Add parallel Print Page Options

18 Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. 19 Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. 20 Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Read full chapter