A A A A A
Bible Book List

Druhá Letopisu 17 Bible 21 (B21)

Jošafat, král judský

17 Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky.

Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly.

Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid.

10 Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval. 11 Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů.

12 Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města 13 a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. 14 Toto je jejich výčet podle otcovských domů:

Velitelé tisíců z Judy:

velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků,

15 po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů,

16 po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků.

17 Z Benjamína:

bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty,

18 po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců.

19 Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku.

Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes