Add parallel Print Page Options

Jefta anfaller Efraims stam

12 Männen i Efraims stam samlades vid Safon och hotade Jefta: ”Varför bad du inte oss vara med i striden mot Ammon? Nu tänker vi bränna ner ditt hus och även dig!” ”Jag kallade på er när jag och mitt folk stred hårt mot ammoniterna, men ni ville inte rädda mig”, svarade Jefta. ”När jag såg att ni inte ville rädda mig, riskerade jag mitt liv och drog ut i strid mot ammoniterna och Herren gav dem i mitt våld. Vad ger det nu er för rätt att börja strida mot oss?”

Jefta samlade alla männen i Gilead och gav sig i strid mot efraimiterna. De besegrade efraimiterna som hade sagt: ”Ni gileaditer är bara flyktingar från Efraim och Manasse!” Han besatte vadställena över Jordan bakom Efraims armé och varje gång en överlevande från Efraim försökte komma över floden, frågade gileaditerna: ”Tillhör du Efraims stam?” Den som nekade till detta, uppmanades att säga ”shibbolet”[a]. Om det då blev ”sibbolet” i stället för ”shibbolet”, därför att han inte kunde uttala ordet rätt, dödades han omedelbart på vadstället. På så sätt föll 42 000 efraimiter.

Jefta var Israels domare i sex år och när gileaditen Jefta dog, begravde man honom i en av Gileads städer.

Ivsan

Näste domare i Israel hette Ivsan och bodde i Betlehem. Han hade trettio söner och trettio döttrar. Han gifte bort sina döttrar med män utanför sin släkt och skaffade också utifrån trettio flickor som hustrur åt sina söner. I sju år var han domare i Israel 10 innan han dog. Han blev sedan begravd i Betlehem.

Elon

11 Efter honom blev Elon från Sebulon domare i tio år. 12 Efter sin död begravdes han i Ajalon i Sebulon.

Avdon

13 Näste domare hette Avdon från Piraton. Han var son till Hillel 14 och hade fyrtio söner och trettio sonsöner som red på sjuttio åsnor. I åtta år var han domare i Israel. 15 Sedan dog Avdon från Piraton, Hillels son, och begravdes i Piraton i Efraims land i amalekiternas bergsbygd.

Footnotes

  1. 12:6 Betyder ax eller ström och visar att uttalet kunde variera i hebreiskan, m.a.o. dialektala skillnader.