Add parallel Print Page Options

Kázanie na vrchu

Jedného dňa, keď Ježiš videl zástupy, vystúpil so svojimi učeníkmi na návršie, sadol si medzi nich a učil ich:

Ktorí ľudia sú naozaj šťastní?

Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo.

Šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší.

Šťastní sú tichí, lebo Boh im dá celú zem.

Šťastní sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti ako smädní po vode, lebo ich smäd bude uhasený.

Šťastní sú milosrdní, lebo aj Boh bude k nim milosrdný.

Šťastní sú tí, ktorí majú čisté srdce, lebo oni uvidia Boha.

Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tých Boh nazve svojimi deťmi.

10 Šťastní sú tí, ktorých prenasledujú preto, že poslúchajú Boha, lebo im patrí Božie kráľovstvo.

11 Šťastní ste, ak vás hania, prenasledujú a očierňujú preto, že sa hlásite ku mne.

12 Áno, máte dôvod radovať sa a jasať, lebo odmena, ktorá vás čaká v nebi, mnohonásobne prevýši vaše utrpenie. Napokon, takto prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami."

Soľ a svetlo -- poslanie kresťanov vo svete

13 Vy ste soľ zeme. No ak soľ stratí svoju slanosť, čo ju nahradí? Soľ bez chuti sa nedá na nič použiť, možno ju iba vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.

14 Vy ste svetlo sveta. Ste ako mesto postavené na kopci, ktoré svieti do noci a všetci ho môžu vidieť.

15 Ani sviečku nezapálite na to, aby ste ju schovali, ale dáte ju do svietnika, aby svietila každému v dome.

16 Nech tak svieti vaše svetlo všetkým ľuďom, aby videli dobro, ktoré konáte, a oslavovali za to vášho Otca v nebesiach."

Božie slovo má trvalú platnosť

17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť to, čo bolo prikázané alebo predpovedané v Starom zákone. Naopak, neprišiel som to zrušiť, ale naplniť.

18 S plnou vážnosťou vám hovorím, kým trvá nebo a zem, ani písmenko, ani čiarka z toho, čo Boh prikázal, nestratí platnosť, kým sa všetko nenaplní.

19 Keby teda niekto zrušil čo i len jedno z týchto prikázaní, hoci to najmenšie, a nabádal by na to aj iných, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale ten, kto sa spravuje Božími príkazmi a učí tak aj iných, bude veľký v nebeskom kráľovstve.

20 Ale vystríham vás: ak sa chcete dostať do nebeského kráľovstva, musí vám ísť o viac než len o formálne plnenie príkazov a zákonov, ako to robia učitelia Zákona a farizeji.

21 V Mojžišovom zákone sa hovorí: Nezabiješ! Preto, kto zabije, musí ísť pred súd.

22 Ale ja vám hovorím, že bude súdený každý, kto sa bez príčiny hnevá na iného človeka; a kto iného ponižuje, odsúdi ho najvyšší súd, no kto mu zlorečí, zaslúži si pekelný oheň.

23 Ak dávaš do poriadku svoj vzťah k Bohu, no uvedomíš si, že máš s niekým nevyrovnaný vzťah,

24 najprv si s ním všetko vyrovnaj a zmier sa s ním. Až potom predstúp pred Boha.

25 Ak nie si ochotný zmieriť sa s iným, bude na teba pred Bohom žalovať tvoj hnev a neunikneš odsúdeniu. Je to tak, ako keď ťa veriteľ vedie k sudcovi. Ak sa s ním cestou nedohodneš,

26 pôjdeš do väzenia a celú dlžobu si odpykáš.

27 Mojžišov zákon hovorí: Nebudeš cudzoložiť.

28 Ale ja vám hovorím: každý, kto žiadostivo pozrie na inú ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

29 Ak ťa teda zvádza pravé oko, vylúpni si ho a zahoď; lebo je pre teba lepšie, ak prídeš o jeden úd, akoby malo celé tvoje telo prísť do pekla.

30 Ak ťa navádza na hriech pravá ruka, odsekni si ju a odhoď od seba. Lepšie je žiť s jedným okom alebo jednou rukou, ako sa dostať do večnej záhuby."

O rozvode

31 Mojžišov zákon hovorí: Kto by sa chcel rozviesť so svojou ženou, nech jej dá rozvodový list.

32 Ale ja vám hovorím: každý, kto sa rozvedie so ženou -- okrem prípadu smilstva -- vystaví ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s rozvedenou, dopúšťa sa cudzoložstva.

33 Mojžišov zákon ďalej hovorí: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi pod prísahou sľúbil.

34 Ale ja vám hovorím: neprisahajte vôbec; ani na nebo, lebo je Božím trónom,

35 ani na zem, lebo je jeho podnožou, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa.

36 Neprisahajte ani na svoju hlavu, lebo nie je vo vašej moci, aby vám rástli svetlé alebo tmavé vlasy.

37 Povedzte jednoducho áno alebo nie. To stačí. Ak zdôrazňujete svoje slová prísahou, ukazujete, že nevravíte vždy pravdu a každá lož pochádza od zlého."

Odplácanie zla láskou

38 Počuli ste, že kedysi platilo: Oko za oko, zub za zub.

39 Ale ja vám hovorím: neodplácajte zlo zlým. Naopak, ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé.

40 A ak by sa chcel niekto s tebou súdiť a vziať ti šaty, daj mu aj kabát.

41 A ak ťa niekto poprosí, aby si mu odniesol bremeno na kúsku cesty, zanes mu ho dva razy tak ďaleko.

42 Tomu, kto ťa o niečo prosí, daj, a kto si chce od teba požičať, tomu neodmietni.

43 Kedysi platilo: Miluj svojich priateľov a maj v nenávisti svojich nepriateľov.

44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.

45 Takto budete konať ako deti svojho nebeského Otca. On dovoľuje, aby slnko svietilo na dobrých aj na zlých, a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.

46 Akú máte zásluhu, ak prejavujete lásku iba tým, ktorí vám ju odplácajú? Veď to robia aj sebci.

47 Ak sa správate priateľsky iba k svojim blízkym, nelíšite sa od ostatných. Nerobia tak azda aj tí, čo neveria v Boha?

48 Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý aj váš nebeský Otec."