A A A A A
Bible Book List

Ezékiel 21 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia Isten büntető kardjáról

21 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, fordulj Jeruzsálem felé, és szólj a szent helyek ellen, prófétálj Izráel földje ellen! Hirdesd Izráel földjének: Ezt mondja az Örökkévaló: Lásd, én ellened fordulok, kirántom kardomat hüvelyéből, és kiirtok rólad igazat és bűnöst egyaránt! Mivel elhatároztam, hogy kipusztítom Izráelből az igazakat és bűnösöket, azért támad kardom mindenkire az ország egyik végétől a másikig. Akkor fogja megérteni mindenki, hogy én, az Örökkévaló vontam ki kardomat a hüvelyéből, s nem is teszem vissza addig, amíg feladatát el nem végzi.

Te pedig, ember fia, keservesen sóhajtozz és nyögj az emberek előtt! Amikor megkérdezik, miért sírsz, ezt mondd nekik: »A hír miatt! Mert amikor megérkezik, minden szív megrémül, minden kéz lehanyatlik, minden lélek elcsügged, és minden térd megroggyan. Nézzétek, már jön is! Be fog teljesedni!« — ezt mondja Uram, az Örökkévaló!”

Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, prófétálj: Ezt mondja az Úr:

Itt a kard, nézd,
    amelyet élesre köszörültek,
    fényesre csiszoltak!
10 Élesre köszörülték,
    hogy öldököljön,
fényesre csiszolták,
    hogy villámokat szórjon!
    Vajon örüljünk-e neki?
Fiam királyi pálcája ez,
    amely minden fát megvet.
11 Kiköszörülték hát a kardot,
    hogy kézbe fogják.
Kiköszörülték, és fényesre csiszolták,
    hogy az öldöklő kezébe adják.

12 Ember fia, kiálts és jajgass, mert ez a kard népem ellen támad, és Izráel összes vezetői ellen! Bizony kardélre hányják őket, valamennyit! Ezért gyászodban csapj a derekadra, 13 mert ez a kard már kiállta a próbát! Mivel nem fogadtátok el a pálca fenyítését, ezért karddal büntetlek titeket!” — ezt mondja Uram, az Örökkévaló.

14 „Te pedig, ember fia, prófétálj!
    Csapd össze kezedet!
Kétszer sújtson le az a kard,
    sőt, háromszor,
a halálra sebző kard,
    a hatalmas öldöklő kard,
    amely körülvette őket!
15 Az öldöklő kard lesújt
    városuk minden kapujára,
hogy minden szív megrémüljön,
    és sokan elhulljanak.
Arra készült, hogy lesújtson, mint a villám,
    kiköszörülték, hogy öldököljön.
16 Kard, vágj jobbra, sújts előre, vágj balra
    — amerre éledet fordítják!

17 Én is összecsapom kezem,
    és haragom kielégülve lecsillapul.
Ezt én, az Örökkévaló mondtam!”

Prófécia a babilóniai sereg támadásáról

18 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: 19 „Ember fia, rajzolj fel két utat, amelyen Babilon királya a seregével hadba vonulhat. Mindkettő Babilonból induljon ki, és rajzolj útjelző táblát oda, ahol az út elágazik a városok felé. 20 Írd fel az útjelzőkre, melyik úton jut a babilóniai sereg Ammon országának fővárosába, Rabbába, és melyik út vezet Júdába és Jeruzsálembe, a megerősített városba! 21 Mert Babilon királya megáll ennél az útelágazásnál, és jósoltat magának, hogy melyik úton menjen tovább: tanácsot kér a bálványaitól, áldozati állatok máját vizsgálja, sorsot vet[a].

22 A jóslatok szerint a jobboldali utat választja, amely Jeruzsálembe vezet. Ezért megostromolja Jeruzsálemet, faltörő kosokat állít ellene, parancsot ad a rohamra: katonái kiáltoznak, betörik a kapukat, sáncokat emelnek a falak körül, ostromgépeket építenek. 23 Izráel népe azt hiszi, hogy ezek hamis jóslatok, pedig köti őket a saját esküjük. De Isten emlékezteti őket bűneikre, ezért Izráel népét az ellenség fogságba ejti.”

24 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Kénytelen vagyok emlékezni bűneitekre: törvényszegéseitek lelepleződtek, vétkeitek kiderültek, gonosz tetteitek napfényre kerültek — emiatt ellenségeitek rabságba hurcolnak benneteket! 25 Neked pedig, Izráel gyalázatos és méltatlan fejedelme, elérkezik megbüntetésed végső napja!”

26 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Vegyétek le róla a főpapi fejdíszt! Vegyétek le róla a királyi koronát! Nem úgy lesz ezután, ahogy eddig volt! Az alacsonyt felemelik, a magasat pedig alacsonnyá teszik. 27 Lerombolom, lerombolom, porig rombolom! Nem is fog felépülni addig, amíg el nem jön az, akié az ítélet, és akkor neki adom.”

Prófécia az ammoniak ellen

28 „Ember fia, prófétálj, és mondd: Ezt mondja Uram, az Örökkévaló az ammoniakról és gyalázkodásukról:

Nézd, itt a kard!
    Öldöklésre kivont,
gyilkolásra fényesített,
    villámló kard!

29 Hiába látnak az ammoniak
    hamis látomásokat,
    hiába jövendölnek hazugságokat!
A kardot már a gonoszok torkára tették,
    eljött a megöletésük napja,
    eljött megbüntetésük ideje.

Prófécia Babilon megbüntetéséről

30 Kard, térj vissza helyedre!
    Téged teremtésed helyén ítéllek meg,
    a földön, ahol születtél.
31 Ott zúdul rád haragom,
    égő indulatom rád tör, mint a vihar.
Kegyetlenek[b] kezébe adlak,
    a pusztítás mesterei pusztítanak el téged.
32 Elemészt a tűz,
    véred a földre omlik,
    emléked is nyomtalan elenyészik.
Ezt én, az Örökkévaló mondom!”

Footnotes:

  1. Ezékiel 21:21 tanácsot kér… sorsot vet Az ókori jövendőmondás szokásos módszerei.
  2. Ezékiel 21:31 Kegyetlenek Szójáték: ez a héberben hasonlóan hangzik, mint a „megégetni” szó.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes