Add parallel Print Page Options

Prázdny hrob

16  Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo.

Zavčasu ráno v prvý deň týždňa, len čo vyšlo slnko, pobrali sa k hrobu.

Idúcky sa zhovárali o tom, kto im odvalí kameň, ktorým je vchod zatarasený.

Keď ta došli, pozreli na hrob a zistili, že obrovský kameň tam nie je.

Vstúpili do hrobky a na pravej strane videli sedieť mladého muža v bielom odeve.

Náramne sa preľakli. Nebojte sa!" upokojoval ich. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali? Nie je tu, vstal z mŕtvych! Pozrite sa na miesto, kde ho položili: je prázdne.

Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to oznámil pred svojou smrťou."

Ženy vybehli z hrobky a celé predesené utekali preč. Triasli sa od hrôzy a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Stretnutie so vzkrieseným Ježišom

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu zavčasu ráno. Najprv sa ukázal Márii Magdaléne, žene, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.

10 Tá bežala k Ježišovým učeníkom, ktorých našla plačúcich a zúfalých, a oznámila im: Ježiš žije! Videla som ho!"

11 Ale neuverili jej.

12 Potom sa ukázal dvom učeníkom, ktorí šli z Jeruzalema na vidiek.

13 Keď ho poznali, vrátili sa oznámiť to ostatným, ale ani im nikto neveril.

14 Neskôr sa ukázal svojim jedenástim učeníkom, práve keď jedli. Karhal ich pre nevieru i preto, že tak zanovito odmietali uveriť, že je živý.

15 Potom ich poveril úlohou: Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom oznamujte radostnú správu:

16 kto uverí vo mňa a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Ale toho, kto odmietne veriť, Boh odsúdi.

17 Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: Budú v mojom mene vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi.

18 Budú brať do rúk hady, ktoré im neublížia, a jedovatý nápoj im neuškodí. Na chorých budú vkladať ruky a uzdravia ich."

19 Po týchto slovách bol Pán Ježiš vzatý do neba a zaujal svoje miesto po Božej pravici.

20 Jeho učeníci sa rozišli do sveta a všade zvestovali radostnú správu o Kristovi. A Pán bol s nimi a ich slová potvrdzoval zázračnými činmi.