Add parallel Print Page Options

Ježiš ide na slávnosť Stánkov

Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel sa zdržiavať v Judsku, lebo tam sa ho Židia usilovali zabiť.

Ale keď sa blížili každoročné židovské sviatky, slávnosť Stánkov na pamiatku putovania po púšti,

jeho bratia naliehali: Choď do Judska a ukáž ľuďom, aké zázraky vieš robiť!

Ak chceš byť slávny, nemôžeš sa skrývať v ústraní. Ukáž svetu, čo všetko dokážeš!"

Ani jeho bratia totiž neverili, že je Mesiáš.

Ježiš im odpovedal: Môj čas ešte nenastal. Vy môžete ísť kdekoľvek,

lebo vás ľudia nebudú nenávidieť ako mňa. Mňa nemajú radi, lebo im vyčítam zlé činy.

Choďte na sviatky sami, ja nejdem. Ešte nie je vhodný čas."

A zostal ešte v Galilei,

10 no po odchode bratov sa pobral aj on na sviatky -- ale tajne, aby sa o tom nevedelo.

11 Židovskí vodcovia ho cez sviatky hľadali a vyzvedali sa naňho.

12 Niektorí ho pokladali za dobrého človeka, iní zasa tvrdili, že zvádza ľudí a pletie im hlavu.

13 Ale nik sa neodvážil povedať o ňom svoju mienku nahlas, lebo sa bál židovských vodcov.

14 Zrazu uprostred sviatkov vstúpil Ježiš do chrámu a začal verejne kázať.

15 Židia ho počúvali a čudovali sa: Ako to, že sa tak vyzná v Písme, keď nemá na to školy?"

16 Ježiš im odpovedal: Ja vám tu nepredkladám vlastné názory. Sú to slová toho, ktorý ma poslal.

17 Ak je niekto z vás naozaj ochotný plniť Božiu vôľu, ten pozná, či tieto slová pochádzajú od Boha, alebo či sú to moje vlastné myšlienky.

18 Kto prináša svetu len vlastné myšlienky, ten túži po sláve a ľudskej chvále. Ale kto chce osláviť a zvelebiť toho, kto ho poslal, je úprimný a pravdivý.

19 Mojžiš vám dal Zákon, ale nikto podľa neho nežije. Akým právom ma osočujete? Prečo ma chcete zabiť?"

20 Čo si sa pomiatol na rozume? Kto ťa chce zabiť?" ozývalo sa zo zástupu.

21 Uzdravil som v sobotu človeka, a to vás nahnevalo," vysvetľoval Ježiš.

22 A pritom vy takisto narúšate zákon. Mojžiš vám prikázal, aby ste svoje deti obrezávali ôsmy deň -- tento príkaz pochádza nie od Mojžiša, ale už od praotcov -- a vy neváhate vykonať obriezku, ak to pripadne na sobotu.

23 Prečo vás teda tak rozčuľuje, že som v sobotu vrátil človeku zdravie?

24 Nesúďte povrchne, ale prenikajte k podstate!"

Mienky o Ježišovi sa rozchádzajú

25 Niektorí z obyvateľov Jeruzalema sa spytovali: Je to naozaj ten, ktorého chcú zabiť?

26 Káže verejne v chráme, a nič mu nepovedia? Žeby ho azda niektorí z vodcov naozaj pokladali za Mesiáša?

27 Ale to predsa nemôže byť! O Mesiášovi vraj nikto nebude vedieť, odkiaľ prišiel, ale o Ježišovi vieme, odkiaľ prichádza."

28 Tu zvolal Ježiš v chráme, takže ho všetci mohli počuť: Áno, poznáte ma a viete, odkiaľ som. Ale toho, kto ma poslal, nepoznáte. On je pravda.

29 Ja ho poznám, lebo od neho prichádzam a on ma k vám poslal."

30 V tej chvíli sa ho židovskí vodcovia chceli zmocniť, ale nik sa neopovážil vztiahnuť naňho ruku, lebo jeho čas ešte nenastal.

31 Mnohí z poslucháčov v chráme vtedy uverili v Ježiša a hovorili: Mesiáš by určite nevykonal viac zázrakov ako on!"

32 Keď sa farizejom dostalo do uší, čo ľudia rozprávajú o Ježišovi, spolu s veľkňazmi poslali chrámovú stráž, aby ho zatkla.

33 Ale Ježiš im povedal: Zostanem s vami ešte nejaký čas a potom sa vrátim k tomu, ktorý ma poslal.

34 Keď odídem, budete ma hľadať, ale nedostanete sa ta, kde budem."

35 Kam chce odísť?" spytovali sa prekvapení Židia. Mieni azda odísť medzi pohanov a tých učiť?

36 A čo znamenajú jeho slová: Budete ma márne hľadať. Lebo kde ja budem, ta sa vy nedostanete?"

Kto uverí vo mňa..."

37 V posledný deň, keď slávnosť Stánkov vrcholila, zamiešal sa Ježiš opäť medzi zástup a hlasno zvolal: Kto je smädný, nech príde ku mne a napije sa!

38 Kto verí vo mňa, zakúsi, čo hovorí Sväté Písmo: Prúd živej vody bude vytekať z jeho vnútra."

39 Hovoril o Svätom Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili. Dovtedy totiž Duch ešte nebol daný, lebo Ježiš sa ešte nevrátil do svojej slávy v nebesiach.

40 Zo zástupu sa ozývali hlasy: To je akiste Prorok, Mesiášov predchodca."

41 Iní hovorili: Nie, je to Mesiáš!" Iní zasa namietali: To nie je možné. Pochádza predsa z Galiley!

42 A proroci hovoria, že Mesiáš sa narodí v Betleheme a bude potomkom kráľa Dávida."

43 A tak sa napokon pohádali.

44 Niektorí sa ho pokúšali zatknúť, ale nik sa neodhodlal naň siahnuť.

45 Chrámová stráž sa vrátila k veľkňazom a farizejom bez neho. Prečo ste ho nepriviedli?" oborili sa na nich.

46 Nemohli sme. Takto hovoriť sme človeka ešte nepočuli."

47 Tak aj vy ste sa dali zviesť?

48 Uveril v neho azda niekto z kňazov alebo z nás?" hnevali sa farizeji.

49 Verí mu iba ten nevzdelaný dav, ktorý sa vôbec nevyzná v Zákone. Nech padne naňho kliatba!"

50 Tu jeden z farizejov -- Nikodém, ktorý pred časom tajne navštívil Ježiša -- namietol:

51 Ako môžete odsúdiť človeka, ktorého ste predtým nevypočuli? Zodpovedá to azda nášmu Zákonu?"

52 Nie si náhodou aj ty Galilejčan?" spýtali sa ho. Hľadaj v Písme a presvedčíš sa, že z Galiley prorok nepovstane."

53 A po týchto slovách sa rozišli domov.