Add parallel Print Page Options

Jun uˈj e cub ttzˈiˈben Pablo cye ocslal aj Efeso

Jun kˈolbebl tuˈn apóstol Pablo

Key hermano tuj tnom te Efeso,

Inayena Pablo. Scyˈoˈn kena tuˈn Dios tuˈn wajbena tiˈj waakˈena te t‑xel Cristo Jesús. Ncub ntzˈiˈbena ja uˈj lu te cyey, ejeeˈy n‑ocxix ke cycˈuˈj tiˈj Cristo Jesús. Tzajxit t‑xtalbil Kman Dios tuya Kaaw Jesucristo cyibaja, bix cyuˈnxit‑xin chi temey tuj ttz̈yal.

Ntzaj tkˈoˈn Dios cykil t‑xtalbilxin kibaj nuk tuˈnj o tzˈel ttz̈qˈuel Jesús twitz cruz

Ko nimanxit Dios, tman Kaaw Jesucristo. Tuˈnj kmojbabl kiib tuya Cristo o tzaj tkˈoˈn Dios ke cykil xtalbil at tuj cyaˈj, bix ja Espíritu Santo ntzaj kˈinte jxtalbil te ke. Jatxe ootxa otk cub tnincˈuˈn Dios tuˈn kcoˈpj tuˈn kel junx tuya Cristo. Tej mitknaˈx tbint twitz txˈotxˈ, otk baj tnincˈuˈn Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn xinj xtalbil lu te ke. E tbincha Dios lu kiˈj nuk tuˈn Cristo. E cub tnincˈuˈnxin tuˈn kel junx tuya Cristo tuˈntzen kten sakxix bix tuˈn mintiiˈ kil twitzxin. Tuˈnj tkˈakˈbil tcˈuˈjxin kiˈj, jatxe tuj tneel e baj tnincˈuˈnxin tuˈn koc te tcwalxin tuˈn Jesucristo. Juˈ e cub tnincˈuˈnxin tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin ke, tuˈntzen tjaw knimsaˈn tbixin cykil t‑xtalbilxin kibaj. A tanemxin tiˈj Tcwalxin, bix tuˈnj kmojbabl kiib tuya Tcwalxin, jax juˈx o tiikˈxin ejooˈ te tcwalxin. Tisen pres koˈ tjakˈ kil nejl, pero ya at kmojbabl kiib tuya Cristo. Juˈ tzunj ya o ko clet tuj kil. E chjet kil tuˈn Tcwalxin tej tel ttz̈qˈuel bix e cyim te kxel. Yal jaˈlewe o najset kil. ¡Nimxsen jun t‑xtalbil Dios ntzaj tkˈoˈnxin ke! ¡Nimxsen jun baˈn o tzaj tkˈoˈnxin ke! ¡Nimxsen tnaabl Dios te nicˈulte cykilcaj lu! J‑e baj tnincˈuˈn Dios jatxe ootxa, jaj tuˈn tel cykilca junx tjakˈ tcawbil Cristo. Bix o tzaj tkˈoˈn Dios ke tuˈn tel kniyˈ tiˈj jaj e cub tnincˈuˈnxin jatxe tuj tneel pero eˈwen taˈ kwitz nejl. 10 Oj tjapan baj cykilca tkˈijlal, o niqˈuet tuˈn Dios cykilcaj at tuj cyaˈj bix twitz txˈotxˈ cyjel tjakˈ tcawbil Cristo.

11 Key hermano, tuˈn kmojbabl kiib tuya Kaaw Jesús o ko oc te t‑xjal Dios. Jatxe tuj tneel o tnicˈu Dios tuˈn kocx te t‑xjalxin, bix nbint tuˈnxin cykilcaj o baj tnincˈuˈnxin kiˈj. 12 Ejooˈtzen judío tneel tnom ayon tiˈj tulel Cristo. E bint tuˈn Dios tuˈn koca te t‑xjalxin tuˈntzen tjaw knimsaˈn tbixin.

13 Yaltzen cyey ocslal yaaˈn judío, jax t‑xjal Dioskey. Tej toc cybiˈna jyol jaxxix tiˈj coˈpbil ke, oc ke cycˈuˈja tiˈ Jesús. Juˈ tzunj e tzaj tkˈoˈn Dios Espíritu Santo tuj cyanema, tisen otk tkba Dios, tetzen techel t‑xjaltzen Dios ejeeˈy. 14 Najben Espíritu Santo ke tuˈntzen tzinen taˈ alcye jun kˈij cxeˈl tiiˈn Dios ejooˈ tuˈn kten tuyaxin te junx maj. Jatzen kkabj. O cub tnincˈuˈn Dios juˈwa tuˈntzen tjaw knimsaˈn tbixin.

Tej tnaˈn Pablo Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn Dios cynaabl ocslal

15 Cuma t‑xjal Dios ejeeˈy, juˈ tzunj min nchin weˈya nnaˈna Dios cyiˈja. O nbiˈya nim n‑oc ke cycˈuˈja tiˈ Kaaw Jesús bix nim tkˈakˈbil cycˈuˈja at cyiˈ cabtl ocslal. 16 Ojtzen nnaˈna Dios cyiˈja, 17 nxiˈxix ncubsaˈna nwitza te jawnex Kman Dios, tman Kaaw Jesucristo, tuˈn ttzaj tkˈoˈnxin cynaabla. Bix nxiˈ nkaniya texin tuˈn t‑xiˈ tyeecˈaxin cyey ti ttenxin, tuˈntzen tel mas cyniˈya tiˈj Dios. 18 Bix nxiˈ ncubsaˈna nwitza texin tuˈn tjkontexin cynaabla tuˈntzen tel cyniˈya tiˈj cykilcaj tzin cyyoˈna o tkba Dios tuˈn tkˈonte bix o tzaj ttxcoˈnxin ejeeˈy te niyˈbelte. Ejooˈ ocslal ckiikˈel jun jawnex kxab te Dios. 19 Bix nxiˈ nkaniya texin tuˈn tel cyniˈya tiˈj jawnexsen junx maj tipemalxin kibaj, bix minteyˈxse tumel tiiˈn. Jtipemalxin najben texin tuˈn ttzaj tonenxin ejooˈ, 20 juˈxse tipemalxin ajben texin tej tjatz titzˈjsaˈnxin Cristo tuj cyamecy, bix juˈxse tipemalxin e tzaj tkˈoˈnxin te Cristo tuˈn tcub ke tuj tmankˈabxin tuj cyaˈj te cawel. 21 O tzaj tkˈoˈn Dios te Cristo tuˈn tcawen cyibaj cykil cawel. O tzaj tkˈoˈnxin te Cristo tuˈn tcawen yaaˈn nuk tuj ja tyem lu, sino juˈx tuj jtyem tzul. 22 O cyaj tkˈoˈn Dios cykilca at te Cristo tuˈn tten tjakˈ tcawbil. Bix tex Cristo o tzaj tkˈoˈnxin tuˈn tcawen tibaj cykilca ocslal. 23 Ejooˈ ocslal tisen t‑xumlal Cristo, jkwiˈ nkˈonte kchunkˈlal te junx maj. Mintiiˈ jun lugar mintn‑alxin tuj, sino at‑xin.