Add parallel Print Page Options

Ježiš prosí za svojich učeníkov

17  Keď Ježiš dohovoril, zahľadel sa hore a povedal: Otče, prichádza môj čas. Priznaj sa teraz ku mne, aby som mohol ukázať tvoju veľkosť.

Zveril si mi predsa moc nad všetkými, aby som ich uviedol do večného života.

Kto chce žiť večne, musí poznať teba ako jediného pravého Boha a mňa ako toho, ktorého si poslal.

Vykonal som všetko, čo si mi uložil, a tým som dokázal tvoju veľkosť.

Otče, osláv ma teraz svojou slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.

Ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta, som ukázal, kto vlastne si. Patria tebe a ty si mi ich zveril. Uverili tvojmu slovu a žijú podľa neho.

Teraz vedia, že všetko, čo mám, je od teba.

Všetko, čo si mi povedal, som im zvestoval. A oni prijali tvoje slová a poznali, že som prišiel na zem od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Teraz sa nemodlím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

10 Veď všetko, čo mám, je tvoje, a čo je tvoje, patrí aj mne. A tak nech sa na nich zjaví moja sláva.

11 Ja teraz opúšťam tento svet a odchádzam k tebe. Ale oni tu zostávajú. Svätý Otče, staraj sa o nich a daj, aby boli jednotní, ako sme my spolu jedno.

12 Kým som bol s nimi, všetkých, ktorých si mi dal, udržiaval som v jednote. Chránil som ich, takže sa nik nestratil -- okrem Judáša. Ale aj jeho zrada musí poslúžiť tvojim plánom.

13 A teraz odchádzam k tebe. Toto všetko im ešte raz zdôrazňujem, kým som s nimi, aby ich moja radosť úplne naplnila.

14 Naučil som ich tvojim prikázaniam a svet ich nenávidel, lebo podobne ako ja nesplynuli s prúdom.

15 Neprosím, aby si ich zo sveta vzal, ale chráň ich pred mocou zla.

16 Nepatria svetu, ako ani ja mu nepatrím.

17 Daj, nech ich tvoje slovo, ktoré je pravda, očistí a posvätí.

18 Ako si ty mňa poslal do sveta, tak ja posielam ich.

19 Ja za nich posväcujem svoj život, aby oni mohli rásť v pravde a v svätosti.

20 Ale neprosím iba za nich, no aj za všetkých, ktorí budú počúvať posolstvo mojich učeníkov a uveria vo mňa.

21 Daj, nech sú všetci jedno srdce a jedna myseľ, ako aj my sme, Otče, jedno. Tak ako si ty vo mne a ja v tebe, aj oni nech sú s nami pevne spojení. Potom sa svet presvedčí, že si ma poslal.

22 Preto som im dal aj slávu, ktorú si mi daroval, aby žili v takej istej jednote ako ja s tebou.

23 Nech zostanú vo mne a ja v tebe, tak budeme dokonale jednotní. A vtedy svet pozná, že ty si ma poslal a že miluješ mojich učeníkov, ako aj mňa miluješ.

24 Otče, chcem, aby všetci, ktorých si mi dal, prišli tam, kde ja idem, a poznali ma v plnej sláve. Dal si mi ju z lásky, prv ako bol svet.

25 Spravodlivý Otče, aj keď ťa svet nepozná, ja ťa poznám, a aj oni poznali, že si ma poslal.

26 Ukázal som im teba a ešte aj ukážem, aby tvoja láska ku mne aj ich napĺňala a ja aby som žil v nich."