A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia Samáriáról és Jeruzsálemről

23 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, ez a jelképes történet Samáriáról és Jeruzsálemről szól: Volt egyszer két nővér, egy anyának a leányai. Mindketten Egyiptomban lettek prostituáltak, még fiatalságuk idején. Ott adták oda magukat először a férfiaknak, és hagyták, hogy a mellüket fogdossák. Az idősebb neve Oholá[a], a fiatalabbé Oholibá[b]. Azután mindkettőt feleségül vettem, és gyermekeket szültek nekem. Ami pedig nevük jelentését illeti, Oholá Samáriát, Oholibá pedig Jeruzsálemet jelképezi.

Azután Oholá — bár az én feleségem volt — folytatta prostituált életmódját, és megkívánta a szomszédos asszírokat. Szerelemre gyulladt az asszírok iránt, akik bíborba öltöztek, lovon jártak, mind fiatalok és szemrevalók voltak. Paráználkodott ezekkel az asszír vezetőkkel, beléjük szeretett, és bálványaikkal bemocskolta magát. Ráadásul, még az Egyiptommal kezdett paráználkodását sem hagyta abba! Egyiptom volt az első szeretője, akinek fiatalságában odaadta magát, akivel először paráználkodott, és akinek engedte, hogy a mellét fogdossa. Ezért hát kiszolgáltattam Oholát a szeretőinek, az asszíroknak, akiket megkívánt. 10 Azok pedig meztelenre vetkőztették[c], majd karddal megölték, és gyermekeit elrabolták. Így büntették meg Oholát, így hajtották végre rajta az ítéletet. Az asszonyok között azóta is emlegetik szomorú történetét!

11 Húga, Oholibá látta, mi lett a sorsa a nővérének, mégsem okult belőle. Sőt, sokkal inkább paráználkodott, mint a nővére, még hűtlenebb lett, és súlyosabban vétkezett. 12 Ő is megkívánta a szomszédos asszír vezetőket, akik előkelően öltöztek, lovon jártak, mind fiatalok és szemrevalók voltak. 13 Láttam, hogy Oholibá is bemocskolta magát — mindkét asszony ugyanúgy vétkezett.

14 Azonban Oholibá még továbbment a romlottságban. Meglátta a káldeusok[d] piros festékkel festett képét a falakon. 15 Ezek mind a káldeusok földjén született kiváló katonák, babilóniai harci szekereken száguldanak, derekukon övet viselnek, fejükön meg turbánt. 16 Amint Oholibá meglátta őket, beléjük szeretett, megkívánta őket, és elküldte követeit hozzájuk Káldeába. 17 El is jöttek azok Oholibához, hogy szeretkezzenek vele. De annyira bemocskolták, hogy megundorodott és elfordult tőlük.

18 Amikor pedig Oholibá paráznasága nyilvánvaló lett, és szégyene napvilágra került, én is megundorodtam és elfordultam tőle, mint a nővérétől is. 19 Oholibá mégis folytatta parázna életmódját, sőt, még többet paráználkodott, mint fiatalsága idején Egyiptomban. 20 Olyan szeretőkhöz fordult, akik úgy szeretkeznek, mint a szamarak, vagy mint a lovak. 21 Vágyakozva gondolt vissza fiatalságára, amikor Egyiptomban ölelgették szeretői, amikor először szeretkezett velük.

A hűtlenség büntetése

22 Ezért, Oholibá, ezt üzeni neked Uram, az Örökkévaló: Nézd! Ellened uszítom régi szeretőidet, akiket megutáltál. Mind ellened támadnak, körülvesznek mindenfelől. 23 Eljönnek Babilon fiai, a káldeusok, eljönnek Pekód, Sóá és Kóá harcosai, meg az asszírok is velük együtt — mind szemrevaló fiatal tisztek és vezetők, harci szekerek harcosai, válogatott lovasok. 24 Az egész nagy sereg rád támad: mindegyikük fején a sisakja, kezében a pajzsa és fegyvere, rád rohannak a harci szekerek és lovasok, körülfognak téged.

Én pedig rájuk bízom, hogy végrehajtsák rajtad az ítéletet, és hogy a saját törvényeik szerint büntessenek meg téged. 25 Féltékeny haraggal bánok veled, és ez a nagy sereg kegyetlenül megbüntet téged: levágják orrodat és füledet, maradékod kard miatt hullik el, gyermekeidet elhurcolják, a többit pedig tűz pusztítja el. 26 Ruháidat letépik, ékszereidet elrabolják. 27 Véget vetek paráznaságodnak, amelyet Egyiptomban kezdtél. Rájuk sem nézel többé, s Egyiptomot végképp elfelejted.”

28 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Lásd, én kiszolgáltatlak azoknak a népeknek, akiket gyűlölsz! Bizony, azok kezébe adlak, akiktől utálattal elfordultál. 29 Ők pedig gyűlölettel bánnak veled: elrabolnak tőled mindent, amiért dolgoztál, s otthagynak csupaszon és kifosztva, szégyenletes paráznaságod mindenki előtt kiderül. 30 Igen, így bánok veled, mert paráználkodtál a népekkel, és bemocskoltad magad bálványaikkal! 31 Követted nővéred példáját, emiatt te is ugyanarra a sorsra jutsz!”

32 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló:

„Bizony, innod kell nővéred poharából,
    amely öblös és mély!
Nevetnek majd rajtad a népek,
    és kigúnyolnak,
mert oly sokat kell innod belőle!
33 Megrészegedsz tőle,
    megtelsz fájdalommal,
mert a pusztulás pohara ez,
    és a pusztításé.
Nővéred, Samária pohara ez.
34 Ki kell innod, fenékig kell ürítened,
    még cserepein is rágódsz majd,
    és bánatodban melledet szaggatod
— ezt én mondom neked!”
    Ezt mondja Uram, az Örökkévaló.

35 Ezért ezt üzeni neked Uram, az Örökkévaló: „Mivel elfelejtettél, és hátat fordítottál nekem, viselned kell gonoszságod és paráznaságod minden büntetését!”

Hirdesd ki az ítéletet!

36 Ezt mondta nekem az Örökkévaló: „Ember fia, hirdess ítéletet Oholá és Oholibá fölött! Hirdesd ki, add tudtukra minden utálatos bűnüket!

37 Mindketten vétkesek a házasságtörésben, gyilkosságban, bálványimádásban, mert bálványaikkal követték el a házasságtörést. Vétkeztek abban is, hogy fiaikat, akiket nekem szültek, bálványaiknak áldozták a tűzben: megölték őket. 38 Ezenfelül még be is mocskolták Templomomat, és nem tartották meg a szombati nyugalom napját. 39 Amikor gyermekeiket feláldozták a bálványaiknak, még aznap eljöttek az én Templomomba, és ott is áldoztak! Bizony, megtették ezt Templomomban, így mocskolták azt be!

40 Messze földre követeket küldtek, idegeneket hívtak, s azok el is jöttek. Fogadásukra kicsinosították magukat: megfürödtek, szemüket kifestették, ékszereiket fölrakták, 41 asztalt terítettek vendégeiknek, pompás ágyra dőltek, és tömjénemet,[e] meg olajamat[f] eléjük tették.

42 Jeruzsálem zajongott, mint az ünnepeken az örvendező tömeg. Sokan összecsődültek, ettek-ittak, hangoskodtak[g], még a pusztából is hoztak durva és részeges ivócimborákat, akik mindkét asszonynak karpereceket adtak, és a fejükre ékes koronát tettek. 43 Akkor mondtam az egyik asszonynak, aki a paráznaságból már kiöregedett: Még azzal is paráználkodni fognak, aki már megvénült, ő meg fogadja a vendégeket? 44 De azok bizony bementek hozzájuk, mint a paráznákhoz szoktak. Bementek Oholához és Oholibához, ezekhez a züllött asszonyokhoz.

45 Igazságos férfiak fogják elítélni a két asszonyt, ahogyan a házasságtörő és gyilkos asszonyokat szokták, mert Oholá és Oholibá valóban mindketten házasságtörők és gyilkosok”.

46 Mert azt mondja Uram, az Örökkévaló: „Hívjátok össze ellenük a népgyűlést, és adják át ezt a két asszonyt nekik! Ők pedig rémüljenek meg, s azután a népgyűlés fossza meg őket minden vagyonuktól, és büntesse meg őket! 47 Kövezze meg őket a gyülekezet, és karddal vágják szét őket, sőt, gyermekeiket is öljék meg, házukat pedig égessék porig! 48 Így fogom gyökerestül kiirtani ezt a gonoszságot Izráel földjéről, hogy okuljon ebből minden asszony, és hogy intő példa legyen ez a számukra, hogy ne járjanak Oholá és Oholibá útján soha! 49 Így fognak megbüntetni titeket gonoszságotokért és bálványimádásotokért — ti pedig el kell szenvedjétek ezt a büntetést! Akkor fogjátok igazán megtudni és elismerni, hogy én vagyok az Úr, az Örökkévaló.”

Footnotes:

  1. Ezékiel 23:4 Oholá Jelentése: „sátor”. Valószínűleg a Szent Sátorra utal.
  2. Ezékiel 23:4 Oholibá Jelentése: „sátorom az ő országában van”.
  3. Ezékiel 23:10 meztelenre vetkőztették Másik jelentése: „száműzetésbe hurcolták”.
  4. Ezékiel 23:14 káldeusok Egy babilóniai törzs neve, amelyből Nebukadneccar király is származott. Sokszor általában a babilóniai népeket jelenti.
  5. Ezékiel 23:41 tömjénemet Különleges illatos fűszerkeverék, amelyet kizárólag Isten számára volt szabad elkészíteni és a füstölőoltáron elégetni. 2Móz 30:34–38.
  6. Ezékiel 23:41 olajamat Különleges illatszerekkel kevert olaj, amelyet kizárólag Isten számára volt szabad elkészíteni és a Törvény szerint a felkenetésre használni. 2Móz 30:22–33.
  7. Ezékiel 23:42 hangoskodtak Népünnepély, nyilvános örömünnep, amely a Törvény szerint az Isten népének közös ünnepe, ebben az esetben azonban az idegenekkel együtt folytatott vad mulatozássá fajult. 5Móz 14:22–29, 26:1–15.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes