Add parallel Print Page Options

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

Atak rajwaxiˈ tabˈantak chapcaˈ tran Kakaj Dios jwiˈl atakaˈ lokˈlaj ralcˈwal y lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ alokˈajcak xan Kakaj Jesucristo jwiˈl xyeˈ ribˈ pi camic wich curs pi kaqˈuexwach, xan chapcaˈ jun siminlaj sipanc y jun ra carner ri tisujsaj re Kakaj Dios.

Atak jwiˈl atakaˈ ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, bˈantak tzitaklaj noˈj pire maˈ wiˈ ataquilak chi wiˈ jujun chaxoˈlak tibˈanow tzˈiˈal, trantak etzltak raybˈl y tijrayajtak tiwaˈx mas kelen rechak. Ma yolbˈejtak mak etzltak yoloj, ma bˈijtak mak yoloj ri taˈ nen tichacuj y mak yoloj ri qˈuixibˈal jtaic chirij tzˈiˈal. Riˈ cˈomowajtak re Kakaj Dios re juntir utzil ri bˈanal jwiˈl chawechak. Jwiˈl atak awetamakchak chi lamas titakonwiˈ Kakaj Jesucristo pach Kakaj Dios taˈ tioctak mak cristian ri tibˈanowtak tzˈiˈal, mak ri tibˈanowtak mak etzltak raybˈl y mak ri tijrayajtak tiwaˈx mas kelen rechak, jwiˈl jrayaj mas kelen niqˈuiˈ riqˈuil jcojic jkˈij jun tiox. Atak ma yeˈ aybˈak chi subˈem rechak mak cristian ri tijbˈijtak mak yoloj ri mitaˈ nen tichacuj, jwiˈl mak yoloj li tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch. Jwiˈliˈli ma niqˈuibˈsaj awchak riqˈuilak mak cristian li.

Atak ojr jwiˈl mak etzltak noˈj ri tijin tabˈantak watak li ukuˈmal. Pero lajori jwiˈl xaqˈuex anoˈjak, watakchak chi sak jwiˈl atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Jwiˈliˈli bˈantak laj acˈaslemalak nen rajwax tabˈantak jwiˈl watakchak chi sak. Jwiˈl jun cristian cuando wiˈchak chi sak, tranaˈ utzil y tranaˈ juntir pi jcholajl y cuando tiyolow, tijbˈijiˈ tzˈetel tzij. 10 Y etemajtak jbˈanic lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios ri Kajawl.

11 Ma bˈantak mak etzltak noˈj chapcaˈ mak cristian ri wiˈtak li ukuˈmal, bˈijtak jcholajl rechak chi taˈ tzi tijin trantak, 12 jwiˈl masiˈ qˈuixibˈal jyolic mak etzltak noˈj ri tijin trantak chi mukukil. 13 Pero cuando tiesaj chi sakil juntir mak etzltak noˈj ri bˈanal chi mukukil, tietemajiˈn. 14 Jwiˈl sak ticwiniˈ chi resaj juntir chi sakil, jwiˈliˈli tijbˈij jilonri: Cˈastaj awch, at ri nicˈ riqˈuil atwar jwiˈl kesalcat li mac. Bˈiiten chijxoˈlak mak cristian ri camnaktak jwiˈl jmacak. Kakaj Jesucristo tijsakabˈsajiˈ anoˈj, ticheˈ.

15 Jilonli iltak jcholajl nen tabˈantak laj acˈaslemalak, ma bˈantak chapcaˈ sonstaklaj cristian, chomorsajtak nen tabˈantak. 16 Ma bˈay aybˈak, bˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl mak kˈij ri wojtak lajori maschak etzltak noˈj trantak mak cristian.

17 Jwiˈliˈli ma bˈantak laj acˈaslemalak chapcaˈ jun sonslaj cristian, riˈ etemajtak nen raj Kakaj Dios ri Kajawl tran. 18 Mat kˈabˈartak, jwiˈl man kˈabˈric xike tran chike chi kuske tibˈantak lawiˈ ri chikaj oj, riˈ yeˈtak luwar re Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tijnojsaj awanmak. 19 Chˈabˈej aybˈak laˈ Salmos y laˈ bˈix ri tipe laj awanmak. Bˈixantak riqˈui nojel awanmak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl 20 y cocˈxoˈl cˈomowantak re Kakaj Dios laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl chirij juntir ri tataˈtak laj acˈaslemalak.

21 Atak, cojontak chawibˈil aybˈak jwiˈl tacojaˈtakaˈ jkˈij Kakaj Jesucristo.

Ri rajwax trantak yak ri cˈuliˈnaktak

22 Atak anm ri atcˈuliˈnaktak rajwaxiˈ atcojontak chiwch awichjilak chapcaˈ tabˈantak chi cojon chiwch Kakaj Jesucristo ri Kajawl, 23 jwiˈl jun winak ri cˈuliˈnak riˈ re bˈabˈal chibˈ rixokl, jilon chapcaˈ Kakaj Jesucristo riˈ bˈabˈal chibˈak yak ajtakeltak re y riˈ re ajcolol rechak y rechak riˈtakaˈ chapcaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo. 24 Juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ticojontakaˈ chiwch Kakaj Jesucristo y jilon yak anm ri cˈuliˈnaktak rajwaxiˈ ticojontak chiwchak richjilak chirij juntir.

25 Atak winak ri atcˈuliˈnaktak, rajwaxiˈ talokˈaj awixoklak chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo asta xyaˈ ribˈ pi camic jwiˈl subˈlaj xlokˈaj yak ajtakeltak re, 26 pire xtos pire Kakaj Dios y laˈ Jyolj Kakaj Dios xsakabˈsajwiˈ ranmak chapcaˈ xchˈajsaj laˈ jaˈ 27 pire tijwabˈaˈ chiwch Kakaj Dios nimak jkˈijak, taˈ chiquiˈ ni junquitz jmacak, tosoltakchak pire Kakaj Dios y sucˈulchak ranmak chiwch Kakaj Dios.

28 Jwiˈliˈli yak winak ri cˈuliˈnaktak rajwaxiˈ tijlokˈaj rixoklak, raneˈtak chapcaˈ trantak chi jlokˈaj jtioˈjl rechak. Jun winak ri tijlokˈaj rixokl riˈ re tijlokˈaj ribˈ, 29 jwiˈl taˈ ni jun cristian tijxut jtioˈjl, re tijtzukaˈ jtioˈjl y tijchajajiˈ chapcaˈ tran Kakaj Jesucristo rechak yak ajtakeltak re. 30 Jwiˈl ojtak juntir ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ojtakaˈ chapcaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo. 31 Jwiˈliˈli jun winak cuando ticˈuliˈyc, tican jyeˈ jkaj jchuch pire ticˈuliˈy riqˈui rixokl y chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios.

32 Ri mitaˈ esalch chi sakil, subˈlaj nimiˈ jcholajl. Y ri tijin tambˈij chawechak chirijiˈ Kakaj Jesucristo pach yak ajtakeltak re, 33 jwiˈliˈli tambˈij chicbˈi chawechak atak winak, rajwaxiˈ lokˈaj awixoklak chi ajujunalak chapcaˈ jlokˈaj aybˈak tabˈantak. Y jilon yak anm rajwaxiˈ jcojeˈ jkˈij richjilak.