A A A A A
Bible Book List

Efesios 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Fidiéebˇ dseaˋ caleáaiñˋ jneaa˜aaˈ jee˜ dseeˉ quíˉiiˈ

Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ ˈlɨɨm˜baˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ uíiˈ˜ jaléˈˋ e ˈlee˜naˈ jo̱guɨ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ e eeˉnaaˈ, co̱ˈ calɨséngˋnaˈ e jmooˋnaˈ jialco̱ˈ nirǿngˋnaˈ dseeˉ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ cajmitíˆnaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléˈˋ guíˋ ˈlɨˈˆ e íiˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do néeˊ nir˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jíiˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ lajo̱b cajo̱ lamɨ˜ se̱e̱ˉ jneaa˜aaˈ lajɨɨˉnaaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ e jmooˉnaaˈ lají̱i̱ˈ˜ e jaˋ dseengˋ e ii˜naaˈ yee˜baaˈ, co̱ˈ jmooˉnaaˈ doñiˊ eeˋ jáˉ dsiˋnaaˈ jo̱guɨ ɨˊ dsiˋnaaˈ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b jmooˉnaaˈ, jo̱baˈ catɨ́ɨˉbaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ iihuɨ́ɨˊ eáangˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e jmooˉnaaˈ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ iihuɨ́ɨˊ e íngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jmóoˋ jialco̱ˈ nirǿiñˋ dseeˉ. 4-5 Dsʉˈ Fidiéeˇ eáamˊ fɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ eáamˊ calɨˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ cangɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈrˉ e se̱e̱ˉnaaˈ lafaˈ ˈmɨ́ɨmˉbaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ nañiˊ faˈ lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ e ˈlɨɨm˜bɨ́ɨˈ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉnaaˈ. Co̱ˈ laˈeáangˊ e guiúmˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ, jo̱baˈ nɨcaleáaiñˋ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ lana. Jo̱ Fidiéeˇ cajméerˋ e lafaˈ røøbˋ cají̱ˈˊtú̱u̱ˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ dseaˋ do, jo̱guɨ lafaˈ caguiéeiñˋ jneaa˜aaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ. Jo̱ cajméerˋ e jo̱ e laco̱ˈ nicuǿˉ li˜ lata˜ jial tíiˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ e eáamˊ ˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ co̱ˈ guiúmˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ, jo̱baˈ nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ e nileángˋnaˈ jee˜ dseeˉ quíiˉnaˈ laˈeáangˊ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ. Dsʉˈ e jo̱ jaˋ calɨ́ˈˉnaˈ yaang˜naˈ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ cacuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e jo̱ e jaˋ ˈleeˈ˜. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ lɨ́ˈˋnaaˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ, dsʉco̱ˈ faco̱ˈ lajo̱, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b nijmɨjløngˈˆ yee˜naaˈ jóng. 10 Dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ nɨcajméeˋ jaléˈˋ e jo̱ quíˉiiˈ, co̱ˈ cajméerˋ e lafaˈ calɨˈmɨ́ɨmˉbaaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ nijmóˆooˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ guiʉ́ˉ nɨcaguiarˊ quíˉiiˈ jéengˊguɨ e nijmóˆooˈ.

Jial se̱e̱ˉnaaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ

11 Jo̱ té̱e̱ˊ áaˊnaˈ jial lɨ́ɨngˊnaˈ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Jo̱ jaléngˈˋ jneaˈˆ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel i̱ tɨ́ɨngˋ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ lají̱i̱ˈ˜ dseañʉˈˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jneabˈˆ cajo̱ i̱ féˈˋ e jaˋ lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ jmiguiéngˈˊ áaˊnaˈ e ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do jaˋ mɨˊ cuíingˋnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ jmaquíimˊ ɨˊ óoˊnaˈ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ sɨju̱ˇ dseaˋ Israel, jo̱guɨ jaˋ catɨ́ɨngˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajméeˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ cajmɨrǿrˋ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ. Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ lamɨ˜ lɨ́ɨngˊnaˈ, o̱ˈguɨ lɨɨng˜ eeˋ sɨjeáˆnaˈ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ jaˋ cuíingˋnaˈ Fidiéeˇ, dsʉˈ lanaguɨ nɨcuíimˋbaˈ dseaˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ catu̱u̱ˋ jmɨˈøøngˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ mɨ˜ cajúiñˉ uíiˈ˜ jneaa˜aaˈ. 14 Jo̱guɨ lana, laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ, røøbˋ nɨˈɨˊ dsiˋnaaˈ lajɨɨˉnaaˈ, jo̱guɨ joˋ ˈníˈˋ néengˊ rúˈˋnaaˈ. Co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ siˈˊ iábˋ e sɨjnɨˊ quíˉiiˈ lacaˈíingˈ˜naaˈ, co̱ˈ ˈníˈˋ néemˊ rúˈˋnaaˈ. Jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ Dseaˋ Jmáangˉ cajgiéeiñˉ e iáˋ do mɨ˜ cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 15 Co̱ˈ mɨ˜ cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ uíiˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ caˈuíingˉ e laco̱ˈ joˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ Moi˜. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ e laco̱ˈ caˈuíingˉnaaˈ co̱o̱bˋ ˈléˈˋ e ˈmɨ́ɨˉ lajɨˋ tú̱ˉ íingˈ˜naaˈ do laˈóˈˋ caˈuíingˉnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lajo̱b cajméerˋ e laco̱ˈ joˋ ˈníˈˋ néengˊ rúˈˋnaaˈ. 16 Jo̱guɨ laˈeáangˊ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ cuaiñ˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøbˋ nɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lana lajɨˋ tú̱ˉ íingˈ˜naaˈ, dseaˋ caˈníˈˋ néengˊ rúˈˋnaaˈ, jo̱ cajméerˋ e lafaˈ jaamˋ dseaˋ caˈuíingˉnaaˈ. 17 Jo̱ Dseaˋ Jmáangˉ cajárˉ cajaguiarˇ júuˆ jial nilɨseengˋ dseaˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lamɨ˜ cuíingˋnaˈ Fidiéeˇ, có̱o̱ˈ˜guɨ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel i̱ cuíingˋ Fidiéeˇ latɨˊ mɨ˜ uiing˜. 18 Co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ cuaiñ˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel o̱si o̱ˈ lajo̱ é, nɨcuǿømˋ sɨɨ˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ e Jmɨguíˋ quiáˈrˉ ˈñiaˈrˊ do.

19 Jo̱baˈ lanaguɨ, røøbˋ nɨˈɨˊ dsiˋnaaˈ lajɨˋ tú̱ˉ íingˈ˜naaˈ do, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ; jo̱guɨ lana lafaˈ co̱o̱bˋ fɨɨˋ nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ lajɨˋ tú̱ˉ íingˈ˜naaˈ. Co̱ˈ lanaguɨ laco̱ˈ co̱o̱bˋ fɨɨˋ nɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, jo̱ laco̱ˈ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Fidiéebˇ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lana. 20 Jo̱ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ. Jo̱ lafaˈ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ do lɨ́ɨˊ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱guɨ ˈñiaˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ lafaˈ e cuiteáˈˆ laˈuii˜ e dséeˊ quiáˈˉ quiúungˈ˜ e ˈnʉ́ʉˊ do. 21 Jo̱guɨ lajaangˋ lajaangˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, lɨ́ɨˊnaaˈ lafaˈ cuiteáˈˆ e ngóoˊ sóˋ røøˋ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ cartɨˊ niˈuíiˉnaaˈ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 22 Jo̱ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ jneaˈˆ, jo̱ ngóoˊ uíingˉnaˈ laco̱ˈguɨ ngóoˊ uíingˉ e ˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ do. Jo̱guɨ jee˜ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ seemˋ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes