Add parallel Print Page Options

Vzkriesenie Ježiša

28  Keď uplynula sobota a svitol prvý deň týždňa, Mária Magdaléna a tá druhá Mária sa vybrali k hrobu.

A tu zrazu nastalo silné zemetrasenie, lebo Boží anjel zostúpil z neba, odvalil balvan a sadol si naň.

Žiaril ako blesk a odev mal biely ako sneh.

Strážcov to tak vydesilo, že sa nevládali ani pohnúť.

Anjel sa prihovoril ženám: Nebojte sa, viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný.

Ale on tu už nie je, vstal z hrobu, tak ako vám to predtým povedal. Poďte dnu a presvedčte sa.

A teraz sa rýchlo ponáhľajte oznámiť jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych. Pôjde do Galiley a tam sa s ním stretnete. To som vám mal oznámiť."

So strachom, ale aj s veľkou radosťou ženy rýchlo odišli od hrobu a bežali to oznámiť učeníkom.

Vtom sa zjavil pred nimi Ježiš a povedal im: Pozdravujem vás." Ihneď padli na kolená a objímali mu nohy.

10 Ježiš ich upokojoval: Nebojte sa, choďte a povedzte mojim bratom, aby šli do Galiley, tam sa stretneme."

11 Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo strážcov utekali do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo.

12 Tí hneď zvolali poradu s ostatnými židovskými predstaviteľmi, aby sa dohodli, čo robiť. Potom štedro podplatili vojakov,

13 nech zhodne s nimi vravia: V noci sme zaspali, vtedy prišli jeho učeníci a ukradli jeho telo."

14 Potom vojakom sľúbili, že ak sa to dozvie miestodržiteľ, uchlácholia ho a postarajú sa, aby sa z toho dostali bez nepríjemností.

15 Vojaci zhrabli peniaze a rozhlasovali to, čo im prikázali. A táto zvesť sa rozšírila medzi Židmi, ktorí tomu veria podnes.

Ježiš sa stretne s učeníkmi

16 Jedenásť učeníkov sa pobralo do Galiley na vrch, ktorý im určil Ježiš.

17 Keď ho tam zazreli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali, či je to naozaj on.

18 Ježiš im povedal: Je mi daná všetka moc na nebi aj na zemi.

19 Preto choďte a získavajte mi nasledovníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, Syna i Ducha Svätého.

20 A učte ich, aby zachovávali všetko, čo som vám prikázal. A spoliehajte sa na to, že ja som vždy s vami, až do konca sveta."