Add parallel Print Page Options

Modlite sa za nás

Napokon, bratia, prosíme, modlite sa za nás, aby sa Božie posolstvo rýchlo šírilo a víťazilo všade ako u vás

a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí, lebo nie všetci sú ochotní veriť.

Ale Pán je verný. On vás posilní a ochráni od zlého.

Spoliehame sa na Pána, že konáte a budete konať, čo vám prikazujeme.

Nech Pán dá, aby ste čoraz hlbšie chápali Božiu lásku a trpezlivosť, ktorá pramení z Krista.

Kto nepracuje, nech ani neje

Ďalej vám prikazujeme, milí bratia, v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa vyhýbali tým, ktorí si neberú k srdcu naše napomenutia a vedú záhaľčivý život.

Dali sme vám predsa sami príklad, ako máte žiť:

nikdy ste nás nevideli zaháľať a priživovať sa na iných. Vo dne v noci sme si tvrdou prácou zarábali na chlieb, aby sme nikomu neboli na ťarchu.

Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám dať príklad.

10 A takisto sme vám vždy zdôrazňovali: kto nechce pracovať, nech ani neje!

11 A predsa teraz počúvame, že sa niektorí medzi vami oddávajú nečinnosti a namiesto poctivej práce sa miešajú do vecí, do ktorých ich nič nie je.

12 Takých napomíname a v mene Pána Ježiša Krista im nariaďujeme, aby žili slušne a zarábali si na živobytie vlastnou prácou.

13 A vám, bratia, pripomíname -- v konaní dobra neochabujte!

14 Keby niekto odmietal podriadiť sa tomu, čo tu píšeme, dajte mu pocítiť, že medzi vás nepatrí. Možno sa potom zahanbí.

15 Ale nesprávajte sa k nemu ako k nepriateľovi, skôr ho napomínajte ako brata, na ktorom vám záleží.

Záverečné pozdravy

16 Nech Pán, ktorý je zdrojom pokoja, dá vám svoj pokoj za každých okolností a nech zostáva s vami.

17 Tento pozdrav píšem vo všetkých listoch vlastnou rukou na dôkaz, že sú naozaj odo mňa.

Milosť Pána Ježiša Krista nech vás sprevádza.