A A A A A
Bible Book List

Efesierbrevet 4 Nya Levande Bibeln (SVL)

Enhet - men många olika uppgifter

Jag ber er, jag som nu sitter i fängelse för att jag tjänar Herren, att leva och handla på ett sätt som Gud förväntar sig av dem han gjort till sina barn.

Var ödmjuka och milda. Ha tålamod med varandra, och ha överseende med varandras brister.

Låt er ledas av den helige Ande och gör allt för att bevara den enhet mellan er som Anden ger.

Vi är alla delar av en enda kropp. Vi har samme Ande, och vi har alla blivit kallade till samma hoppfulla framtid.

För oss finns det bara en Herre, en tro, ett dop.

Vi har alla samme Gud och Far, som står över oss alla och är i oss alla och lever genom varje del i oss.

Men Kristus har också gett var och en av oss en särskild utrustning, just det som han i sin nåd vill ge oss ur sitt rika förråd av gåvor.

Psalmisten berättar om detta och säger att när Kristus återvände i triumf till himlen efter sin uppståndelse och seger över Satan, gav han människorna rika gåvor.

Lägg märke till att det står att han återvände till himlen. Det betyder att han först hade kommit ner från himlens höjder, långt ner till jordens lägsta delar.

10 Han som kom ner är densamme som for tillbaka upp över alla himlar för att fylla hela världen med sin närvaro.

11 Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk, som en herde gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg.

12 Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen, Kristi kropp, till en stark och mogen gemenskap.

13 Vårt mål är att vi slutligen alla ska komma fram till enheten i tron på vår Frälsare, Guds Son, och bli fullvuxna i Herren, ja, helt fyllda med Kristus.

14 Då kommer vi inte längre att vara som barn, som ständigt och jämt ändrar sig, därför att någon berättar något nytt för dem eller ljuger så skickligt för dem att de får lögnen att låta som sanning.

15-16 I stället kommer vi att alltid följa sanningen - tala sant, handla sant, leva sant ? och så på alla sätt bli alltmer lika Kristus, som är huvudet för sin kropp, församlingen. Genom honom fogas hela kroppen samman och den får sin styrka genom att varje kroppsdel stöder och hjälper andra delar, så att hela kroppen växer och utvecklas och är fylld av kärlek.

Hur kristna ska leva

17-18 Låt mig säga detta på Herrens uppdrag: Lev inte längre som människor som inte känner Gud. För dem har livet ingen mening. Hela deras tankevärld är begränsad, och de vet inte om vad det innebär att leva med Gud. De har tillslutit sina sinnen för honom och deras hjärtan är hårda som sten.

19 De bryr sig inte längre om vad som är rätt eller orätt, och de kastar sig hänsynslöst ut i alla former av orenhet och begär. De drar sig inte för någonting, eftersom de är ledda av sina onda sinnen och hänsynslösa begär.

20 Men detta är inte den väg som Kristus har visat er!

21 Om ni verkligen har hört hans röst och av honom lärt er sanningen om honom själv,

22 så ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga bort ert gamla jag, som var fyllt av ondska och begär, och som var er följeslagare på de onda vägarna.

23 Nu måste hela er inställning till livet och era tankar ständigt förändras till det bättre.

24 Ja, ni måste vara nya och annorlunda människor, heliga och goda. Klä er själva i denna nya natur.

25 Ljug inte längre för varandra! Tala sanning, för vi tillhör varandra, och när vi ljuger för varandra skadar vi också oss själva.

26 Om ni blir arga, så synda inte genom att ge mer näring åt er ilska. Låt inte oförsonligheten bestå till dess solen går ner. Kom över det fort,

27 för annars får djävulen fotfäste i era hjärtan.

28 Den som tidigare har levt av att stjäla måste sluta med det och i stället skaffa sig ett hederligt arbete, så att han kan ge till andra som har det svårt.

29 Undvik allt onödigt prat. Säg bara sådant som är gott och till hjälp för dem som ni samtalar med, och som kan bli dem till välsignelse.

30 Gör inte den helige Ande bedrövad genom det liv ni lever. Kom ihåg att det är han som sätter sin stämpel på er för att bevara er, och som garanterar att den dag kommer när Gud ska befria er helt från synden.

31 Var inte längre snåla, sura och arga. Gräl, hårda ord och motvilja mot andra bör inte ha någon plats i era liv.

32 Ni ska i stället vara vänliga mot varandra, ömhjärtade och förlåta varandra, precis som Gud har förlåtit er, därför att ni tillhör Kristus.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes