A A A A A
Bible Book List

Efesios 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial ˈnéˉ seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ iiñ˜ eáangˊ, jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaˈ e niˈeeˉnaˈ laco̱ˈ ˈñiaˈˊ dseaˋ do. Jo̱ güɨlɨseemˋbaˈ e jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ Dseaˋ Jmáangˉ jmiˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ jneaa˜aaˈ; jo̱ e cajúiñˉ do lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ e jmeafɨɨˋ jloˈˆ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ cuǿøngˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ faˈ e sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quíiˉnaˈ é, o̱ˈguɨ e ɨˊ óoˊnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ cajo̱, o̱ˈguɨ suungˋnaˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ. Jo̱ jaˋ foˈˆnaˈ júuˆ ˈlɨˈˆ o̱ˈguɨ júuˆ í̱i̱ˊ o̱ˈguɨ júuˆ gaˋ e jaˋ uiing˜ seaˋ, co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨngˉ jméeˈˆ ˈnʉ́ˈˋ lajo̱; co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ quíiˉnaˈ e jmiféngˈˊnaˈ Fidiéebˇ. Jo̱guɨ güɨlɨta˜ óoˊnaˈ cajo̱ e lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, o̱si jmóorˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ é, o̱si suuiñˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ. Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ suungˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ do, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ e lafaˈ e jo̱b jmiféiñˈˊ. Jo̱ jaˋ cuǿˈˆ fɨˊ yaang˜naˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e jaˋ íingˆ ta˜. Dsʉco̱ˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ cuøˈˊ Fidiéeˇ iihuɨ́ɨˊ eáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ jaˋ quɨ́ngˈˋnaˈ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱.

Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, lamɨ˜ jéengˊguɨ, fɨˊ lɨ˜ nʉʉbˋ seengˋnaˈ; dsʉˈ lanaguɨ, co̱ˈ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ jaamˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ jneábˋ nɨseengˋnaˈ. Jo̱baˈ güɨlɨseemˋbaˈ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ. Jo̱ mɨ˜ seengˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ, jo̱baˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ, jo̱guɨ éerˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do cajo̱, jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ quie̱rˊ. 10 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, jmɨˈúungˋnaˈ e güɨlɨseemˋbaˈ laco̱ˈ la iáangˋ dsíiˊ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 11 Jo̱ jaˋ sɨcøøngˆ yaang˜naˈ e jméeˆnaˈ jaléˈˋ e jaˋ ta˜ íingˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ nʉʉˋ; co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e nifɨ́ˈˆnaˈre e jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do. 12 Dsʉco̱ˈ lɨˈɨˈˋ lɨ́ɨmˉbaaˈ e lɨco̱ˈ féˈˆbɨ́ɨˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóoˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ fɨˊ lɨ˜ ɨɨngˋ. 13 Dsʉˈ mɨ˜ nifɨ́ˈˆnaˈre e jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do, jo̱baˈ cajneábˉ niingˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ lajo̱baˈ nilɨlíˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e jmóoˋ dseaˋ íˋ 14 lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ e júuˆ la:

Jmijnéeˋ aˈˊ, ˈnʉˋ dseaˋ lafaˈ güɨɨnˈˋ uíiˈ˜ dseeˉ quíiˈˉ,
jo̱ güɨjí̱ˈˊtu̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ;
jo̱ lajo̱baˈ dseaˋ do nijmérˉ e nilɨseenˈˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ jɨr˜.

15 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, ñiing˜ áaˊnaˈ jial niˈeeˉnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱ jaˋ güɨlɨseengˋnaˈ e jmooˋnaˈ jaléˈˋ e jaˋ uiing˜ seaˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ ɨ́ˆ áaˊnaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨmˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do. 16 Jo̱guɨ jmɨˈúungˋnaˈ e eeˉnaˈ guiʉ́ˉ contøøngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, co̱ˈ eáamˊ gaˋ nɨjmóoˋ dseaˋ lajeeˇ lana. 17 Jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e jaˋ mɨˊ caˈíiˋ áaˊnaˈ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, co̱ˈ ˈnéˉ jmɨˈúungˋnaˈ e ningámˈˋbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e nijméeˆnaˈ. 18 Jo̱guɨ jaˋ jméeˆnaˈ jmangˈˉ ta˜ ɨ̱́ˈˋ, co̱ˈ fɨˊ gabˋ cá̱ˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱; co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e jí̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ. 19 Jo̱guɨ mɨ˜ føngˈˊ rúngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ laˈóˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, féengˈ˜ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ salmos jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e øˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ e cuøˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Lajo̱bɨ cajo̱, mɨ˜ øˊnaˈ jo̱guɨ mɨ˜ jmiféngˈˊnaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jmeeˉbaˈ carˋ ngocángˋ óoˊnaˈ. 20 Jo̱guɨ jaˋ tiúungˊnaˈ e cuøˈˊnaˈ guiˈmáangˈˇ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ quiáˈˉ jaléˈˋ e dsingɨ́ɨngˉnaˈ.

Jial seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ

21 Jo̱ jméeˆnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ e iáangˋ áaˊnaˈ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e jmɨˈgooˋbaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

22 Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ, jmɨˈgooˋbaˈ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ quíiˉnaˈ. Jo̱ song lajo̱b jmooˋnaˈ, jo̱baˈ nʉ́ʉˈ˜baˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 23 Dsʉco̱ˈ dseañʉˈˋbingˈ lɨ́ɨngˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ laco̱ˈguɨ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱bˋ ngúuˊ táaiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. Jo̱ dseaˋ dob dseaˋ láaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ jee˜ dseeˉ quiáiñˈˉ. 24 Jo̱ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉ núˉbre júuˆ quiáˈˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ e iáangˋ dsíirˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ jmérˉ nʉ́ʉˈ˜bre júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱.

25 Jo̱ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseañʉˈˋ, jmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ laco̱ˈguɨ Dseaˋ Jmáangˉ jmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ e cajúiñˉ uii˜ quíˉiiˈ cajo̱. 26 Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ caˈuíingˉnaaˈ dseángˈˆ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ cajméerˋ e lafaˈ cajgɨ́ɨngˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ e jmɨɨˋ e cajgáangˉnaaˈ do có̱o̱ˈ˜guɨ e júuˆ quiáˈrˉ e caguiarˊ do cajo̱. 27 Jo̱ cajángˈˋ ˈñiaˈˊ dseaˋ do e cajúiñˉ e laco̱ˈ nisíñˈˋ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ quinirˇ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ sɨjgɨ́ɨngˆ jo̱guɨ i̱ sɨguiúngˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱guɨ i̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ seaˋ quiáˈˉ. 28 Jo̱ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ ˈnéˉ ˈneáamˋbre jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la ˈneáangˋ yaaiñ˜. Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ ˈneáangˋ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈneáaiñˋ yaaiñ˜ cajo̱. 29 Dsʉco̱ˈ jaˋ seengˋ dseaˋ faˈ e jaˋ to̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ yaaiñ˜, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmóorˋ íˆ røøbˋ jo̱guɨ to̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnéˉ quiáˈrˉ. Jo̱ lajo̱b jmóoˋguɨ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ, røøbˋ to̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ cajo̱, 30 co̱ˈ lafaˈ ngúuˊ táamˋbre lɨ́ɨˊ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 31 Co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “ˈNaamˋ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ quiáˈˉ tiquiáˈrˆ jo̱guɨ quiáˈˉ niquiáˈrˆ, jo̱ dsilíiñˉ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ i̱ nicúngˈˋ guóˋ có̱o̱ˈ˜bre, jo̱baˈ lajɨˋ huáaiñˈˉ do niˈuíiñˉ lafaˈ jaamˋ dseaˋ.” 32 Jo̱ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ na jaˋ mɨˊ cangángˈˋ dseaˋ røøˋ jéengˊguɨ, dsʉˈ jnea˜guɨ fáˈˋa e júuˆ la lana cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 33 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, lajaangˋ lajaamˋ ˈnʉ́ˈˋ dseañungˈˋnaˈ, ˈnéˉ ˈneáamˋbaˈ dseamɨ́ˋ quíiˉnaˈ laco̱ˈguɨ ˈneáangˋnaˈ yaang˜naˈ; jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ ˈnéˉ jmɨˈgóˋbre dseañʉˈˋ quiáˈrˉ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes