16 (A) Jag sade i mitt hjärta: Se, jag har samlat större vishet än alla som varit i Jerusalem[a] före mig. Mitt hjärta har sett mycket vishet och kunskap. 17 (B) Men när jag inriktade mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå dumhet och dårskap, då insåg jag att också det var ett jagande efter vind.

18 Stor vishet ger stor sorg,
    ökad kunskap ger ökad smärta.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:16 varit i Jerusalem   Andra handskrifter: ”härskat över Jerusalem”.