Add parallel Print Page Options

Jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios xojcolmaj

Atak ojr nicˈ riqˈuil atakaˈ camnak jwiˈl watak laj jkˈabˈ juntir amacak y jwiˈl xabˈanaˈtakaˈ laj acˈaslemalak chapcaˈ trantak mak cristian ri trantak mak etzltak noˈj. Y xabˈanaˈtakaˈ lawiˈ raj man jbˈabˈal etzl ri titakon chibˈak mak etzl ri wiˈtak li tew y ri titakon laj ranmak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios. Ojtak juntir jilonli xkabˈantak laj kacˈaslemal ojrtaktzij chapcaˈ trantak mak cristian li, jwiˈl xkabˈanaˈtakaˈ lawiˈ ri xkarayajtak y xkabˈanaˈtakaˈ mak etzltak chomorsaˈn. Jwiˈl juntir mak etzltak noˈj li ri xkabˈantak, pi jcholajliˈ witi xan jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chikabˈ ojr chapcaˈ tran rechak mak cristian li ri taˈ ticojontak chiwch. Pero Kakaj Dios subˈlaj xril cˈur kawch y subˈlaj xojjlokˈaj, xyeˈ kacˈaslemal pi jpach Kakaj Jesucristo onque nicˈ riqˈuil ojiˈ camnak jwiˈl juntir kamac. Jwiˈlke subˈlaj rutzil ranm Kakaj Dios chawijak, xatcolmajtak laj jkˈabˈ juntir amacak. Y nicˈ riqˈuil xcˈastasaj chic kawch laj kacamnakl pi jpach Kakaj Jesucristo pire xojcˈambˈi lecj, xojbˈe jcubˈaˈ pi jpach Kakaj Jesucristo. Jilonli tran Kakaj Dios chi jcˈutic laˈ mak junabˈ ri tipe chic chi subˈlaj rutzil ranm chikij ri taˈ nen quiek riqˈuil tiniqˈuibˈsaj jwiˈl tiel ranm chikij jwiˈl Kakaj Jesucristo.

Jwiˈlke rutzil ranm Kakaj Dios chawijak, xatcolmajtak laj jkˈabˈ amacak jwiˈl xcubˈar achˈolak chirij Kakaj Jesucristo, maˈ jwiˈl taˈ wiˈ nen xabˈantak, xsipajke chawechak jwiˈl Kakaj Dios, maˈ jwiˈl taˈ subˈlaj tzi attijintak chi jbˈanic cuando xatcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, pire maˈ tijcoj jkˈij jono chi ricˈanke xcol ribˈ laj jkˈabˈ jmac.

10 Riˈ Kakaj Dios xojbˈanow y xan chike pire ojran jun riqˈui Kakaj Jesucristo chi jbˈanic tzitaklaj noˈj laj kacˈaslemal chapcaˈ ri chomorsalch jwiˈl Kakaj Dios chikij ojrtaktzij pire tikatakejtak jbˈanic.

Jwiˈlke Kakaj Jesucristo wiˈ utzil chikaxoˈl

11 Cuxtaj awiˈlak atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel ri cojol abˈjak jwiˈlak yak rijajl Israel pi yak ri taˈ cojol retal jtioˈjlak, jwiˈl yak rijajl Israel cojoliˈ jbˈijak pi yak ri cojol retal jtioˈjlak, pero rechak cristianke cojowinak retal jtioˈjlak. 12 Y cuxtaj awiˈlak ojr tosemiˈ aybˈak chirij Kakaj Jesucristo y maˈ awinakak taˈ yak rijajl Israel, maˈ pi awechak taˈ mak chomorsaˈn ri xan Kakaj Dios ojr chirij ri sujul jwiˈl, jwiˈl taˈ nen quiek chirij cubˈulwiˈ achˈolak y watak neri wich ulew, taˈ Kakaj Dios laj awanmak.

13 Atak ri atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, subˈlaj naj watak re Kakaj Dios ojr, lajori xansajiˈ chawechak jwiˈl Kakaj Dios chi nakajchak watak re Kakaj Jesucristo jwiˈlke jquiqˈuel ri xel wich curs. 14 Riˈ Kakaj Jesucristo xyeˈw utzil chikaxoˈl jwiˈl xresaj man kˈatbˈi kawch ri titosowke chapcaˈ jun tusum abˈaj ri wiˈ chikaxoˈl y xan junchak chi kˈat chike oj yak rijajl Israel pach yak maˈ rijajl taˈ Israel. 15 Jwiˈl xcam Kakaj Jesucristo wich curs, xojresaj laj jkˈabˈ mak Jpixbˈ Kakaj Dios ri tikˈatow kawch ri chapcaˈ jun tusum abˈaj pire xyeˈ utzil chikaxoˈl oj yak rijajl Israel pach atak ri maˈ atak taˈ rijajl Israel. Jiˈkelonli Kakaj Jesucristo xan chike chi ojchak jun y xan aacˈ re kacˈaslemal 16 pire xyeˈ utzil chikaxoˈl riqˈui Kakaj Dios y xan chike chi ojchak jun chi kˈat. Jilonli xresaj man contrin ri wiˈ chikaxoˈl jwiˈl taˈ xniqˈuibˈ kanoˈj.

17 Kakaj Jesucristo xyuk jbˈij tzilaj jtaquil chawechak nen mo tiwaˈx utzil laj awanmak atak ri naj watak re Kakaj Dios y pi ke oj ri woj nakaj re Kakaj Dios. 18 Jwiˈlke Kakaj Jesucristo oj y atak tijnaˈ ojwaˈxtak chiwch Kakaj Dios jwiˈl riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios wiˈ laj kanm.

19 Jwiˈliˈli lajori ri maˈ atak taˈ rijajl Israel maˈ atak taˈ chiquiˈ jaljojtak cristian ri taˈ chˈobˈol awchak, jwiˈl atakchak jun riqˈuilak yak ri re Kakaj Dios y atakchak jun chijxoˈlak yak ralcˈwal Kakaj Dios 20 chapcaˈ jun ja ri tibˈansaj chibˈ man tusum abˈaj lamas cojolwiˈ man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja y man nabˈe abˈaj li, riˈ Kakaj Jesucristo. Y man tusum abˈaj li, riˈtakaˈ yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo pach yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios.

21 Ojtak juntir ri ojchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo ri Kajawl tijin tikabˈit kibˈ chi jcojic mas Jyolj Kakaj Dios pire ojwuxtak pi jun nimlaj kˈat ri tosol pire Kakaj Dios chapcaˈ richoch. 22 Jilon atak ri atakchak jun riqˈui Kakaj Jesucristo, tijin tatzˈakatsajtak jun nimlaj kˈat chapcaˈ jun ja lamas tiwaˈxwiˈ Kakaj Dios jwiˈl Lokˈlaj Jsantil.