Add parallel Print Page Options

Mordokaj hedras och får stor makt

10 Kung Xerxes tog ut skatt från hela landet inklusive de avlägsna kustprovinserna. Alla hans storverk och bedrifter och berättelsen om den storhet han gav Mordokaj finns nedtecknade i mediska och persiska kungars krönika. Juden Mordokaj hade den största makten i landet näst efter kung Xerxes själv, och han var mycket högt aktad bland judarna och älskad av sina landsmän. Han tänkte alltid på sitt folks bästa och talade alltid för sina landsmäns välfärd.