Add parallel Print Page Options

Výstraha pred falošnými prorokmi

Medzi Božím ľudom sa vyskytovali aj falošní proroci, ako sa aj medzi vami zjavia falošní učitelia. Vymyslia si rôzne bludné náuky o Bohu, ba budú aj zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, ale tým na seba privolajú rýchly a hrozný pád.

Mnohí ľudia sa dajú strhnúť ich zhubným učením, a tým zhanobia cestu pravdy.

Vo svojej chamtivosti vám budú nahovárať rozličné výmysly, aby na vás zarábali. Ale súd je im za pätami a ich skaza je blízko.

Veď Boh neušetril ani anjelov, čo proti nemu zhrešili, ale zvrhol ich do temného väzenia, kde čakajú na deň súdu.

A neušetril ani svet pred potopou; zachránil iba hlásateľa spravodlivosti Noema a sedem členov jeho rodiny.

Aj mestá Sodomu a Gomoru obrátil na popol a odsúdil na zánik. Tak ukázal výstražný príklad bezbožným v budúcnosti.

7-9 Zachránil však zbožného Lóta, muža, ktorý sa vo dne v noci trápil pre nemravný život svojich súčasníkov.

Pán totiž ochraňuje zbožných ľudí, ktorí sa ocitnú v pokušení, ale hriešnych potrestá v deň súdu --

10 najmä tých, čo sa oddávajú svojim hriešnym vášňam a neuznávajú nikoho nad sebou. Takíto falošní učitelia sú namyslení, samoľúbi, opovážliví a neboja sa rúhať mocnostiam,

11 hoci anjeli, neporovnateľne mocnejší a vyšší, ich nehania pred Pánom.

12 Títo falošní učitelia konajú podľa svojich telesných chúťok. Rovnako ako nerozumnú zver, prírodou určenú na odchyt a záhubu, čaká aj ich podobný koniec. Vysmievajú sa tomu, čomu nerozumejú;

13 ich hriešnosť ich privedie do záhuby a za svoje zlé činy budú potrestaní. Títo ľudia deň za dňom ukájajú iba svoju vášnivosť, sú samá škvrna a hanba, sú neviazane poživační, keď sa s nimi stretneme pri stole.

14 Ich pohľad na ženu je vždy plný zmyselnosti a ich túžba po hriechu je nenásytná. Zvádzajú slabých, podľahli chamtivosti, sú to splodenci kliatby.

15 Opustili pravú cestu a zblúdili ako Balám, syn Bozorov, ktorého zlákala predstava peňazí za vykonanie nešľachetného činu.

16 Ale bol pokarhaný za zlý úmysel: nemá oslica prehovorila ľudským hlasom a zabránila mu dopustiť sa tohto nerozumného činu.

17 Títo falošní učitelia sú neužitoční ako studne bez kvapky vody, nestáli ako mraky vo víchrici; sú odsúdení na záhubu vo večnej temnote.

18 Hovoria naduto o nezmyselných veciach a svojou nemravnosťou a nízkymi vášňami zvádzajú späť do nemravnosti tých, čo sa rozhodli s hriechom skoncovať.

19 Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi svojich zvráteností. Veď človek je otrokom toho, čomu podlieha.

20 Ak teda tí, ktorí poznaním Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli zvodom sveta, znova sa do nich zamotajú a im podľahnú, ich konce budú horšie ako ich začiatky.

21 Takým by bolo lepšie, keby tú pravú cestu vôbec neboli poznali, ako keď sa po jej poznaní odvrátili od Božieho posolstva.

22 Na nich sa vzťahuje staré príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa."