A A A A A
Bible Book List

Efesios 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ jaamˋ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ sɨjnɨ́ɨnˇn uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ e güɨlɨseemˋbaˈ laco̱ˈ sɨˈíˆ e seengˋ dseaˋ i̱ catǿˈˉ Fidiéeˇ i̱ niˈuíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcatǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e caˈuíingˉnaˈ lajo̱. Jo̱ jaˋ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜naˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ eeˉbaˈ guiʉ́ˉ jee˜ írˋ, jo̱guɨ jaˋ jmooˋnaˈ guíingˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ jmeeˉbaˈ féngˈˊ áaˊnaˈ laˈóˈˋ rúngˈˋnaˈ e ˈneáangˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱ co̱ˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøbˋ nɨseengˋ ˈnʉ́ˈˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaˈ e seengˋguɨˈ lajo̱. Jo̱ co̱o̱bˋ ˈléˈˋ nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇbaˈ seengˋ jee˜ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ caˈíimˈ˜ e guiʉ́ˉ e sɨjeengˇnaaˈ e nilɨse̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ jaamˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ íˋbaˈ nɨjáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ, jo̱ uíiˈ˜ jo̱baˈ cajgáangˉnaaˈ jmɨɨˋ. Jo̱ jaamˋ Fidiéeˇ i̱ seengˋ, jo̱ íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈˆ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ; jo̱guɨ íˋbɨ cajo̱ i̱ lɨ́ɨngˊ Fii˜ quiáˈˉ lajɨɨˉnaaˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ; jo̱guɨ jmáiñˈˋ ta˜ jneaa˜aaˈ e laco̱ˈ nijméˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e iiñ˜ ˈñiaˈrˊ, jo̱guɨ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ lajɨɨˉnaaˈ cajo̱.

Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e sɨˈíiˆiiˈ nijmóˆooˈ quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcalɨˈiiñ˜ e cuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cuaiñ˜ quiáˈˉ e na e nidsijéeˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱ féˈˋ:

Jo̱ cajgóoˉbre fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨ́ˈrˉ,
jo̱guɨ cacuøˈrˊ dseaˋ quiáˈrˉ e tɨɨiñˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ nicuǿˈrˉ dseaˋ do.

Jo̱ ¿e˜ guǿngˈˋ e nisórˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ do? Co̱ˈ guǿngˈˋ e laˈuii˜ nijgiáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la cartɨˊ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ. 10 Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉ i̱ dseaˋ i̱ cajgángˉ do, jo̱ íˋbɨ cajo̱ i̱ cangángˈˉtu̱ cartɨˊ yʉ́ˈˆguɨ lɨ˜ nɨniingˉguɨ eáangˊ e laco̱ˈ íbˋ nilíingˉ Fii˜ quiáˈˉ lajaléˈˋ. 11 Jo̱ íˋbre dseaˋ cacuøˈrˊ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ, lají̱i̱ˈ˜ e sɨˈíˆ nicuǿrˉ. Jo̱ cacuørˊ e i̱ lɨɨng˜ jneaˈˆ jmooˉnaaˈ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e i̱ lɨɨng˜guɨ jneaa˜aaˈ jmooˉnaaˈ ta˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e i̱ lɨɨng˜guɨ jmóoˋ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e i̱ lɨɨng˜guɨ jmóoˋ ta˜ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jmóoˋbɨr ta˜ eˊ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do cajo̱. 12 Jo̱ lajo̱b caguiéengˋ Dseaˋ Jmáangˉ guiʉ́ˉ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ, e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱ lajo̱b nicuǿøˈ˜ bíˋ rúˈˋnaaˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ jmóˆguɨ́ɨˈ cartɨˊ conrøøbˋ nɨjáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ conrøøbˋ nilɨcuíingˋnaaˈ dseaˋ do i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱b nilíiˉnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nɨráangˋ cartɨˊ niˈiéˈˋ quíˉnaaˈ laco̱ˈguɨ dseaˋ do ˈñiaˈrˊ.

14 Jo̱ lajo̱b joˋ nilíiˉguɨ́ɨˈ laco̱ˈguɨ lɨ́ɨngˊ jaangˋ jiuung˜ i̱ lajmɨnábˉ jmɨsɨ́ɨngˉ jaléˈˋ e ɨˊ dsíirˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ co̱o̱ˋ móoˊ fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ e dséeˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ íiˊ guíˋ. Co̱ˈ i̱ jiuung˜ do lajmɨnábˉ naaiñˋ e jmitir˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ júuˆ ˈmɨ́ɨˉ cartɨˊ nilíˋ e nijmɨgǿøngˋ dseaˋ írˋ, faˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨtɨ́ɨngˋ jmɨgǿøngˋ dseaˋ rúngˈˋ. 15 Dsʉˈ guiʉ́ˉguɨ e sɨɨ˜naaˈ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ, jo̱guɨ e nijmiˈneáangˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ nidsicuángˋguɨ quíˉiiˈ dseángˈˉ cartɨˊ niˈeeˉnaaˈ laco̱ˈguɨ la éeˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈrˊ; co̱ˈ íbˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ mogui˜ quiáˈˉ jaléˈˋnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 16 Jo̱ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ɨˊɨɨˈ lafaˈ co̱o̱bˋ ngúuˊ táangˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do; jo̱ dseaˋ íbˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ mogui˜ quiáˈˉ lajɨɨˉnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ dseaˋ íˋbɨ cajo̱ dseaˋ cacuøˈrˊ jneaa˜aaˈ co̱o̱ˋ ta˜ lajaangˋ lajaangˋnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ; jo̱baˈ mɨ˜ guiʉ́bˉ jmooˉnaaˈ e ta˜ jo̱ e jmiˈneáangˋnaaˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jo̱baˈ co̱lɨɨm˜ dsicuángˋ e eeˉnaaˈ guiʉ́ˉ lajɨɨˉnaaˈ.

Jial seengˋ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

17 Jo̱ e lab fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e joˋ güɨlɨseengˋguɨˈ laco̱ˈguɨ la seengˋ dseaˋ góoˋnaˈ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ. Co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ seeiñˋ e ɨˊ dsíirˊ jmangˈˉ jaléˈˋ e jaˋ ta˜ íimˆ, 18 jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ nʉʉbˋ dsíirˊ, co̱ˈ dsíngˈˉ jaˋ líˈrˋ niˈɨ́ˉ dsíirˊ røøˋ; jo̱ jaˋ íñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈrˉ, uíiˈ˜ e jaˋ iiñ˜ e nilɨcuíiñˋ dseaˋ do, co̱ˈ eáamˊ ueˈˋ dsíirˊ. 19 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ líˈrˆ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ e cuøˈˊ fɨˊ yaaiñ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, jo̱ dseángˈˉ jaˋ quie̱ˊ íbˈˋ jmóorˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ do.

20 Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ, dseaˋ cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jaˋ calɨcuíingˋnaˈ dseaˋ do e laco̱ˈ nijméeˆnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ lajo̱. 21 Co̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉbaˈ nɨcanʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ lɨɨm˜ eeˋ calɨtɨ́ngˋnaˈ quiáˈrˉ jo̱ lajo̱baˈ nɨñíˆnaˈ e jmangˈˉ e jábˈˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 22 Jo̱baˈ tʉ́ʉˊnaˈ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ jmooˋnaˈ do, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ cajméeˋ e eáamˊ calɨgǿngˋnaˈ. 23 Jo̱guɨ jmɨsɨ́ɨngˆnaˈ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ, jo̱ íiˋ áaˊnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ. 24 Jo̱guɨ güɨlɨseengˋnaˈ e nɨcalɨˈmɨ́ɨmˉbaˈ e laco̱ˈ niˈeeˉnaˈ laco̱ˈguɨ la éeˋ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ, jo̱guɨ jméeˆnaˈ jmangˈˆ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ eeˉnaˈ røøˋ laco̱ˈ sɨˈíˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

25 Jo̱baˈ tʉ́ʉˊnaˈ e quié̱ˆnaˈ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ, jo̱ féeˈ˜baˈ jmangˈˉ júuˆ e jáˈˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, dsʉco̱ˈ lajɨɨˉbaaˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ ngúuˊ táangˋnaaˈ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

26 Jo̱ song jmiguíingˆ áaˊnaˈ, jaˋ cuøˈˊ fɨˊ yaang˜naˈ e niˈeeˉnaˈ dseeˉ; jo̱guɨ jmɨˈúungˋnaˈ e jaˋ huǿøˉ ee˜ e guíingˉnaˈ do cajo̱, 27 jo̱ lajo̱b jaˋ cuøˈˊnaˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ e nijmɨgǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ.

28 Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ lamɨ˜ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ, quiúumˈ˜baˈ e joˋ jméeˆnaˈ lajo̱, jo̱ jmeeˉbaˈ ta˜ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋnaˈ e laco̱ˈ seabˋ e cuǿˈˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱.

29 Jo̱ jaˋ cá̱ˆnaˈ júuˆ ˈléˈˋ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e íingˆ ta˜baˈ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ninúˉ e júuˆ jo̱ jial nidsicuángˋguɨ quiáˈrˉ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 30 Jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ e nilíingˉ fɨˈíˆ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ íˋbingˈ seengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ quíiˉnaˈ e nilíingˉnaˈ dseaˋ sɨlaangˇ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nileángˉ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ.

31 Jo̱guɨ tʉ́ʉˊnaˈ jaléˈˋ e ˈníˈˋ áaˊnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e guíingˉnaˈ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e jɨɨng˜naˈ, jo̱guɨ jaˋ foˈˆnaˈ júuˆ ˈléˈˋ quiáˈˉ rúngˈˋnaˈ, lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jiéˈˋguɨ é. 32 Jo̱ eeˉbaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ jmeeˉbaˈ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱guɨ íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ Fidiéeˇ e íiñˉ dseeˉ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes