Add parallel Print Page Options

Vojak Ježiša Krista

Môj milý Timotej, nech milosť Ježiša Krista je tvojou silou.

A to, čo si počul odo mňa, zveruj spoľahlivým ľuďom, súcim učiť zase iných.

Ako dobrý vojak Ježiša Krista buď ochotný spolu so mnou znášať preňho aj ťažkosti a protivenstvá.

V boji sa vojak nemôže zaoberať súkromnými záležitosťami, ak nechce upadnúť do nemilosti veliteľa.

Ani pretekár nezíska cenu, ak nedodrží pravidlá.

A takisto aj roľník musí ťažko pracovať, skôr ako zoberie úrodu.

Premýšľaj, čo ti tým chcem povedať. Pán ti pomôže, aby si všetko správne pochopil.

Nikdy nezabudni, že Ježiš Kristus ako človek je z rodu Dávidovho. Svojím zmŕtvychvstaním však dokázal, že je Boh.

To je moje radostné posolstvo -- evanjelium, ktoré zvestujem a pre ktoré som ako nejaký zločinec v putách vo väzení. No Božie slovo sa sputnať nedá!

10 A tak to všetko trpezlivo znášam kvôli tým, ktorých Boh chce zachrániť, aby v Ježišovi Kristovi dosiahli večný život a mohli tak naveky žiť v jeho sláve.

11 Je isté, že tí, čo s Kristom zomreli, budú s ním žiť na večnosti, a tí, čo preňho znášajú utrpenie tu na zemi, budú s ním raz vládnuť.

12 Kto sa ho však zriekne a zaprie ho, toho sa zriekne aj on.

13 Ale aj keď sklameme, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba.

Plané debaty a falošné učenia

14 To pripomínaj vždy znova a s Božou autoritou umlčuj hádky o slová. Nie je to na nič dobré, iba to pôsobí zmätok u poslucháčov a rozvracia jednotu.

15 Usiluj sa byť užitočným pracovníkom, ktorý sa nemusí hanbiť za svoju prácu, lebo Božie pravdy hlása jasne a čisto.

16 Vyhýbaj sa ľuďom, ktorí majú záľubu v jalových debatách, a tým odvádzajú od Boha.

17 Ich bludy pôsobia zhubne ako rakovina.

18 K nim patrí Hymenaios a Filétos, ktorí veľa kresťanov pomýlili učením, že vzkriesenie z mŕtvych už nastalo.

19 Božia pravda však stojí pevne ako skala, ktorou nič nepohne, ako základný kameň, na ktorom je napísané: Boh pozná tých, ktorí sú jeho", a Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Ježiša Krista."

20 Vo veľkých domácnostiach býva nielen zlatý a strieborný riad na slávnostné príležitosti, ale aj drevený a hlinený, ktorý sa používa iba v kuchyni a na odpadky.

21 Ak to falošné učenie zavrhneš, budeš vzácnou nádobou, ktorú sám Kristus bude môcť použiť na svoje vznešené dielo.

22 Vyhýbaj sa žiadostiam a pokušeniam, ktoré prichádzajú predovšetkým na mladých ľudí. Usiluj sa byť spravodlivý, roznecuj v sebe vieru, lásku a šír pokoj spolu s tými, čo Pána vzývajú z čistého srdca.

23 Znovu ti pripomínam, nepripusť také debaty, ktoré ľudí iba rozoštvávajú.

24 Služobník Ježiša Krista sa nemá hádať, má byť prívetivý a trpezlivo poúčať toho, kto mu odporuje.

25 Azda Boh dá, že pozná pravdu a spamätá sa,

26 a tak unikne z diablovho osídla, v ktorom musel otrocky vykonávať jeho vôľu.