Add parallel Print Page Options

De som återvände med Esra

Detta är släktregistret för de överhuvuden för familjerna, som följde med mig från Babylonien under kung Artaxerxes regering:

Av Pinechas släkt Gershom,

av Itamars släkt Daniel,

av Davids släkt Hattush,

Shekanjas ättlingar.

Av Paroshs släkt Sakarja med 150 män, upptagna med honom i släktregistret.

Av Pachat Moabs släkt Eljoenai, Serachjas son, med 200 män.

Av Sattus släkt Shekanja[a], Jachasiels son, med 300 män.

Av Adins släkt Eved, Jonatans son, med 50 män.

Av Elams släkt Jesaja, Ataljas son, med 70 män.

Av Sefatjas släkt Sevadja, Mikaels son, med 80 män.

Av Joavs släkt Obadja, Jechiels son, med 218 män.

10 Av Banis[b] släkt Shelomit, Josifjas son, med 160 män.

11 Av Bevajs släkt Sakarja, Bevajs son, med 28 män.

12 Av Asgads släkt Jochanan, Hackatans son, med 110 män.

13 Av Adonikams släkt de sista[c], som hette Elifelet, Jeiel och Shemaja, och 60 män med dem.

14 Av Bigvajs släkt Utaj, Sackur och med dem 70 män.

Esra anländer till Jerusalem

15 Jag samlade dem vid floden som flyter mot Ahava, och där slog vi läger under tre dagar. När jag granskade folket och prästerna fann jag ingen levit där. 16 Då skickade jag efter ledarna Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jariv, Elnatan, Natan, Sakarja och Meshullam, och lärarna Jojariv och Elnatan. 17 Sedan sände jag dem till Iddo, ledaren för en plats vid namn Kasifja, och redogjorde för dem ordagrant vad de skulle säga till Iddo och hans bröder och tempeltjänarna i Kasifja, för att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus. 18 Eftersom vår Gud höll sin goda hand över oss sände de oss en duglig man, en ättling till Machli, som var son till Levi, som var son till Israel: Sherevja, och hans söner och bröder, sammanlagt 18 män. 19 Vidare kom Hasavja och med honom Jesaja, av Meraris släkt, med 20 av deras släktingar, 20 och till detta 220 tempeltjänare, alla registrerade vid namn, som David och hans furstar hade utsett att assistera leviterna i deras tjänst.

21 Jag utlyste en fasta medan vi var kvar vid Ahavafloden. Vi ödmjukade oss inför vår Gud och bad honom om en lyckosam resa för oss och våra barn och alla våra tillhörigheter. 22 Jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare som skydd mot fiender längs vägen. Vi hade ju berättat för kungen att vår Gud håller sin skyddande hand över alla som söker honom, men hans vrede riktar sig mot dem som överger honom. 23 Därför fastade vi och bad vår Gud om detta, och han hörde vår bön.

24 Jag tillsatte tolv av de ledande prästerna, Sherevja, Hashavja och tio av deras bröder. 25 Jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen som hade skänkts till vår Guds hus av kungen, hans rådgivare och överstar och av alla israeliterna som var där. 26 Jag vägde upp och gav dem 22 ton silver, 100 silverkärl till ett värde av 70 kilo silver och tre och ett halvt ton guld,[d] 27 20 guldskålar till ett värde av 1 000 dareiker[e] samt två vackra kopparföremål, lika dyrbara som guld. 28 Jag sa till dem: ”Ni, liksom dessa kärl, är helgade åt Herren. Silvret och guldet är en frivillig gåva till Herren, era fäders Gud. 29 Ta väl hand om dem, tills ni kan väga upp dem inför de ledande prästerna och leviterna och Israels äldste, i kamrarna i Herrens hus i Jerusalem.”

30 Prästerna och leviterna tog emot det uppvägda silvret och guldet och kärlen för att föra dem till vår Guds hus i Jerusalem.

31 Vi bröt upp från lägret vid Ahavafloden den tolfte dagen i första månaden och började resan till Jerusalem. Vår Gud höll sin skyddande hand över oss och räddade oss undan fiender och bakhåll längs vägen, 32 och så kom vi till Jerusalem och vilade där i tre dagar.

33 Den fjärde dagen vägdes silvret, guldet och kärlen i vår Guds hus och överlämnades till prästen Meremot, Urias son. Med honom var Elasar, Pinechas son, och leviterna Josavad, Jeshuas son, och Noadja Binnujs son. 34 Alltsammans räknades och vägdes och samtidigt antecknades summorna. 35 De deporterade som hade återvänt från fångenskapen offrade brännoffer till Israels Gud: 12 tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm och som syndoffer 12 bockar, alltsammans som brännoffer åt Herren. 36 De överlämnade kungens förordningar till de kungliga satraperna och ståthållarna i provinsen väster om Eufrat, och dessa understödde sedan folket och Guds hus.

Footnotes

  1. 8:5 Enligt Septuaginta m.fl. handskrifter. Enligt den masoretiska texten blir översättningen ungefär: Av Shekanjas söner Jachasiels son…
  2. 8:10 Banis finns inte med i den masoretiska texten utan kommer från bl.a. Septuaginta; utan ett namn här skulle versen bli svåröversättlig; jfr v. 5 med not.
  3. 8:13 Vilka de sista syftar på är oklart; kanske de sista som lämnade Babylonien.
  4. 8:26 …650 talenter silver, 100 silverkärl till ett värde av 2 talenter, 100 talenter guld.
  5. 8:27 Persiska guldstycken; värdet av 1 000 dareiker kan ha motsvarat ungefär 8,5 kilo guld.