Add parallel Print Page Options

Ježiš povoláva prvých učeníkov

Jedného dňa stál Ježiš na brehu Genezaretského jazera, obklopený obrovským zástupom ľudí, ktorí sa okolo neho tlačili, lebo chceli počuť Božie slovo.

Tu si všimol, že pri brehu sú dva prázdne člny. Rybári z nich vystúpili a prali siete.

Nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby ho trochu odrazil od brehu. Potom si doň sadol a odtiaľ kázal zástupom.

Keď skončil, navrhol Šimonovi: Odplav sa trochu ďalej, kde je voda hlbšia, a tam roztiahni siete."

Šimon namietol: Učiteľ, celú noc sme sa márne namáhali. No keď to ty vravíš, skúsime to ešte raz."

Vyplávali a vylovili také množstvo rýb, až sa im trhali siete.

Museli si zavolať na pomoc svojich druhov zo susedného člna. Čoskoro boli oba člny plné rýb, dobreže sa nepotopili.

Keď to Šimon Peter videl, padol pred Ježišom na kolená a prosil: Odíď odo mňa, Pane, veď som hriešny človek!"

Všetci rybári, ktorí pri tom boli -- medzi nimi aj Šimonovi spoločníci, Jakub a Ján, synovia Zebedejovi --

10 žasli nad tým nezvyčajným úlovkom. Nato Ježiš odpovedal Šimonovi: Neboj sa! Odteraz nebudeš loviť ryby, ale budeš zachraňovať ľudí pre mňa."

11 A len čo prirazili s člnmi k brehu, všetko tam nechali a šli s Ježišom.

Uzdravenie malomocného

12 V jednom mestečku stretol Ježiš človeka postihnutého ťažkým malomocenstvom. Úbožiak si kľakol pred neho a prosil: Pane, keby si chcel, mohol by si ma celkom uzdraviť."

13 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Áno, chcem. Buď zdravý!" A v tej chvíli nezostalo po malomocenstve ani stopy.

14 Ježiš mu prikázal: Nikomu o tom nerozprávaj, choď, ukáž sa kňazovi, a potom prines predpísanú obeť vďačnosti."

15 Zvesť o Ježišovi sa čoraz väčšmi šírila. Ľudia húfne za ním prichádzali, aby ho počuli a aby ich uzdravoval.

16 Ale často odchádzal na pusté miesto a tam sa modlil.

Ježiš má moc odpúšťať hriechy

17 Jedného dňa, práve keď učil, zhromaždili sa židovskí náboženskí vodcovia a učitelia Mojžišovho zákona z rozličných miest Galiley a Judska, ba aj z Jeruzalema. Posadali si okolo neho a počúvali ho. A Boh mu dal moc uzdravovať.

18 Tu zrazu priniesli muži na nosidlách porazeného. Pokúšali sa vniesť ho cez dvere a položiť pred Ježiša.

19 Ale bolo tam toľko ľudí, že sa nemohli pretisnúť. A tak sa vyškriabali na strechu a cez hlinenú povalu spustili chorého aj s ležadlom rovno pred Ježiša.

20 Keď videl ich vieru, povedal: Priateľ môj, máš odpustené hriechy."

21 Učitelia Zákona a farizeji uvažovali: Ako sa opovažuje čosi také povedať? To je predsa rúhanie! Veď hriechy môže odpúšťať iba Boh!"

22 Ježiš dobre vedel, čo si myslia, preto povedal: Prečo sa pohoršujete vo svojich srdciach?

23 Veď čo je ľahšie? Oznámiť človeku, že má odpustené hriechy, alebo ho uzdraviť?

24 Ale presvedčím vás, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy." Tu sa obrátil k porazenému a povedal mu: Vstaň, vezmi si ležadlo a choď domov!"

25 A porazený hneď pred očami všetkých vstal, zbalil si rohož, pobral sa domov a cestou hlasno oslavoval Boha.

26 Všetkých predchla svätá bázeň, chválili Boha a neprestajne opakovali: Dnes sme naozaj videli zázračné veci."

Zdraví nepotrebujú lekára

27 Ježiš sa pobral ďalej. Keď vychádzal z mesta, uvidel na mýtnici vyberača poplatkov, ktorý sa volal Lévi, a povedal mu: Poď, staň sa mojím nasledovníkom!"

28 A Lévi nechal všetko tak, vstal a šiel za ním.

29 Vo svojom dome potom pripravil veľkú hostinu. Pozval na ňu aj mnoho niekdajších kolegov.

30 Farizeji a učitelia Zákona sa na tom pohoršovali a vyčítali učeníkom: Prečo jete a pijete s ľuďmi, ktorými každý slušný človek pohŕda?"

31 Ježiš im na to povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.

32 Neprišiel som volať spravodlivých, aby robili pokánie, ale hriešnych."

Otázka pôstu

33 Niektorí farizeji Ježišovi vyčítali: Jánovi nasledovníci sa často postia a modlia a takisto aj naši žiaci, ale tí tvoji jedia a pijú."

34 Ježiš namietol: Nemôžete žiadať, aby sa svadobčania postili, kým je ženích s nimi.

35 Príde však chvíľa, keď ženícha odvedú, a potom bude vhodný čas postiť sa."

36 A potom ešte dodal: Nikto predsa neodtrhne kus látky z nových šiat, aby ním zaplátal starý odev. Zničil by tak nové šaty a na staré by nová záplata ani nepristala.

37 A nikto nebude ani nalievať mladé víno do starých kožených mechov, lebo kvasiace víno by staré mechy roztrhlo, a tak by jedno i druhé vyšlo nazmar.

38 Preto mladé víno patrí do nových mechov.

39 Ale vy dávate prednosť starému vínu. Vravíte, že staré víno je lepšie."