Add parallel Print Page Options

Ježiš stretne učeníkov pri Tiberiadskom jazere

21  Neskôr sa Ježiš opäť zjavil učeníkom pri Tiberiadskom jazere. Stalo sa to takto:

Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš prezývaný Dvojča, Natanael z galilejskej Kány, Jakub a Ján a ešte ďalší dvaja.

Idem loviť," povedal Peter.

Ideme s tebou!" pridali sa k nemu ostatní. Nastúpili do člna, vyplávali na jazero, ale celú noc sa namáhali márne.

Na svitaní si všimli, že ktosi stojí na brehu, ale nevedeli, kto to je.

Chytili ste niečo?" zvolal na nich.

Nie," odpovedali.

Tak hoďte siete na druhú stranu člna a iste ulovíte!" poradil im. Poslúchli jeho radu a chytilo sa im do siete toľko rýb, že ju nevládali vytiahnuť.

Učeník, ktorého mal Ježiš tak rád, povedal Petrovi: To je Pán!" Len čo to Šimon Peter počul, obliekol sa -- pri práci bol totiž vyzlečený -- a skočil do vody.

Ostatným učeníkom ešte chvíľu trvalo, kým s člnom a sieťou preplnenou rybami prekonali asi stometrovú vzdialenosť k brehu.

Keď vystúpili na breh, videli ohnisko a na ňom rybu i chlieb.

10 Prineste niekoľko rýb zo svojho úlovku," povedal im Ježiš.

11 Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Narátal ich stopäťdesiattri, a predsa sa sieť neroztrhla.

12 A teraz sa poďte naraňajkovať," pozval ich Ježiš.

Nikto z učeníkov sa ho neopovážil spýtať, kto je -- vedeli, že je to Pán.

13 Ježiš vstal a obslúžil ich -- rozdelil im chlieb aj ryby.

14 To sa Ježiš už tretí raz stretol po vzkriesení s učeníkmi.

Miluješ ma?

15 Keď sa najedli, rozvinul sa medzi Ježišom a Petrom tento rozhovor: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako ostatní?"

Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád."

16 Tak pas moje jahniatka," povedal mu Ježiš. Po chvíli Ježiš zopakoval svoju otázku: Šimon, syn Jánov, naozaj ma miluješ?"

Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád."

Tak sa staraj o moje ovce!"

17 Spýtal sa ho tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád?"

Peter zosmutnel, že sa tretí raz spytuje, či ho má rád, a odpovedal: Pane, ty vieš všetko, ty vieš aj to, ako ťa mám rád."

Tak pas moje ovečky!" odpovedal mu Ježiš.

18 Ale na jedno nezabudni: Keď si bol mladý, robil si si, čo si chcel, a chodil si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa povedie ta, kde nebudeš chcieť."

19 Tým mu chcel naznačiť, akou smrťou oslávi Boha. A potom ešte dodal: Nasleduj ma!"

20 Peter sa obrátil a videl, že za ním ide učeník, ktorého Ježiš tak veľmi miloval a ktorý pri poslednej večeri sedel pri Ježišovi a spýtal sa ho: Pane, ktorý z nás ťa zradí?"

21 Peter sa nato spýtal Ježiša: Povedz, Pane, čo bude s ním?"

22 Ježiš odpovedal: Ak chcem, aby tu zostal až do môjho príchodu, čo teba do toho? Ty ma nasleduj!"

23 A tak sa medzi prvými kresťanmi roznieslo, že tento učeník nezomrie. Ale Ježiš nič také nepovedal. Vyjadril sa takto: Ak chcem, aby tu zostal až do môjho príchodu, čo teba do toho?"

24 Je to učeník, ktorý zapísal tieto udalosti, a vieme, že jeho správa je spoľahlivá.

25 Ale keby sa malo zapísať všetko, čo Ježiš vykonal, domnievam sa, že na celom svete by nebolo dosť miesta pre knihy, ktoré by sa o tom napísali.