Desemnarea artizanilor

31 Domnul i-a zis lui Moise: „Să ştii că l-am chemat pe nume pe Beţalel[a], fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminţia lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înţelepciune, cu pricepere şi cunoaştere pentru tot felul de lucrări, ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul şi bronzul, să taie şi să fixeze pietre scumpe, să prelucreze lemnul şi să facă tot felul de lucrări artizanale. I l-am dat ca ajutor şi pe Oholiab, fiul lui Ahisamah, din seminţia lui Dan; tuturor oamenilor iscusiţi le-am dat înţelepciune, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: Cortul Întâlnirii, Chivotul Mărturiei şi Capacul Ispăşirii care este peste el, precum şi toate obiectele din cort – masa şi uneltele ei, sfeşnicul din aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot cu toate uneltele lui, ligheanul cu piedestalul lui, 10 veşmintele ţesute, veşmintele sfinte ale preotului Aaron, veşmintele fiilor săi pentru slujirea ca preoţi, 11 untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare pentru Locul Sfânt. Toate acestea vor trebui să le facă după cum ţi-am poruncit.“

Imperativul păzirii Sabatului. Tablele Legământului

12 Domnul i-a mai zis lui Moise: 13 „Aşa să le spui israeliţilor: «Să ţineţi Sabatele Mele, pentru că lucrul acesta este un semn între Mine şi voi pentru generaţiile care vin, ca voi să ştiţi că Eu, Domnul, vă sfinţesc[b]. 14 Să ţineţi Sabatul, căci el este pentru voi ceva sfânt; oricine îl va pângări să fie pedepsit cu moartea; oricine va lucra în ziua aceea să fie nimicit din poporul său. 15 Să se lucreze şase zile, iar ziua a şaptea să fie o zi de odihnă, pusă deoparte pentru Domnul; oricine lucrează în ziua de Sabat să fie pedepsit cu moartea. 16 Israeliţii trebuie să ţină Sabatul, păzindu-l în generaţiile care vin, ca pe un legământ necurmat. 17 Acesta va fi un semn veşnic între Mine şi israeliţi, căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea s-a odihnit şi Şi-a tras răsuflarea.»“

18 Când Dumnezeu a terminat de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat acestuia cele două table[c] ale Mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Footnotes

  1. Exodul 31:2 Beţalel înseamnă Sub umbra ocrotitoare a lui Dumnezeu, iar Oholiab înseamnă Tatăl este cortul meu
  2. Exodul 31:13 Sau: Eu sunt Domnul Care vă sfinţeşte
  3. Exodul 31:18 Probabil două exemplare ale aceluiaşi document, nu un singur document în două părţi; în cf. cu pratica orientală, fiecare parte implicată în tratat trebuia să deţină o copie a documentului