A A A A A
Bible Book List

Efezským 3 Bible 21 (B21)

Kristovo tajemství

Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás pohany. Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve. [a] Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.

Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.

10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. 11 Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – 12 v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. 13 Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.

Poznat jeho lásku

14 Proto klekám na kolena před Otcem, [b] 15 jehož jméno nese veškerá rodina [c] na nebi i na zemi. 16 Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17 Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18 abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19 a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.

20 Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21 Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

Footnotes:

  1. Efezským 3:3 Ef 1:9–10; Kol 1:26–27
  2. Efezským 3:14 Někt. rukopisy přidávají našeho Pána Ježíše Krista.
  3. Efezským 3:15 řec. patria (rodina) je odvozeno od pater (otec)
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes