Hälsning

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus[a] och som tror på Kristus Jesus.

Read full chapter

Footnotes

  1. Efesierbrevet 1:1 i Efesus Orden saknas i vissa handskrifter.