Add parallel Print Page Options

De som återvände med Serubbabel

(Neh 7:6-73)

Dessa är de från provinsen som återvände från deportation och fångenskap. De hade förts bort av den babyloniske kungen Nebukadnessar till Babylonien och återvände nu till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad.

De kom tillsammans med Serubbabel, Jeshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.

Detta var antalet israelitiska män:

Paroshs släkt: 2 172

Shefatjas släkt: 372

Arachs släkt: 775

Pachat Moabs släkt, ättlingar till Jeshua och Joav: 2 812

Elams släkt: 1 254

Sattus släkt: 945

Sackajs släkt: 760

10 Banis släkt: 642

11 Bevajs släkt: 623

12 Asgads släkt: 1 222

13 Adonikams släkt: 666

14 Bigvajs släkt: 2 056

15 Adins släkt: 454

16 Aters, dvs. Hiskias släkt: 98

17 Besajs släkt: 323

18 Joras släkt: 112

19 Hashums släkt: 223

20 Gibbars släkt: 95

21 Männen från Betlehem: 123

22 Männen från Netofa: 56

23 Männen från Anatot: 128

24 Männen från Asmavet: 42

25 Männen från Kirjat-Jearim[a], Kefira och Beerot: 743

26 Männen från Rama och Geva: 621

27 Männen från Mikmas: 122

28 Männen från Betel och Aj: 223

29 Männen från Nebo: 52

30 Magbishs släkt: 156

31 den andre Elams släkt: 1 254

32 Harims släkt: 320

33 Lods, Hadids och Onos släkt: 725

34 Jerikos släkt: 345

35 Senaas släkt: 3 630.

36 Präster:

Jedajas släkt, Jeshuas familj: 973

37 Immers släkt: 1 052

38 Pashchurs släkt: 1 247

39 Harims släkt: 1 017.

40 Leviter:

Jeshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt: 74.

41 Sångare:

Asafs släkt: 128.

42 Dörrvaktare:

Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt,

Ackuvs släkt, Hatitas släkt och Shovajs släkt, sammanlagt: 139.

43 Tempeltjänare:

Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt,

44 Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt,

45 Levanas släkt, Hagavas släkt, Ackuvs släkt,

46 Hagavs släkt, Shalmajs släkt, Hanans släkt,

47 Giddels släkt, Gachars släkt, Reajas släkt,

48 Resins släkt, Nekodas släkt, Gassams släkt,

49 Ussas släkt, Paseachs släkt, Besajs släkt,

50 Asnas släkt, Meunims släkt, Nefusims släkt,

51 Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs släkt,

52 Basluts släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt,

53 Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt,

54 Nesiachs släkt och Hatifas släkt.

55 Ättlingar till Salomos tjänare:

Sotajs släkt, Hassoferets släkt, Perudas släkt,

56 Jalas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,

57 Shefatjas släkt, Hattils släkt,

Pokeret Hassevajims släkt och Amis släkt.

58 Tempeltjänarna och ättlingarna till Salomos tjänare utgjorde sammanlagt 392 personer.

59 Dessa var de som återvände från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Addan och Immer, men som inte kunde uppge om deras familj och släkt härstammade från Israel.

60 Delajas, Tobias och Nekodas släkter: 652.

61 Av prästsläkter:

Hovajas, Hackos och Barsillajs släkt,

han som gifte sig med en av gileaditen Barsillajs döttrar och antog det namnet.

62 De letade i sina släktregister men kunde inte finna dem. Därför uteslöts de från prästämbetet. 63 Guvernören förbjöd dem att äta av det högheliga tills en präst trädde fram med urim och tummim.

64 Hela församlingen utgjorde sammanlagt 42 360, 65 förutom deras slavar och slavinnor som var 7 337. De hade också 200 sångare, både män och kvinnor. 66 De hade 736 hästar, 245 mulor, 67 435 kameler och 6 720 åsnor.

68 När de kom till Herrens hus i Jerusalem, gav några av familjeöverhuvudena frivilliga gåvor till Guds hus för att det skulle återuppbyggas på sin plats. 69 De gav var och en efter sin förmåga till tempelfonden: 61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor[b] och 100 prästdräkter.

70 Prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, en del av folket och tempeltjänarna bosatte sig i likhet med de övriga israeliterna i sina städer.

Footnotes

  1. 2:25 Enligt bl.a. Septuaginta; enligt den masoretiska texten Kirjat-Arim.
  2. 2:69 61 000 gulddareiker kan ha motsvarat 500 kilo och 5 000 silverminor 3 000 kilo.