Vid berget Sinai

19 På den dag då den tredje månaden[a] började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom de till Sinai öken. (A) De bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sinai öken och slog läger i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget,[b] (B) och Mose steg upp till Gud.

Då ropade Herren till honom uppifrån berget: ”Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn: (C) Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar[c] och fört er till mig. (D) Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom[d], för hela jorden är min. (E) Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk[e]. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”

När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och lade fram för dem allt som Herren hade befallt honom. (F) Allt folket svarade med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.” Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar.

Och Herren sade till Mose: ”Se, jag ska komma till dig i ett tjockt moln, för att folket ska höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig.” Mose framförde folkets svar till Herren. 10 (G) Då sade Herren till Mose: ”Gå till folket och helga dem i dag och i morgon och låt dem tvätta sina kläder. 11 De ska hålla sig beredda till i övermorgon, för då ska Herren stiga ner på Sinai berg inför allt folkets ögon.

12 Du ska märka ut en gräns för folket runt omkring berget och säga: Akta er för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. Var och en som kommer nära berget ska straffas med döden. 13 (H) Men ingen hand får röra vid honom, utan han ska stenas eller skjutas. Det gäller både djur och människor: de får inte leva. När jubelhornet[f] ljuder med utdragen ton, då får de komma upp på berget.”

14 Mose gick ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder. 15 Och han sade till folket: ”Håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna.”

16 (I) På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och blixtra. Ett tjockt moln lade sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. 17 (J) Men Mose förde ut folket ur lägret för att möta Gud, och de ställde sig nedanför berget. 18 (K) Hela Sinai berg täcktes av rök, för Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget skakade våldsamt. 19 Basunljudet blev starkare och starkare. Mose talade och Gud svarade honom med hög röst.

20 Och Herren steg ner på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Mose upp till bergets topp. Då gick Mose dit upp. 21 (L) Och Herren sade till Mose: ”Gå ner och varna folket så att de inte tränger sig fram till Herren för att se, för då kommer många av dem att falla ner döda. 22 Även prästerna som får komma inför Herren ska helga sig, så att inte Herrens vrede bryter ut mot dem.”

23 Mose svarade Herren: ”Folket kan inte stiga upp på Sinai berg, för du har själv varnat oss och sagt att jag skulle märka ut en gräns omkring berget och helga det.” 24 Då sade Herren till honom: ”Gå ner och kom sedan upp igen, och ha då Aron med dig. Men prästerna och folket får inte tränga sig fram för att stiga upp till Herren, så att inte Herrens vrede bryter ut mot dem.” 25 Mose gick då ner till folket och sade detta till dem.

De tio budorden

20 Och Gud talade alla dessa ord:

(M) Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

(N) Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig[g].

(O) Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. (P) Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, (Q) men visar nåd mot tusentals[h] när man älskar mig och håller mina bud.

(R) Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

(S) Tänk på sabbatsdagen[i] så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 (T) För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.

12 (U) [j]Hedra din far och din mor,[k] så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig.

13 (V) Du ska inte mörda.[l]

14 (W) Du ska inte begå äktenskapsbrott.[m]

15 (X) Du ska inte stjäla.[n]

16 (Y) Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

17 (Z) Du ska inte ha begär[o] till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Folkets skräck

18 (AA) Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det, bävade de och höll sig på avstånd. 19 (AB) De sade till Mose: ”Tala du till oss, så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö.” 20 (AC) Men Mose sade till folket: ”Var inte rädda! Gud har kommit för att sätta er på prov, och för att ni ska frukta honom så att ni inte syndar.” 21 (AD) Folket stod på avstånd, medan Mose gick närmare töcknet där Gud var.

Avgudar och altaren

22 Herren sade till Mose: ”Så ska du säga till Israels barn: Ni har själva sett att jag har talat till er från himlen. 23 (AE) Ni ska inte göra er gudar att ha vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld ska ni inte göra åt er. 24 Ett altare av jord ska du göra åt mig, och på det ska du offra dina brännoffer och dina gemenskapsoffer, din småboskap och nötboskap. På varje plats där jag låter mitt namn bli ihågkommet ska jag komma till dig och välsigna dig.

25 (AF) Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. För om du rör vid den med din mejsel vanhelgar du stenen. 26 (AG) Du får inte heller stiga upp till mitt altare på trappor[p], så att din nakenhet blottas vid mitt altare.

Footnotes

 1. 19:1 tredje månaden   Maj-juni 1446 f Kr, några dagar före pingst. Därför firas pingsten i senare judisk tradition även till minne av laggivningen på berget Sinai (jfr not till Apg 2:1).
 2. 19:2 Sinai … berget   Flera toppar har föreslagits som berget Sinai. Det äldsta förslaget, med anor från NT:s tid, är Jebel Musa nära Sinaihalvöns sydspets. Andra förslag ligger längre norrut eller öster om Akabaviken (t ex Jabal al-Lawz i Saudiarabien, jfr Gal 4:25 med not).
 3. 19:4 örnvingar   Bibelns ”örn” (hebr. nésher) syftar troligen på den örnliknande gåsgamen, som för egyptierna var en nationell skyddssymbol som fanns avbildad på faraos krona.
 4. 19:5 dyrbara egendom   Hebr. segulá användes om privat egendom (1 Krön 29:3), men även om en person som stod särskilt nära sin överordnade (kung eller gud).
 5. 19:6 ett rike av präster och ett heligt folk   Citeras i 1 Petr 2:9, Upp 1:6, 5:10.
 6. 19:13 jubelhornet   Hebr. yovél syftar på ett horn från en bagge (jfr 3 Mos 25:9f, Jos 6:4f).
 7. 20:3 vid sidan av mig   Annan översättning: ”inför mig” (gudabilder i Guds tempel, jfr vers 23).
 8. 20:6 nåd mot tusentals   Antingen individer eller släktled (jfr 5 Mos 7:9).
 9. 20:8 sabbatsdagen   Hebr. shabbát betyder ”vila”. Sabbaten varar mellan fredag kväll (Luk 23:54) och lördag kväll, eftersom dygnet räknas från afton till afton (1 Mos 1).
 10. 20:12f Budorden citeras av Jesus i Matt 19:18f, Mark 10:19, Luk 18:20 och av Paulus i Rom 13:9.
 11. 20:12 Hedra din far och din mor   Budet citeras av Jesus i Matt 15:4, Mark 7:10 och av Paulus i Ef 6:2.
 12. 20:13 inte mörda   Budet citeras av Jesus i Matt 5:21 och av Jakob i Jak 2:11.
 13. 20:14 inte begå äktenskapsbrott   Budet citeras av Jesus i Matt 5:27, av Paulus i Rom 2:22 och av Jakob i Jak 2:11.
 14. 20:15 inte stjäla   Budet citeras av Paulus i Rom 2:21.
 15. 20:17 inte ha begär   Budet citeras av Paulus i Rom 7:7.
 16. 20:26 altare på trappor   Sådana altaren finns utgrävda t ex i Megiddo. Nakenhet var inte ovanligt vid fruktbarhetsbetonade avgudakulter.