A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 40 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Látomás az Új Templomról

40 A száműzetés huszonötödik évének kezdetén, a hónap tizedik napján[a] az Örökkévaló rám tette kezét, és látomásban elvitt egy helyre. Ez tizennégy évvel később, de ugyanazon a napon történt, amelyen elfoglalta Jeruzsálemet az ellenség.

Ebben a látomásban Isten elvitt engem Izráel földjére, és egy magas hegy tetejére állított. Előttem, a hegy déli oldalán épületek rendezett csoportját láttam. Az egész hasonlított egy városhoz. Odavitt engem az Örökkévaló, és egy férfit láttam magam előtt, aki a kapuban állt. Úgy láttam, mintha a teste fényes bronzból lett volna. A kezében len zsinórt és egy nádból készült mérőpálcát tartott. Megszólított: „Ember fia, jól nyisd ki a szemed és a füled, gondosan figyeld meg, amit mutatok neked! Mindent jól jegyezz meg, mert azért hoztak ide, hogy mindezt megmutassam neked! Azután mondj el mindent Izráel népének, amit itt láttál!”

A férfi kezében lévő nád mérőpálca 6 könyök[b] hosszú volt, a hosszú könyök[c] mértéke szerint. Ezt használta a méréshez. A Templomot körös-körül fal övezte, amelynek szélességét és magasságát a férfi a szemem láttára megmérte. Mindkettőnek a mérete 1 pálcányi volt.

A keleti külső kapubejárat

Azután a keletre néző kapuhoz[d] indult, felment a lépcsőkön, és megmérte a küszöböt: ez éppen egy pálcányi. A másik küszöb is ugyanolyan. A kapubejárat belsejéből négyzet alakú őrszobák nyílnak: szélességük és hosszúságuk egyaránt egy pálcányi. A szobák közötti fal vastagsága: 5 könyök. A belső kapunyílás küszöbe ugyanolyan, mint a külső. A kapubejárat belső szélessége a Templomra néző oldalon 1 pálca. A kapubejárat a belső előcsarnokban folytatódik, ennek szélessége: 8 könyök, oszlopai pedig 2 könyök átmérőjűek. Ez az előcsarnok a Templom felé néz, és a külső udvarba vezet. 10 A kapu belsejéből mindkét oldalon 3-3 kis őrszoba nyílik. Ezek mind egyformák, és a falaik is ugyanolyan vastagok. 11 A kapubejárat méretei: 10 könyök széles és 13 könyök hosszú. 12 A négyzet alakú őrszobák előtt alacsony fal húzódik, amelynek magassága és vastagsága egyaránt 1 könyök, a hossza pedig 6 könyök.

13 Az őrszobák szimmetrikusan helyezkednek el a kapubejárat két oldalán, ajtónyílásaik is egymással szemben találhatók. Az egyik őrszoba mennyezeténél mérve, a külső faltól a szemben lévő őrszoba szemben lévő külső faláig 25 könyök a távolság. 14 Ugyanez a méret a kapu belső előcsarnokánál: 20 könyök. Az előcsarnok a belső udvarra nyílik. 15 A kapubejárat hossza a külső homlokzattól a belsőig 50 könyök. 16 Az őrszobák külső falán, a kapubejárat oldalán és a belső előcsarnok falán keskeny ablakok találhatók. Ezek befelé szélesednek. A kapubejárat oldalfalait pálmafa mintájú faragások díszítik.

A külső udvar

17 Azután a férfi bevezetett a külső udvarba. A külső falak mentén, az udvar körül 30 kis szobát láttam. A szobák az udvarra néznek, és előttük az udvart egy sávon kövezet borítja. 18 A kövezet szélessége a kapubejárat hosszához igazodik: addig tart, ameddig a kapubejárat benyúlik az udvarba. Ezt nevezik alsó kövezetnek. 19 Azután a férfi megmérte az udvar szélességét a külső kapu udvari bejáratától a belső falon lévő kapu külső bejáratáig: 100 könyök a távolság. Az udvar ugyanolyan széles a keleti és az északi oldalon is.

Az északi külső kapubejárat

20 Majd megmérte az északi külső kapubejáratot, amely a külső fal északi oldalán nyílik. 21 Ennek mindkét oldalán 3-3 őrszoba nyílik. Előcsarnoka és falai ugyanolyanok, mint a keleti kapué. Hossza és szélessége is ugyanúgy 50, illetve 25 könyök. 22 Az ablakok, a belső előcsarnok és a pálmafa mintájú faragások mind ugyanolyanok, mint a keleti kapunál. Az északi kapu külső részén 7 lépcső vezet a szabadba. Előcsarnoka belülre nyílik. 23 Az északi kapu belső előcsarnokával szemben, a belső falon nyílik a belső udvar északi kapuja. A két kapu között a távolság 100 könyök — ugyanannyi, mint a keleti kapunál.

A déli külső kapubejárat

24 Azután az udvarban a déli falhoz vezetett, ahol szintén láttam egy kaput. Azt is megmérte, mint az előző kapukat. Ennek is minden mérete azonos a másik két kapuéval. 25 Ez is 50 könyök hosszú és 25 könyök széles, ugyanolyan a belső előcsarnoka, az ablakai, 26 és itt is 7 lépcső vezet a külső oldalon a szabadba. A kapubejárat belső falait is ugyanolyan pálmafa mintájú faragások díszítik. 27 Hasonlóan ez előző kapukhoz, a déli kapuval szemben is nyílik egy másik kapu a belső udvarba, és a kettő közötti távolság itt is 100 könyök.

A belső udvar kapui

28-29 Majd a férfi bevezetett ezen a déli kapun keresztül a belső udvarba. Közben ezt a kaput is megmérte. Ennek is 50 könyök a hossza és 25 könyök a szélessége. A többi méret is ugyanaz, mint a külső kapuknál. Ugyanolyanok az őrszobák, az oldalfalak, és az előcsarnok is. Ablakok vannak a kapubejárat falain, és az előcsarnokon. 30 A belső udvarban körös-körül nyitott fülkék voltak: szélességük 5, mélységük 25 könyök. 31 A kapubejárat mindkét falát pálmafa mintájú faragások díszítik. Előcsarnoka a külső udvarra néz. Ehhez a külső udvarból 8 lépcső vezet fel.

32-33 Majd a keleti kapun keresztül ismét bevezetett a belső udvarba. Közben ezt a kaput is megmérte. Ennek is 50 könyök a hossza és 25 könyök a szélessége. A többi méret is ugyanaz, mint a külső kapuknál. Ugyanolyanok az őrszobák, az oldalfalak, és az előcsarnok is. Ablakok vannak a kapubejárat falain és az előcsarnokon. 34 A kapubejárat mindkét falát pálmafa mintájú faragások díszítik. Előcsarnoka a külső udvarra néz. Ehhez a külső udvarból 8 lépcső vezet fel.

35-36 Azután az északi kapuhoz vezetett, és ezt is megmérte. Ennek is 50 könyök a hossza és 25 könyök a szélessége. A többi méret is ugyanaz, mint a külső kapuknál. Ugyanolyanok az őrszobák, az oldalfalak, és az előcsarnok is. Ablakok vannak a kapubejárat falain, és az előcsarnokon. 37 A kapubejárat mindkét falát pálmafa mintájú faragások díszítik. Előcsarnoka a külső udvarra néz. Ehhez a külső udvarból 8 lépcső vezet fel.

38 A kapu előcsarnokának oszlopa mellett nyílik egy kamra, a papok ott mossák meg az égőáldozatra szánt állatokat. 39 Az előcsarnokban mindkét oldalon két-két asztalt láttam, ezeken vágják le az állatokat az égőáldozathoz, a bűnért való áldozathoz és a jóvátételi áldozathoz. 40 Az előcsarnokon kívül, az északi kapuhoz felvezető lépcső alján, a fal mellett mindkét oldalon két-két asztalt láttam. 41 Tehát 4 asztal található a kapu mindkét oldalán, vagyis összesen 8 asztal, amelyeken az áldozati állatokat levágják.

42 Ezeken kívül láttam még másik négy, faragott kőből készült asztalt, amely szintén az égőáldozatokhoz szolgált. Erre tették le a papok az eszközeiket, amelyekkel az égőáldozati állatokat levágták, és a többi áldozatokat előkészítették. A kőasztalok széle-hossza egyforma: 1,5 könyök, magasságuk 1 könyök. 43 A falon tenyérnyi horgokat láttam. Az állatok húsát az asztalokra helyezik.

A belső udvar

44 Ezután bevezetett a belső udvarba, ahol két szobát[e] láttam. Az egyik az északi kapu mellett épült, és délre nézett. A másik a déli[f] kapuhoz csatlakozott, és északra nézett. 45 A férfi ezt mondta róluk: „Ez a délre néző szoba azoké a papoké, akik a Templomban teljesítenek szolgálatot. 46 Az északra néző szobát pedig azok a papok használják, akik az oltárnál szolgálnak: ők Cádók leszármazottjai. A léviták közül az oltárnál csak ők szolgálhatják az Örökkévalót.” 47 Majd megmérte a belső udvart: ennek széle-hossza egyaránt 100 könyök, vagyis négyzet alakú. A közepén, a Templom előtt áll az oltár.

A Templom épülete

48 Majd a Templom épületéhez vezetett, az előcsarnokhoz. Ezt is megmérte. Az előcsarnok oszlopainak vastagsága 5x5 könyök, a kapu melletti fal szélessége 3 könyök jobbról, és ugyanennyi balról. 49 Az előcsarnok hossza 20, a szélessége 11 könyök. Az udvarból 10 lépcsőfok vezet fel az előcsarnokhoz. A bejárat két oldalán egy-egy oszlop áll.

Footnotes:

  1. Ezékiel 40:1 a hónap tizedik napján Ez Kr.e. 573-ban történt, éppen a Nagy Engesztelő Áldozat napján. 3Móz 23:26 és 25:9.
  2. Ezékiel 40:5 6 könyök Mai mértékkel kb. 3 m. A továbbiakban még többször előfordul.
  3. Ezékiel 40:5 hosszú könyök Mértékegység: kb. 52 cm. Ebben a könyvben a továbbiakban a „könyök” mindig ezt a mértékegységet jelenti.
  4. Ezékiel 40:6 keletre néző kapu Mivel ez a legkülső falon nyílott, és lejjebb volt, mint a belső fal, a szöveg más helyén „külső”, vagy „alsó kapunak” is nevezik.
  5. Ezékiel 40:44 két szobát Ez az ókori görög fordításból (LXX) való. A masszoréta héber szövegben: „az énekesek szobáit”.
  6. Ezékiel 40:44 déli Ez az ókori görög fordításból (LXX) származik. A masszoréta héber szövegben „keleti” áll.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes