Add parallel Print Page Options

22 Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ [a] a jako hlavu všeho jej dal církvi, 23 která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Read full chapter

Footnotes

  1. Efezským 1:22 Žalm 8:7; 110:1