasajului porţii[h] era de treisprezece coţi. 12 Înaintea odăilor de pe o parte era un zid de un cot, iar înaintea odăilor de pe cealaltă parte era un zid tot de un cot. Fiecare odaie avea şase coţi pătraţi, atât cele de pe-o parte, cât şi cele de pe cealaltă parte.

13 A măsurat lăţimea porţii, de la zidul exterior[i] al unei odăi până la zidul exterior al odăii opuse. Era o distanţă de douăzeci şi cinci de coţi, deschizăturile odăilor aflându-se faţă în faţă. 14 A măsurat partea interioară a porţii, de-a lungul zidului, şi a găsit şaizeci de coţi; a măsurat până la porticul[j] care dădea înspre curte.[k] 15 Din faţa porţii de la intrare până în faţa porticului porţii interioare erau cincizeci de coţi. 16 Odăile, precum şi zidurile lor dinăuntrul porţii, de jur împrejur, aveau nişte ferestre înguste. De asemenea, şi porticul avea ferestre înspre interior, de jur împrejur. Pe zidurile dintre odăi erau gravaţi palmieri.

Curtea exterioară

17 Apoi m-a dus în curtea exterioară. Şi iată că acolo erau nişte odăi[l] şi un paviment care fusese făcut de jur împrejurul curţii. Erau treizeci de odăi de-a lungul pavimentului. 18 O serie de porţi mărgineau pavimentul care se întindea pe toată lungimea acestora. Acesta era Pavimentul de Jos.

19 A măsurat distanţa din faţa porţii de jos până în capătul celălalt al curţii interioare şi a găsit o sută de coţi, atât în partea de răsărit, cât şi în partea de nord.[m]

Poarta de nord a curţii exterioare

20 După aceea a măsurat lungimea şi lăţimea porţii din partea de nord a curţii exterioare. 21 Odăile ei, în număr de trei de o parte şi trei de cealaltă parte, zidurile dintre odăi şi porticul ei aveau împreună aceeaşi măsură ca cele de la poarta dintâi, şi anume cincizeci de coţi în lungime şi douăzeci şi cinci de coţi în lăţime. 22 Ferestrele ei, porticul ei şi palmierii gravaţi pe ziduri erau de aceeaşi mărime ca cele de la poarta de răsărit. La ea se ajungea urcând pe şapte trepte, iar porticul ei se afla înaintea acestora. 23 În faţa porţii de nord era o poartă înspre curtea interioară, ca şi la poarta de răsărit. A măsurat de la o poartă la alta şi erau o sută de coţi.

Poarta de sud a curţii exterioare

24 M-a dus apoi în partea de sud şi iată că şi în partea de sud era o poartă. I-a măsurat uşorii[n] şi porticul şi aveau aceeaşi măsură ca a celorlalte. 25 Poarta aceasta şi porticul ei aveau ferestre de jur împrejur, de mărimea celorlalte ferestre, şi aveau împreună o lungime de cincizeci de coţi şi o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi. 26 La poartă se ajungea urcând pe şapte trepte, iar porticul ei se afla înaintea acestora. Pe zidurile dintre odăi erau gravaţi palmieri, atât pe cele de pe-o parte, cât şi pe cele de pe cealaltă parte. 27 Curtea interioară avea şi ea o poartă înspre sud. El a măsurat înspre sud, de la o poartă la alta, şi a găsit o sută de coţi.

Poarta de sud a curţii interioare

28 După aceea m-a dus în curtea interioară, la poarta de sud. A măsurat poarta de sud şi avea aceeaşi măsură ca a celorlalte. 29 Odăile ei, zidurile dintre odăi şi porticul ei aveau aceeaşi măsură ca a celorlalte. Poarta aceasta şi porticul ei aveau ferestre de jur împrejur şi aveau împreună o lungime de cincizeci de coţi şi o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi. 30 (De jur împrejur existau porticuri care aveau o lungime de douăzeci şi cinci de coţi şi o adâncime de cinci coţi.)[o] 31 Porticul ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe uşorii ei erau gravaţi palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Poarta de răsărit a curţii interioare

32 M-a dus apoi în curtea interioară, la poarta de răsărit. A măsurat poarta şi avea aceeaşi măsură ca a celorlalte. 33 Odăile ei, zidurile dintre odăi şi porticul ei aveau aceeaşi măsură ca a celorlalte. Poarta aceasta şi porticul ei aveau ferestre de jur împrejur şi aveau împreună o lungime de cincizeci de coţi şi o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi. 34 Porticul ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe uşorii ei, de-o parte şi de alta erau gravaţi palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Poarta de nord a curţii interioare

35 M-a dus apoi la poarta de nord. A măsurat-o şi avea aceeaşi măsură ca a celorlalte. La fel era şi cu 36 odăile ei, cu zidurile dintre odăi, cu porticul ei şi cu ferestrele aflate de jur împrejur. Poarta avea o lungime de cincizeci de coţi şi o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi. 37 Porticul[p] ei dădea înspre curtea exterioară, iar pe uşorii ei, aflaţi de-o parte şi de alta, erau gravaţi palmieri. La poartă se ajungea urcând pe opt trepte.

Odăile pentru pregătirea jertfelor

38 Era o odaie care avea intrarea în porticul porţii; acolo trebuiau spălate arderile de tot. 39 În porticul porţii se aflau două mese pe o parte şi două mese pe cealaltă parte. Pe aceste mese erau înjunghiate arderile de tot, jertfele pentru păcat şi jertfele pentru vină. 40 Lângă peretele exterior al porticului, cum se urcă înspre intrarea porţii de nord, erau două mese, iar lângă celălalt perete exterior al porticului porţii erau alte două mese. 41 Aşadar, erau patru mese de o parte a porţii şi patru mese de cealaltă parte, în total opt mese pentru înjunghierea jertfelor. 42 De asemenea, mai erau patru mese din pietre cioplite pentru arderile de tot, lungi de un cot şi jumătate, late de un cot şi jumătate şi înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele cu care se înjunghiau arderile de tot şi celelalte jertfe. 43 Rasteluri duble de un lat de palmă erau fixate pe perete de jur împrejur. Pe mese trebuia aşezată carnea jertfelor.[q]

Odăile preoţilor

44 În partea din afară a porţii interioare, în curtea interioară, erau două odăi, una[r] la poarta de nord, cu faţa spre sud, iar cealaltă la poarta de sud[s], cu faţa spre nord. 45 El mi-a spus: „Această odaie care dă spre sud este a preoţilor responsabili cu supravegherea Casei, 46 iar odaia care dă spre nord este a preoţilor responsabili cu slujba de la altar. Aceştia sunt fiii lui Ţadok, singurii dintre urmaşii lui Levi care se pot apropia de Domnul ca să-I slujească.“

47 A măsurat apoi curtea care avea o suprafaţă pătrată: avea o sută de coţi lungime şi o sută de coţi lăţime. Altarul se afla în faţa Casei.

Templul

48 M-a dus la porticul Casei şi a măsurat uşorii porticului. Fiecare avea cinci coţi grosime, atât cel de pe-o parte, cât şi cel de pe cealaltă parte. Lăţimea intrării era de paisprezece coţi, iar cea a zidurilor laterale de trei coţi.[t] 49 Lungimea porticului era de douăzeci de coţi, iar lăţimea de doisprezece[u] coţi; se ajungea la el urcând pe zece trepte,[v] iar lângă uşori erau doi stâlpi, unul de-o parte şi altul de cealaltă parte.

Footnotes:

 1. Ezechiel 40:1 28 aprilie 573 î.Cr.; vezi nota de la 1:1
 2. Ezechiel 40:5 Un cot obişnuit, 45-50 cm, iar un lat de palmă, aproximativ 8 cm; aşadar, cotul lung sau regal, aproximativ 55 cm
 3. Ezechiel 40:6 TM - probabil cu referire la pragul porţii de lângă portic; LXX nu menţionează ultima propoziţie
 4. Ezechiel 40:7 Probabil camere de gardă (vezi 1 Regi 14:28; 2 Cron. 12:11); şi în vs. 10, 12, 13, 16, 21, 26, 29, 33, 36
 5. Ezechiel 40:9 Multe mss TM, LXX, VUL, Siriacă; cele mai multe mss TM: porticul porţii ce dădea înspre curtea interioară, iar acesta era de o trestie lăţime. Apoi a măsurat porticul porţii iar acesta
 6. Ezechiel 40:9 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: stâlpii
 7. Ezechiel 40:10 Este vorba fie de uşorii porţii, fie de zidurile ce separau odăile între ele (vezi v. 12)
 8. Ezechiel 40:11 Sau: lăţimea pasajului porţii
 9. Ezechiel 40:13 LXX; TM: acoperişul
 10. Ezechiel 40:14 Sau: uşorii
 11. Ezechiel 40:14 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
 12. Ezechiel 40:17 Vezi Ier. 35: 2, 4
 13. Ezechiel 40:19 Este vorba de distanţa dintre porţile exterioare şi cele interioare; şi în v. 23
 14. Ezechiel 40:24 Sau: zidurile dintre odăi
 15. Ezechiel 40:30 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, LXX omit acest verset
 16. Ezechiel 40:37 LXX (vezi şi vs. 31, 34); TM: uşorii
 17. Ezechiel 40:43 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur; sau, cu o aranjare diferită a vs. 42-43: înalte de un cot. 43 Rastele de un lat de palmă erau fixate pe perete de jur împrejur iar pe ele se atârnau uneltele cu care se înjunghiau arderile de tot şi celelalte jertfe. Pe mese trebuia aşezată carnea jertfelor.
 18. Ezechiel 40:44 LXX; TM: erau odăi pentru cântăreţi, care se aflau, una
 19. Ezechiel 40:44 LXX; TM: răsărit
 20. Ezechiel 40:48 LXX; TM: Lăţimea intrării era de trei coţi în fiecare parte
 21. Ezechiel 40:49 LXX; TM: unsprezece
 22. Ezechiel 40:49 LXX; TM: urcând nişte trepte,
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes