A A A A A
Bible Book List

Efezským 6 Bible 21 (B21)

Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu [a] – tak je to správné. „Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se zaslíbením: „aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“ [b]

Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.

Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.

Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.

Oblečte Boží zbroj

10 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. 11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. 12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. 14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a 15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje. 16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. 17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. 18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.

19 Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia 20 (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.

21 Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. 22 Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.

23 Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. 24 Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.

Footnotes:

  1. Efezským 6:1 v Pánu v někt. rukopisech chybí
  2. Efezským 6:3 Exod 20:12; Deut 5:16
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes