Profeţie împotriva amoniţilor

25 Cuvântul Domnului a venit la mine şi mi-a zis: „Fiul omului, îndreaptă-ţi faţa spre amoniţi şi profeţeşte împotriva lor. Să le spui amoniţilor astfel: «Ascultaţi Cuvântul Stăpânului Domn! Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pentru că aţi râs de Lăcaşul Meu când era pângărit, de ţara lui Israel când era pustiită şi de Casa lui Iuda când mergea în captivitate, iată, vă dau în stăpânirea neamurilor Răsăritului. Ei îşi vor aşeza taberele în mijlocul vostru şi îşi vor ridica locuinţe printre voi; vă vor mânca roadele şi vă vor bea laptele. Voi face din Raba o păşune pentru cămile şi din ţara amoniţilor o stână de oi. Şi veţi şti astfel că Eu sunt Domnul.

Căci aşa vorbeşte Stăpânul Domn: ‘Pentru că ai bătut din mâini şi ai dat din picioare, pentru că te-ai bucurat însufleţită de atâta dispreţ faţă de ţara lui Israel, iată, Îmi întind mâna împotriva ta şi te dau ca pradă neamurilor. Te voi tăia din rândul popoarelor, te voi şterge din rândul ţărilor şi te voi nimici. Şi vei şti astfel că Eu sunt Domnul’»“.

Profeţie împotriva moabiţilor

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că Moabul şi Seirul au zis[a]: «Iată, Casa lui Iuda este ca toate celelalte neamuri!», de aceea iată, deschid ţinutul Moabului dinspre cetăţi, dinspre cetăţile lui[b] de la hotar, care sunt măreţia ţării, şi anume: Bet-Ieşimot, Baal-Meon şi Chiriatayim. 10 Îl deschid şi-l dau în stăpânirea popoarelor din Răsărit, alături de amoniţi, ca Moab să nu mai fie amintit printre neamuri, ca în cazul amoniţilor. 11 Îmi voi împlini astfel judecăţile împotriva Moabului. Şi vor şti că Eu sunt Domnul.

Profeţie împotriva edomiţilor

12 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare faţă de Casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat şi s-a răzbunat pe ea, 13 aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Îmi voi întinde mâna împotriva Edomului şi voi nimici din el atât oamenii, cât şi animalele. Îl voi preface într-o ruină şi, de la Teman la Dedan, toţi vor fi răpuşi de sabie. 14 Răzbunarea Mea împotriva Edomului va veni prin mâna poporului Meu Israel. El îi va face Edomului după mânia şi furia Mea şi astfel acesta va recunoaşte răzbunarea Mea, zice Stăpânul Domn.»“

Profeţie împotriva filistenilor

15 Aşa vorbeşte Stăpânul Domn: „Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat însufleţiţi de dispreţ, cu dorinţă de nimicire, din cauza urii lor străvechi, 16 aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Îmi voi întinde mâna împotriva filistenilor, îi voi nimici pe cheretiţi şi voi prăpădi ce a mai rămas pe coasta mării. 17 Le voi face parte de răzbunările Mele cele mari, aducând asupra lor straşnice pedepse. Când mă voi răzbuna pe ei, vor şti că Eu sunt Domnul.»“

Footnotes

  1. Ezechiel 25:8 TM; LXX: Pentru că Moabul a zis
  2. Ezechiel 25:9 Sau: Moabului, lăsându-l fără cetăţi, fără cetăţile lui