A A A A A
Bible Book List

Druhá Mojžíšova 25 Bible 21 (B21)

Sbírka na svatyni

25 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, [a] akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné kadidlo, onyxové kameny a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.

Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu.“

Truhla

10 „Ať mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. [b] 11 Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. 12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. 13 Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; 14 tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. 15 Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. 16 Do té truhly pak vložíš Svědectví, které ti dám.

17 Vyrobíš k ní také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. 18 Vytvoříš také dva cheruby. [c] Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: 19 jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. 20 Cherubové ať mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. Ať jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. 21 Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám.

22 Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele.“

Stůl

23 „Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. [d] 24 Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. 25 Uděláš po jeho obvodu také na dlaň [e] širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec. 26 Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. 27 Kruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. 28 Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit.

29 Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. 30 A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení.“

Svícen

31 „Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. 32 Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. 33 Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. 34 Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. 35 Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další – takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. 36 Tyto pupeny i pruty budou vystupovat ze svícnu a všechno to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

37 Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby vrhaly světlo dopředu. 38 Ke svícnu zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. 39 Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben z talentu [f] čistého zlata.

40 Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.“

Footnotes:

  1. Druhá Mojžíšova 25:5 význam slova je nejistý (snad kůže delfína, sviňuchy či dugonga); tak i dále
  2. Druhá Mojžíšova 25:10 asi 115 × 70 × 70 cm
  3. Druhá Mojžíšova 25:18 Gen 3:24
  4. Druhá Mojžíšova 25:23 asi 90 × 45 × 70 cm
  5. Druhá Mojžíšova 25:25 asi 7,5 cm
  6. Druhá Mojžíšova 25:39 hebr. kikar, asi 34 kg
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes