A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 45 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévalónak felajánlott szent terület

45 „Amikor sorsolással felosztjátok Izráel földjét, különítsetek el belőle egy részt, és azt ajánljátok fel az Örökkévalónak szent ajándékul! Ennek a résznek a méretei: 25 000 könyök[a] hosszú és 20 000[b] könyök széles. Ez a terület teljes egészében szent legyen! 2-3 Ezen belül mérjetek ki egy 25 000 könyök hosszú és 10 000 könyök széles területet, ebben legyen a Templom, a legszentebb terület! Ezen belül legyen a Templom-terület külső fala által határolt 500 könyök oldalú négyzet: a szent hely! A falon kívül körös-körül még maradjon 50 könyök szélességű szabad tér!

A szent rész a papoké legyen, akik a Templomban teljesítenek szolgálatot, és az Örökkévaló színe elé járulnak, hogy neki szolgáljanak. Itt legyenek a házaik, és ezen a területen legyen a Templom is.

Egy másik, de azonos méretű terület a lévitáké legyen, akik a Templom körüli szolgálatokat végzik: itt legyenek a településeik és a birtokaik.

A város és a fejedelem birtoka

A város birtokául az előbbi szent terület mellett jelöljetek ki egy 5 000 könyök széles és 25 000 könyök hosszú részt, amely Izráel egész népéhez tartozik.

A fejedelem birtokát így jelöljétek ki: a szent terület és a város birtoka mellett mindkét oldalon, a nyugati oldalon nyugat felé, a keleti oldalon pedig kelet felé terjedjen ki. A fejedelem birtokának ugyanannyi legyen a szélessége, mint egy-egy törzs birtokáé. Hosszában pedig az ország nyugati határától a keleti határáig húzódjon. Ez lesz a fejedelem birtoka Izráelben. Akkor majd fejedelmeim nem fogják többé elnyomni népemet, és az ország területének többi részét felosztják Izráel népének a törzsei között.”

Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Izráel fejedelmei! Most már elég legyen az erőszakosságból, és a nép elnyomásából! Igazságosan uralkodjatok, és ne vegyétek el többé földjeiket!” — ezt mondja Uram, az Örökkévaló!

10 „Elég legyen már a csalásból! Ne használjatok többé hamis mérleget és mértékeket! 11 Az éfá és a bat azonos űrtartalmú legyen: mindkettő a hómer[c] tizedrésze! Tehát a hómer legyen az alapegység! 12 A sékel[d] 20 gérát ér, a mina pedig 60 sékelt. Tehát a mina 20 meg 25 meg 15 sékelt ér.”

Az áldozatok rendje

13 „Földje terméséből ezt a részt — köteles adományként — Izráel népéből mindenkinek ezt kell vinnie áldozatul a Templomba:

1/6 éfá[e] minden hómer búzából,

1/6 éfá minden hómer árpából,

14-15 1/10 bat[f] minden kór olíva olajból,

egy bárány a nyájból, minden 200 állat (juh, vagy kecske) után,

Izráel bőséges legelőiről.

Ne felejtsétek: 10 bat egyenlő 1 hómerrel, és 10 bat egyenlő 1 kórral[g].

Ezek az adományok szolgálnak az ételáldozatokhoz, az égőáldozatokhoz és a hálaáldozatokhoz, hogy engesztelést szerezzenek azoknak, akik az áldozatot bemutatják.

16 Az ország lakosai valamennyien át kell adják ezeket az adományokat a fejedelemnek. 17 Ő pedig ezekből vigye fel az égőáldozatokat, étel- és italáldozatokat az Újhold ünnepén, szombatonként és Izráel népének valamennyi ünnepén. Ezen kívül ő gondoskodjon a bűnért való áldozatról, az ételáldozatról, az égőáldozatról és a hálaáldozatról, amelyekkel engesztelést szerez Izráel egész népe számára.

18-19 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: Az első hónap első napján válasszatok ki a többi közül egy hibátlan bikaborjút, hogy bűnért való áldozatul szolgáljon, és vérével megtisztítsátok a Templomot! Ennek az állatnak a vérével kenje meg a pap a Templom bejárati ajtajának az ajtófélfáit, az oltár szegélyének négy sarkát és a belső udvar kapujának az ajtófélfáit. 20 Ugyanezt meg kell ismételnetek az első hónap hetedik napján is, hogy engesztelést szerezzetek mindazokért, akik tudatlanságból, vagy tévedésből vétkeztek. Így kell a Templomot is felszentelnetek, és minden tisztátalanságtól megtisztítanotok.”

A Páska ünnepe

21 „Az első hónap 14. napján tartsátok meg a Páska ünnepét! Ugyanekkor kezdődik a Kovásztalan Kenyerek ünnepe is, amely hét napig tart, ez alatt csak kovásztalan kenyeret egyetek! 22 A Páska ünnepén a fejedelem vigyen egy bikát bűnért való áldozatul mind a saját nevében, mind az egész nép nevében! 23 Ezen kívül az ünnep hét napján minden nap áldozzon az Örökkévalónak égőáldozatul hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost! Ugyanekkor naponta egy-egy kecskebakot áldozzon bűnért való áldozatul! 24 A bikákkal és a kosokkal együtt mutasson be ételáldozatot is: minden állathoz egy-egy éfá lisztet, és minden éfá liszthez adjon egy hin[h] olívaolajat!

25 A fejedelem mutassa be ugyanezeket az áldozatokat a Sátorok ünnepén, amely a hetedik hónap 15. napján kezdődik, és szintén hét napig tart. Tehát ekkor is készítse el ugyanazokat a bűnért való áldozatokat, égőáldozatokat és olajjal együtt bemutatandó ételáldozatokat, amelyeket a Páska ünnepén bemutatott!”

Footnotes:

  1. Ezékiel 45:1 könyök Ókori mértékegység: kb. 52 cm.
  2. Ezékiel 45:1 20 000 Ez az ókori görög fordításból való. A masszoréta héber szövegben 10 000 szerepel.
  3. Ezékiel 45:11 hómer Ókori űrmérték: kb. 220 liter. A szemes terményeket (gabonát) ezzel mérték.
  4. Ezékiel 45:12 sékel Mai mértékkel kb. 12 g.
  5. Ezékiel 45:13 éfá Ókori űrmérték, kb. 22 liter. A szemes terményeket (gabonát) ezzel mérték.
  6. Ezékiel 45:14 bat Ókori űrmérték, kb. 22 liter. Folyadékok mérésére használták.
  7. Ezékiel 45:14 kór Ókori űrmérték: kb. 220 liter. Megegyezett a hómerrel, de a kórral általában folyadékot, pl. olajat mértek.
  8. Ezékiel 45:24 hin Ókori űrmérték, kb. 3,2 liter.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes