Add parallel Print Page Options

Ježiš si vyvolí dvanástich

10  Potom si Ježiš zavolal svojich dvanástich žiakov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu tela aj ducha.

Mená týchto dvanástich, ktorých nazval svojimi vyslancami -- apoštolmi, sú: Peter, Petrov brat Andrej, Jakub, syn Zebedejov, jeho brat Ján,

Filip, Bartolomej, Tomáš, bývalý colník Matúš, Alfejov syn Jakub, Tadej,

Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho napokon zradil.

Pokyny učeníkom

Nechoďte teraz medzi pohanov a nevchádzajte do samaritánskych miest.

Radšej choďte k Izraelitom, ktorí sa odcudzili Bohu,

a hlásajte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo.

Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Čo ste zadarmo dostali, zadarmo rozdávajte!

Neberte si so sebou peniaze

10 ani kapsu so šatstvom a obuvou, ba ani palicu na obranu. Ako robotník dostáva mzdu, tak aj tí, ktorým budete slúžiť, by sa mali o vás postarať.

11 Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny vojdete, spýtajte sa na bohabojného človeka a v jeho dome sa potom ubytujte, kým sa nepustíte na ďalšiu cestu.

12 Keď vstúpite do domu, zaželajte: Pokoj tomuto domu!"

13 Ak vaše posolstvo vďačne prijmú, naplní ich pokoj, ktorý prinášate. Ak odmietnu, na vlastnú škodu, pokoj zostane s vami.

14 Opusťte každé mesto alebo dom, kde by vás ani vaše svedectvo neprijali, nezdržujte sa tam, straste aj prach zo svojich nôh.

15 Vravím vám, že takému mestu bude v deň súdu horšie ako Sodome a Gomore.

16 Posielam vás ako ovce medzi vlky. Buďte teda obozretní ako hady a mierni ako holubice.

17 Dávajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás kvôli mne budú vydávať súdom a budú vás bičovať v synagógach,

18 budú vás vláčiť pred vládcov a panovníkov. To všetko bude príležitosťou, aby ste vydali svedectvo im aj celému svetu.

19 Ak vás postavia pred súd, netrápte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo dostanete pravé slová v pravý čas.

20 To nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca prehovorí prostredníctvom vás.

21 Brat vydá na smrť brata, otec syna, deti sa vzbúria proti rodičom a zabijú ich.

22 Všetci vás budú nenávidieť, lebo sa hlásite ku mne. Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený pre večnosť.

23 Ak vás budú v niektorom meste prenasledovať, utečte do iného. Vravím vám, že nestačíte pochodiť po všetkých izraelských mestách, kým sa Syn človeka opäť vráti.

24 Žiak neprevyšuje svojho učiteľa, ani sluha svojho pána.

25 Žiak znáša údel svojho učiteľa a sluha údel svojho pána. Keď mňa obvinili, že som v spojení s diablom, čo si asi vymyslia na vás!

26 Ale nebojte sa ich! Príde čas, že pravda vyjde najavo a všetko skryté bude odhalené.

27 Čo vám hovorím v tme, povedzte na svetle, a čo vám šepkám do ucha, rozhláste verejne!

28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

29 Akú cenu má vrabec? A predsa ani jeden nespadne na zem bez vedomia vášho Otca.

30 A vy máte ešte aj všetky vlasy na hlave zrátané.

31 Preto sa nebojte: Ste omnoho cennejší ako celý kŕdeľ vrabcov.

32 Kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa aj ja priznám pred svojím Otcom v nebi.

33 Ale kto ma pred ľuďmi zaprie, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom v nebi."

Viera v Krista rozdeľuje ľudí

34 Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; nepriniesol som pokoj, ale meč.

35 Viera vo mňa môže rozdeliť syna a otca, dcéru a matku, nevestu a svokru.

36 Nepochopenie a zloba vlastnej rodiny bývajú najhlbšie.

37 Kto má vo svojom srdci na prvom mieste otca alebo matku, syna alebo dcéru, a nie mňa, nie je ma hoden.

38 Kto by ma chcel nasledovať bez ťažkostí, nie je ma hoden.

39 Kto lipne na živote, stratí ho, ale kto je ochotný pre mňa všetko obetovať, ten získa pravý život.

40 Kto prijíma vás, prijíma mňa, a kto prijíma mňa, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. Ak prijme niekto môjho svedka s vedomím, že ho posiela Boh, dostane rovnakú odmenu ako on.

41 Kto sa ujme veriaceho pre jeho vieru vo mňa, dostane rovnakú odmenu ako veriaci.

42 A kto by podal čo len pohár vody jednému z najbezvýznamnejších mojich nasledovníkov, určite získa odmenu."