A A A A A
Bible Book List

Efesios 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱guɨ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ jiuung˜, jméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ tiquíiˆ niquíiˆnaˈ, co̱ˈ lajo̱b iing˜ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ nijméeˆnaˈ. Jo̱guɨ e lab júuˆ laˈuii˜ e quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ e song jmiti˜ dseaˋ e jo̱, jo̱baˈ niˈíñˈˋ e nɨsɨˈíiñˆ e nicuǿˈˉ Fidiéeˇ írˋ; jo̱ lalab féˈˋ e júuˆ do: “Jmɨˈgooˋ tiquíiˈˆ có̱o̱ˈ˜ niquíiˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨseenˈˋ juguiʉ́ˉ jo̱guɨ niñíinˈˋ e huǿøbˉ seenˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ.”

Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ teaa˜, jaˋ jmooˋnaˈ e nilɨguíingˉ jaléngˈˋ jó̱o̱ˋnaˈ; co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e jmɨcuaangˋnaˈre e íibˊ ˈgooˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e eˈˊnaˈre laco̱ˈguɨ cǿøngˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱guɨ lalab fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ i̱ jaˋ ˈléengˈ˜, jmeeˉbaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fii˜ quíiˉnaˈ. Jo̱guɨ jmeeˉbaˈ jaléˈˋ ta˜ jo̱ e jmɨˈgooˋbaˈre jo̱guɨ e ngocángˋ óoˊnaˈ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ e ˈnéˉ jméeˆnaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ. Jo̱guɨ jmeeˉbaˈ ta˜ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ mɨ˜ níˋ fii˜ quíiˉnaˈ ˈnéˉ jméeˆnaˈ ta˜ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijá̱ˆnaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜. Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱baˈ carˋ ngocángˋ áaˊbaˈ ˈnéˉ jmitíˆnaˈ e ta˜ do, jo̱ lajo̱baˈ iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do. Jo̱ ˈnéˉ jméeˆnaˈ e ta˜ do e iáangˋ óoˊbaˈ laco̱ˈguɨ catɨ́ɨngˉ jméeˆnaˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ o̱ˈ laco̱ˈ mɨ˜ jmooˋnaˈ ta˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ, si dseaˋ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ huɨ̱́ˈˋ e jaˋ ˈléengˈ˜ o̱si o̱ˈ lajo̱ é, niˈímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ e cuøˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméerˋ do.

Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ fii˜, eeˉbaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmóoˋ ta˜ quíiˉnaˈ, jo̱ jaˋ jméeˆnaˈ sooˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈr˜. Jo̱guɨ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ e jaamˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ i̱ seengˋ i̱ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜ quíiˉnaˈ cajo̱. Co̱ˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ.

Jial jmɨˈǿngˈˋ dseaˋ yaaiñ˜ jee˜ i̱ ˈlɨngˈˆ

10 Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ dob nɨlɨ́ɨngˊnaˈ. 11 Jo̱ jmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cangɨ́ɨngˋnaˈ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ jaˋ nicá̱ˆnaˈ fɨˊ gaˋ mɨ˜ iing˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ jmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ, lafaˈ jaangˋ ˈléeˉ quie̱ˊbre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈrˊ mɨ˜ dséerˊ jee˜ ˈniiˋ. 12 Co̱ˈ jaˋ jmooˉnaaˈ ta˜ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ ta˜ tɨ́ɨngˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ guíˋ ˈlɨˈˆ e eáangˊ óoˋ bíˋ e íiˊ fɨˊ guiáˈˆ güíˋbaˈ jmooˉnaaˈ, co̱ˈ e guíˋ jo̱ quie̱ˊ nifɨˊ jo̱guɨ sɨlɨ́ɨˈˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ la fɨˊ na. 13 Jo̱baˈ jmeáangˈ˜naˈ ta˜ jaléˈˋ e cangɨ́ɨngˋnaˈ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ e nijmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ, jo̱ lajo̱baˈ nitéˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ. Jo̱baˈ mɨ˜ calɨ́ˈˉnaˈ jaléˈˋ e jo̱, jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ teáangˉnaˈ jóng.

14 Jo̱ jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ e quié̱ˉbaˈ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ; jo̱ e júuˆ jáˈˉ na lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ loˈñʉ́ʉˊ tuˈˊ e ˈñʉ́ʉˊ teáˋ tuˈˊ jaangˋ ˈléeˉ. Jo̱guɨ eeˉbaˈ røøˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ contøøngˉ; jo̱ e na lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈmɨˈquiˈˊ ñíˆ quiáˈˉ jaangˋ ˈléeˉ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈǿiñˈˋ fɨˊ nidsíirˊ fɨˊ jee˜ ˈniiˋ. 15 Jo̱guɨ ˈnéˉ néebˇ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ contøøngˉ e laco̱ˈ niˈuǿngˋnaˈ nigüɨguiáˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ jial seengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ; jo̱ e na lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jaangˋ ˈléeˉ guieengˋ guiʉ́ˉ ˈñiaˈrˊ e niˈǿˈrˉ lomɨɨrˉ. 16 Jo̱ co̱ˈ nɨcajáamˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ quɨ́ɨˈ˜baˈ jmɨɨ˜ nijmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ jee˜ jaléˈˋ e gaˋ e iing˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱ e na lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jaangˋ ˈléeˉ quie̱ˊbre có̱o̱ˈ˜ e nijmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ ñisʉ̱ˈˋ. 17 Jo̱ nɨsɨlaamˉbaˈ jee˜ dseeˉ quíiˉnaˈ; jo̱ e na lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ co̱o̱ˋ loguiˇ ñíˆ quíiˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈǿngˈˋnaˈ moguíˆnaˈ. Jo̱guɨ jmeáamˈ˜baˈ ta˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcaˈíingˈ˜naˈ do e cacuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ; jo̱ e júuˆ na lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ co̱o̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ e eáangˊ dseaˋ jee˜ ˈniiˋ. 18 Jo̱ lajeeˇ jo̱, jaˋ tiúungˊnaˈ e føngˈˆnaˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ dseaˋ do contøøngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ contøømˉ ˈnéˉ e ñiing˜ áaˊnaˈ e jaˋ nilɨtúngˉ óoˊnaˈ e mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ lajɨɨngˋ dseaˋ quiáˈrˉ.

19 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉ jnea˜ cajo̱, e nicuǿˈrˉ jnea˜ e ñiˋbaa e˜ júuˆ niguiaaˉ jee˜ dseaˋ e jaˋ ˈgóˈˋo e laco̱ˈ nilɨñiˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ e jaˋ mɨˊ calɨñirˊ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 20 Co̱ˈ Fidiéeˇ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ la e laco̱ˈ niguiaaˉ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e sɨjnɨ́ɨnˇn lana. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜guɨˈ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe e laco̱ˈ nifáˈˆa e júuˆ jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ e jaˋ ˈgóˈˋo jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

21 Jo̱ Tíquico lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ jo̱guɨ i̱ éeˋ ta˜ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ dseaˋ íbˋ nicá̱rˋ júuˆ fɨˊ na jial seenˉ jo̱guɨ jaléˈˋ e jmóoˋo fɨˊ la cajo̱. 22 Jo̱ uiing˜ lajo̱baˈ nisɨ́ɨnˆnre fɨˊ na e laco̱ˈ nijmeáˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ jial se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ la, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ bíˋ e laco̱ˈ jaˋguɨ lɨ́ɨngˊnaˈ fɨˈíˆ uíiˈ˜ jnea˜.

23 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e nijmérˉ e nilɨseengˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ e nijmiˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do. 24 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e güɨˈɨ́ɨˋbre güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ ˈneáangˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ contøøngˉ jo̱guɨ lata˜.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes