A A A A A
Bible Book List

Evanjelium Podľa Jána 4 Nádej pre kazdého (NPK)

Rozhovor so Samaritánkou

Keď sa Pán dozvedel, že sa farizeji dopočuli, ako získava a krstí viac učeníkov ako Ján --

hoci Ježiš sám nekrstil, krstili jeho učeníci --

opustil Judsko a opäť sa vrátil do Galiley.

Musel prejsť cez Samáriu.

Okolo poludnia došiel k Jakobovej studni pri mestečku Sichar.

Ježiš, unavený dlhou chôdzou, chcel si pri studni odpočinúť.

Sotva si sadol, prišla jedna z miestnych žien po vodu. Daj sa mi napiť!" poprosil ju Ježiš.

Bol sám, lebo jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť niečo na jedenie.

Ako to, že žiadaš vodu odo mňa, hoci si Žid?" čudovala sa žena, lebo medzi Židmi a Samaritánmi vládlo napätie.

10 Ježiš jej odpovedal: Keby si poznala nádherný dar, ktorý ti chce Boh ponúknuť, a keby si vedela, kto som, ty by si prosila mňa, aby som sa ti dal napiť živej vody."

11 Veď nemáš ani vedro, ako chceš nabrať vody z takej hlbokej studne?" namietla. Odkiaľ by si vzal živú vodu?

12 Alebo si azda väčší, ako bol náš praotec Jakob, ktorý dal túto studňu vykopať? Sám z nej pil, aj jeho synovia, aj jeho dobytok."

13 Ježiš jej odpovedal: Každý, kto pije túto vodu, opäť bude smädný.

14 Ale voda, ktorú ja ponúkam, uhasí navždy smäd a stane sa prameňom, ktorý napĺňa túžbu po večnosti."

15 Pane, prosím ťa, daj mi tej vody, aby som nebola smädná a nemusela sem chodievať po vodu," poprosila žena.

16 Choď a priveď sem svojho muža," rozkázal jej Ježiš.

17 Nemám muža," odpovedala.

Pravdu vravíš," súhlasil Ježiš.

18 Vystriedala si ich päť a ani ten, s ktorým teraz žiješ, nie je tvoj muž."

19 Pane, vidím, že si prorok!" prekvapene zvolala.

20 Povedz mi teda, prečo vy Židia pokladáte Jeruzalem za jediné miesto, kde sa má uctievať Boh? Naši predkovia sa od nepamäti modlievali na tomto vrchu."

21 Ježiš jej odpovedal: Ver mi, žena, blíži sa čas, keď ľudia nebudú uctievať Boha ani v Jeruzaleme, ani na tomto vrchu.

22 Vy uctievate, čo nepoznáte. My uctievame, čo poznáme, lebo Mesiáš vyjde zo Židov.

23 Prichádza však čas, ba už aj prišiel, keď nebude záležať na tom, kde sa kto modlí, ale ako sa modlí.

24 Skutoční vyznávači budú uctievať Otca v Duchu a pravde. O takých vyznávačov Otcovi ide. Boh je Duch a tí, čo ho vzývajú, musia mať jeho ducha a žiť v jeho pravde."

25 Viem, že príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus," povedala žena, ten nám všetko vysvetlí."

26 Tým Mesiášom som ja," povedal jej Ježiš.

27 V tej chvíli sa vrátili učeníci a boli prekvapení, keď zastihli Ježiša v rozhovore so ženou. Ale neodvážili sa spýtať, prečo sa s ňou zhovára, ani o čom sa zhovára.

28 Žena nechala vedro pri studni, rozbehla sa do mesta a každému oznamovala:

29 Poďte so mnou. Stretla som človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som dosiaľ urobila. Nebude to azda Mesiáš?"

30 Obyvatelia mesta sa ihneď pobrali za Ježišom.

31 Medzitým ho učeníci ponúkali, aby sa najedol.

32 Ale odmietol: Nebudem jesť. Mám iný pokrm, ktorý nepoznáte."

33 Priniesol mu azda niekto nejaké jedlo?" spytovali sa učeníci navzájom.

34 Ježiš im odpovedal: Mojím pokrmom je žiť podľa toho, kto ma poslal, a dokončiť jeho dielo.

35 Nazdávate sa, že žatva sa začne až o štyri mesiace, na sklonku leta? Rozhliadnite sa okolo seba! Obrovské lány obilia už dozrievajú.

36 To sú ľudské duše pripravené na žatvu. Ženci, čo budú zhromažďovať ľudské duše do večných obilníc, dostanú bohatú odmenu.

37 A tí, čo siali, sa budú radovať spolu so žencami. Lebo je pravda, že jedni sejú a druhí žnú.

38 Ja som vás poslal žať ta, kde ste nesiali. Iní pred vami sa lopotili, a vy zbierate výsledky ich práce."

39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo, že Ježiš je Mesiáš, lebo tá žena všade rozprávala: Povedal mi všetko, čo som robila."

40 Keď prišli za ním k studni, prosili ho, aby zostal v ich meste. Zdržal sa u nich dva dni.

41 Mnohí ďalší uverili v neho pre jeho slová.

42 Vraveli žene: Teraz už veríme nie preto, čo si nám povedala, ale sami sme počuli a presvedčili sme sa, že je naozaj Spasiteľ sveta."

43 Po dvoch dňoch, ktoré tam Ježiš strávil, pobral sa do Galiley.

44 A hoci je známy jeho výrok: Doma nikto nie je prorokom,"

45 tentoraz ho Galilejčania prijali s otvoreným náručím, lebo boli v Jeruzaleme na veľkonočných slávnostiach a videli niektoré z jeho zázrakov.

Uzdravenie syna vysokého úradníka

46 Keď Ježiš prechádzal Galileou, znova zavítal do mestečka Kána, kde predtým premenil vodu na víno. Istý vysoký úradník z mesta Kafarnaum, ktorý mal na smrť chorého syna,

47 sa dozvedel, že sa Ježiš vrátil z Judska. Vyhľadal ho v Káne a úpenlivo ho prosil, aby šiel s ním do Kafarnauma a uzdravil jeho umierajúceho syna.

48 Mám azda vykonať ešte ďalšie zázraky, aby ste uverili vo mňa?" spýtal sa Ježiš.

49 Pane, prosím ťa, poď rýchlo, kým môj syn neumrie!" naliehal úradník.

50 Vráť sa domov! Tvoj syn je zdravý!" odpovedal mu Ježiš.

51 A ten človek uveril Ježišovi a vrátil sa domov. Niektorí z jeho sluhov mu bežali oproti a zvestovali mu, že jeho syn sa má lepšie.

52 Spýtal sa ich, kedy sa mu stav zlepšil. Odpovedali mu: Včera poobede okolo jednej mu zrazu klesla horúčka."

53 A tu si uvedomil, že sa to stalo presne v tej chvíli, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn je zdravý." A úradník i všetci v jeho dome uverili, že Ježiš je Mesiáš.

54 To bol druhý zázrak, ktorý Ježiš urobil v Galilei po svojom návrate z Judska.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

John 4 New International Version (NIV)

Jesus Talks With a Samaritan Woman

Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee.

Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob’s well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon.

When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “Will you give me a drink?” (His disciples had gone into the town to buy food.)

The Samaritan woman said to him, “You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” (For Jews do not associate with Samaritans.[a])

10 Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.”

11 “Sir,” the woman said, “you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? 12 Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?”

13 Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, 14 but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.”

15 The woman said to him, “Sir, give me this water so that I won’t get thirsty and have to keep coming here to draw water.”

16 He told her, “Go, call your husband and come back.”

17 “I have no husband,” she replied.

Jesus said to her, “You are right when you say you have no husband. 18 The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.”

19 “Sir,” the woman said, “I can see that you are a prophet. 20 Our ancestors worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.”

21 “Woman,” Jesus replied, “believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. 22 You Samaritans worship what you do not know; we worship what we do know, for salvation is from the Jews. 23 Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. 24 God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.”

25 The woman said, “I know that Messiah” (called Christ) “is coming. When he comes, he will explain everything to us.”

26 Then Jesus declared, “I, the one speaking to you—I am he.”

The Disciples Rejoin Jesus

27 Just then his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, “What do you want?” or “Why are you talking with her?”

28 Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, 29 “Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?” 30 They came out of the town and made their way toward him.

31 Meanwhile his disciples urged him, “Rabbi, eat something.”

32 But he said to them, “I have food to eat that you know nothing about.”

33 Then his disciples said to each other, “Could someone have brought him food?”

34 “My food,” said Jesus, “is to do the will of him who sent me and to finish his work. 35 Don’t you have a saying, ‘It’s still four months until harvest’? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. 36 Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 37 Thus the saying ‘One sows and another reaps’ is true. 38 I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor.”

Many Samaritans Believe

39 Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman’s testimony, “He told me everything I ever did.” 40 So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed two days. 41 And because of his words many more became believers.

42 They said to the woman, “We no longer believe just because of what you said; now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world.”

Jesus Heals an Official’s Son

43 After the two days he left for Galilee. 44 (Now Jesus himself had pointed out that a prophet has no honor in his own country.) 45 When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover Festival, for they also had been there.

46 Once more he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. 47 When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death.

48 “Unless you people see signs and wonders,” Jesus told him, “you will never believe.”

49 The royal official said, “Sir, come down before my child dies.”

50 “Go,” Jesus replied, “your son will live.”

The man took Jesus at his word and departed. 51 While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. 52 When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, “Yesterday, at one in the afternoon, the fever left him.”

53 Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, “Your son will live.” So he and his whole household believed.

54 This was the second sign Jesus performed after coming from Judea to Galilee.

Footnotes:

  1. John 4:9 Or do not use dishes Samaritans have used
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes