A A A A A
Bible Book List

EFESIOS 5 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Ti tten kchunkˈlal ejooˈ ocslal

E cub tnajsaˈn Dios cyey cyil, bix ejeeˈy tcwal Kman Dios. Juˈ tzunj cycnomale tuˈn tcub cynajsaˈna cyil xjal, cuma tcwal Dioskey. Juch cycˈuˈja tiˈ cyuyey, tisen te Cristo oc juch tcˈuˈjxin kiˈj. Tuˈn tkˈakˈbil tcˈuˈjxin kiˈj, oc tkˈon tiibxin kiˈj bix e cyimxin te kxel tuˈn kil. Tcyimlenxin te jun oybil twitz Dios, bix baˈn eˈla twitz Dios, tisen baˈn n‑eˈla jun cˈocˈsbil cˈoˈcj twitz jun xjal.

Yaltzen tiˈj achbil te aj pajlel, miˈntzen cybinchaja cyxola. Bix miˈntzen tzˈoc cyachena jte cyuyey at. Kej xjal ocslal mlay cybinchatl kej kaˈ juˈwa. Bix miˈn chi yolena tiˈ jun chˈixbajil yol bix miˈn cyyoley tiˈ yol mintiiˈ tajbelel, bix miˈn chi yolena tuya jawnex yol nuk nxiˈ xeˈt nuk te cynimbil cyiiba twitz cyuyey tajbelel, sino cyyeeqˈuey cyyola ejeeˈy jun wik xjal nkˈonte chjonte te Dios. Cytzkiˈna kej xjal nchi yaẍen cyuya pajbaj bix kej nchi yolen tzˈil yol, bix kej nuk tikˈch cyaj tisenxsen nchi niman twitz sant, ejeeˈ tzunja mintiiˈ tuˈn cykaben tuj lugar jaaˈ nchi cawena Cristo tuya Kman Dios.

Attzen juun xjal tzin cykbaˈn baˈn tuˈn tbint cykilj lu cyuˈn. Pero miˈn chi cub sbuˈna cyuˈn, cuma ke cyej n‑el iiqˈuente Dios chi oqueltzen tuj jun nintzaj castiwa oj ttzaj tkˈoj Dios. Juˈ tzunj miˈntzen chi cub majey cyuya kej xjal tzin cykbaˈn jlu. Nejl eteˈ tzuna tuj klolj, cuma min el cyniˈya tiˈj ti tten tuˈn t‑xiˈ cyiiˈna jun cynaabla jiquen. Pero yaltzen jaˈlewe, eteˈ tzuna tuj spiˈyen, cuma ya ocslal tzunkey tiˈ Kaaw bix n‑eltzen cyniˈya tiˈj ti tajxin. Juˈ tzunj chi tencˈaxixa tuj tumel, cuma ya eteˈy tuj spiˈyen bix yaaˈn tuj klolj. Ka eteˈy tuj spiˈyen, kˈiˈntzen jun cynaabla baˈn, bix jiquenxix chi beteley, bix jaxxix chi yoleley. 10 Cˈoquelxix cycˈuˈja tiˈj tuˈn tbint cyuˈna jaj qˈuelel baˈn twitz Kaaw. 11 Miˈn chi cub tena cyuya kej eteˈ tuj klolj oj nchi binchan jun yaaˈn baˈn min tzˈajben, sino cxeˈlxix cyiiˈna tuj tumel. Katzen tuj tumel kˈiˈn cyuˈna cywitz, cchicˈajaxeltzen cynaabl kej lu yaaˈn baˈn. 12 Kaˈxsen jnbint cyuˈn tuj ewjel, hasta jun kchˈixew n‑el kiiˈn ka nko yolen tiˈj nbint cyuˈn. 13 Pero oj t‑xiˈ cyiiˈna jun cynaabla jiquen, bix cˈoquel maje cynaabla tuya cynaabl kej nbint kaˈ cyuˈn tuj ewjel, cchicˈajaxeltzen cynaabl yaaˈn jiquen, tisentzen tuj spiˈyen nchicˈajaxtzen ti jilel at. 14 Tzin tkbaˈn tyol Dios cyjulu: “Ejeeˈy min tzˈel cyniˈya tiˈj, cycˈasem cyiiba, bix chi weyˈtza bix cypaˈmel cyiiba cyiˈkej eteˈ tuj klolj, bix Cristo cjkolte cynaabla tuˈn tel cyniˈya tiˈj,” tz̈i tyol Dios.

15 Entonces, key hermano, cybisenx tiˈj ti tten tuˈn cybeta tuj tumel. Miˈn chi oca tisen min tzˈel cyniˈya tiˈj, sino qˈuelel cyniˈya tiˈj. 16 Cybinchama jun baˈn looj lux tyem ata, cuma nim tkaˈyel nbaj jaˈlewe. 17 Juˈ tzunj miˈn chi oca tisen mintiiˈ tumel cyuyey tiˈj nbaj jaˈlewe, sino cykˈoˈnc cycˈuˈja tiˈj tuˈn tel cyniˈya tiˈj ti taj Kaaw tuˈn tbint cyuˈna te ja tyem jaˈlewe.

18 Oj n‑oc jun xjal te bola tuˈn vino, ja vino ncawen tibaj, bix nxiˈ tnaabl tuj il tuˈn. Juˈ tzunj miˈnxit cawen vino cyibaja, sino jaxit Espíritu Santo cawen cyibaja. 19 Ka eteˈy tjakˈ tcawbil Espíritu Santo, chi bitzela cyxola te Kaaw tiˈ jun bitz tuya cykil cycˈuˈja bix tuya jun tzalajebl ntzaj itzˈj tuj cyanema tuˈn Espíritu Santo. 20 Bix tiˈ tbi Kaaw Jesucristo cxeˈl cykˈoˈna chjonte te Kman Dios tiˈ cykilca.

Ti tten tuˈn tten kmojbabl kiib tuj kja

21 Bix cxeˈl cyyeecˈana cynimbila cye xjal tuˈnj nchi nimena twitz Cristo.

22 Key hermano, cxeˈl nkbaˈna chˈin cyey tiˈj ti tten tuˈn t‑xiˈ cyyeecˈana cynimbila cye xjal.

Key xuuj, cxeˈl cycuyana alcye tkba cychmila, tuˈntzen t‑xiˈ cyyeecˈana cynimbila twitz Cristo. 23 Tisenx ja Cristo ncawen kibaj ejooˈ ocslal, jaxsen juˈx at tcawbil jun xinak tibaj t‑xuˈl. 24 Il tiˈj jacˈa chi niman ke xuuj twitz cychmil tuj cykilca, tisen ejooˈ ocslal n‑oc kbiˈn Cristo.

25 Yaltzen cyey xinak, cˈoquel cyakˈ cyxuˈla cyey, tisenxj oc cyakˈ ocslal te Cristo. Jaxin jun yecˈbil te ke ti tten tuˈn toc takˈ jun xjal ke. Oc tkˈon tiibxin kuya hasta e cyimxin kiˈj, 26 tuˈntzen tel txjet kil kiˈj, tisen tzin tkbaˈn tyol Dios, bix tuˈntzen koc te t‑xjal Dios. 27 Juˈtzen tzin bint kten tuˈnxin, tuˈntzen alcye jun kˈij ko pomel twitzxin mintiiˈ ktzˈilel, bix sakxix te junx maj. Ko oquel tisen jun oybil mintiiˈ tpaltel.

28 Juˈ tzunj, key xinak, tisen cyey cˈojlaˈn cyxumlala cyuˈna, jaxsen juˈx cycˈojlay ke cyxuˈla. Jxinak n‑oc takˈ tiib te, jax juˈx n‑oc takˈ t‑xuˈlxin texin, cuma t‑xuˈlxin tisenx ja t‑xumlalxin. 29 Min‑al xjal n‑el iiqˈuente t‑xumlal, sino nuk oˈcx n‑oc tcˈaˈchen bix n‑oc tcˈojlaˈn. Juˈxsen ncˈojlan Cristo kiˈj, ejooˈ t‑xjalxin, 30 cuma tisen t‑xumlalxin koˈ. 31 Cycyeˈyenc ti toc tuˈn ootxa tyol Dios. Tz̈i cyjulu: “Oj tpon tumel tuˈn tmaje jun xinak tuya t‑xuˈl, mintiiˈxix tuˈn tnajantl tuya tman bix tuya ttxu, sino ya at tuˈn tnajantl tecˈax tuya t‑xuˈl, bix cycaˈbel chi oquel te junx xumlalbaj,” tz̈i tyol Dios. 32 Ja yol lu tuj ewjel taˈ chˈin bix min chicˈajax cykilca ti japenina nejl. Pero yaltzen jaˈlewe jawnexsen japenina te ke. Tuj nwitza nyolen ja yol lu tiˈj tmojbabl tiib Cristo cyuya ke t‑xjal. 33 Pero jax juˈx nyolen ja yol lu tiˈj ti tten tmojbabl tiib jun xinak tuya t‑xuˈl. Juˈ tzunj, key hermano, il tiˈj cyey xinak tuˈn toc takˈ cyxuˈla cyey tisen n‑oc takˈ cyiiba cyey, bix cyey xuuj tuˈn t‑xiˈ cynimana cychmila.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes