A A A A A
Bible Book List

Deuteronom 32 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

32 „Ascultaţi, ceruri, şi voi vorbi.
    Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele.
Ca ploaia să cadă învăţătura mea
    şi ca roua să curgă cuvintele mele,
ca stropii de ploaie pe verdeaţă
    şi ca aversele pe iarbă.

Căci voi proclama Numele Domnului.
    Recunoaşte-ţi măreţia Dumnezeului nostru!
El este Stânca, lucrările Lui sunt desăvârşite,
    căci toate căile Lui sunt drepte.
Dumnezeu este credincios şi în El nu este nedreptate,
    El este drept şi cinstit.

Ei s-au stricat;
    spre ruşinea lor ei nu mai sunt fiii Lui,[a]
        ci o generaţie pervertită şi necinstită.
Astfel Îl răsplătiţi voi pe Domnul,
    popor nechibzuit şi neînţelept?
Nu este El Tatăl vostru, Creatorul[b] vostru,
    Cel Ce v-a întocmit şi v-a dat înfăţişare?

Aduceţi-vă aminte de zilele din trecut.
    Socotiţi anii care au trecut din generaţie în generaţie.
Întrebaţi-i pe părinţii voştri şi vă vor învăţa,
    pe bătrânii voştri şi vă vor spune.
Când Cel Preaînalt[c] le-a dat neamurilor moştenirea,
    când i-a despărţit pe fiii oamenilor,
El a aşezat hotarele popoarelor
    după numărul fiilor lui Israel[d].
Căci partea Domnului este poporul Lui,
    Iacov este moştenirea Lui.

10 El l-a găsit într-un ţinut pustiu,
    într-o singurătate plină de urlete deznădăjduite.
L-a înconjurat şi s-a îngrijit de el.
    L-a apărat ca pe lumina ochilor Lui,
11 asemenea vulturului care îşi scutură cuibul
    şi zboară deasupra puilor,
care îşi deschide aripile,
    îi ia şi-i poartă pe penele lui.
12 Domnul a condus singur pe poporul Său
    şi nu era nici un zeu străin alături de El.
13 El l-a urcat pe înălţimile ţării
    şi l-a hrănit cu roadele câmpului.
L-a hrănit cu miere din stâncă
    şi cu untdelemn din stânca cea mai tare,
14 cu iaurtul vitelor şi cu laptele oilor,
    cu grăsimea mieilor,
a berbecilor din Başan şi a ţapilor,
    cu grăsimea boabelor de grâu.
        Şi ai băut vin, sângele strugurilor.

15 Ieşurun[e] s-a îngrăşat şi s-a împotrivit!
    Te-ai îngrăşat, ai devenit greu şi mare!
El L-a părăsit pe Dumnezeul Care l-a creat
    şi a respins Stânca mântuirii lui.
16 Ei L-au făcut gelos prin zeii străini
    şi L-au mâniat prin urâciuni.
17 Ei au adus jertfe demonilor, nu lui Dumnezeu,
    unor zei pe care nu-i cunoşteau,
zei noi, sosiţi de curând,
    de care strămoşii voştri nu s-au temut.
18 Aţi părăsit Stânca care v-a creat,
    aţi uitat pe Dumnezeul Care v-a născut.

19 Domnul a văzut şi i-a dispreţuit;
    El s-a mâniat pe fiii şi pe fiicele Lui.
20 « Îmi voi ascunde faţa de ei, a zis El,
    şi voi privi la sfârşitul lor,
căci sunt o generaţie pervertită,
    sunt nişte copii necredincioşi.
21 M-au provocat la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu
    şi M-au mâniat prin idolii lor de nimic.
De aceea şi Eu îi voi provoca la gelozie prin ceea ce nu este un popor;
    îi voi mânia printr-un neam fără pricepere.
22 Căci focul mâniei Mele s-a aprins
    şi va arde până în adâncul Locuinţei Morţilor[f].
Va distruge pământul împreună cu recoltele lui
    şi va arde temeliile munţilor.

23 Voi aduce nenorociri peste ei,
    voi arunca toate săgeţile Mele împotriva lor;
24 vor fi vlăguiţi de foamete,
    mâncaţi de molimă şi distruşi cu asprime.
Voi trimite împotriva lor colţii animalelor sălbatice
    şi veninul şerpilor.
25 Pe drum vor pieri de sabie,
    iar în odăi vor pieri de groază.
Vor pieri şi tânărul, şi fecioara,
    şi copilaşul, şi bătrânul.
26 Am zis că îi voi zdrobi
    şi le voi şterge amintirea printre neamuri,
27 dar mă tem de insultele duşmanilor,
    ca nu cumva vrăjmaşii lor să se amăgească singuri
şi să zică: ‘Tăria mâinilor noastre,
    şi nu Domnul a făcut toate aceste lucruri!’»

28 Ei sunt un neam lipsit de sfat
    şi nu mai există discernământ în ei.
29 Dacă ar fi fost înţelepţi, ar fi înţeles aceasta
    şi s-ar fi gândit la ceea ce li se va întâmpla.
30 Cum ar fi putut unul să urmărească o mie
    sau doi să pună pe fugă zece mii,
dacă nu i-ar fi vândut Stânca lor
    şi dacă Domnul nu i-ar fi întemniţat?
31 Căci stânca lor nu este ca Stânca noastră,
    chiar şi duşmanii noştri înţeleg aceasta.
32 Viţa lor izvorăşte din via Sodomei
    şi din câmpiile Gomorei.
Strugurii lor sunt plini de venin,
    iar ciorchinii sunt amari.
33 Vinul lor este venin de şerpi,
    veninul cobrelor nemiloase.
34 Oare nu este păstrat lucrul acesta la Mine
    şi pecetluit printre comorile Mele?
35 A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti!
    Vine vremea când le vor aluneca picioarele,
întrucât zilele distrugerii sunt aproape
    şi destinul lor se va grăbi.

36 Căci Domnul Îşi va judeca poporul,
    dar va avea milă de robii Săi
când va vedea că li s-a dus puterea
    şi că n-a mai rămas nimeni, nici întemniţat, nici liber.
37 «Unde le sunt zeii, va întreba El,
    stânca ce le slujea drept adăpost,
38 zeii ce se hrăneau cu grăsimea jertfelor lor
    şi care beau vinul jertfelor lor de băutură?
Să se ridice ca să vă ajute!
    Să vă ofere un adăpost!

39 Vedeţi acum că Eu Însumi sunt El!
    Nu mai există alt dumnezeu în afară de Mine.
Eu dau la moarte şi tot Eu aduc la viaţă,
    Eu zdrobesc şi tot Eu vindec
        şi nimeni nu poate izbăvi din mâna Mea.
40 Îmi ridic mâna spre cer şi declar:
    Viu sunt Eu pe vecie,
41 că Îmi voi ascuţi fulgerul sabiei Mele
    şi voi începe, cu mâna Mea, să fac judecată.
Mă voi răzbuna pe duşmanii Mei
    şi voi pedepsi pe cei ce Mă urăsc.
42 Voi face ca săgeţile Mele să se îmbete de sânge,
    iar sabia Mea se va hrăni cu carne,
cu sângele celor ucişi şi al captivilor,
    şi cu capetele conducătorilor duşmanilor.»

43 Bucuraţi-vă[g], neamuri[h], împreună cu poporul Lui,
    pentru că El va răzbuna sângele slujitorilor Lui,
se va răzbuna pe duşmanii Lui
    şi va face ispăşire pentru ţara şi poporul Lui.“

44 Deci Moise a venit împreună cu Iosua[i], fiul lui Nun, şi a rostit toate cuvintele acestei cântări în auzul poporului. 45 Când Moise a terminat de rostit toate cuvintele acestea către întreg Israelul, 46 le-a zis: „Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care eu vi le-am rostit astăzi, astfel încât să porunciţi copiilor voştri să păzească şi să împlinească toate cuvintele acestei Legi. 47 Căci nici un cuvânt nu este fără însemnătate, ele sunt viaţa voastră. Prin cuvintele acestea vă veţi lungi zilele în ţara voastră pe care o veţi stăpâni după ce veţi traversa Iordanul.“

Moise priveşte ţara de pe muntele Nebo

48 În aceeaşi zi Domnul i-a vorbit lui Moise: 49 „Urcă-te pe muntele Abarim, adică pe muntele Nebo[j], în ţara Moab, care este înaintea Ierihonului şi priveşte Canaanul pe care Eu îl dau lui Israel în stăpânire. 50 Tu vei muri pe muntele pe care te vei urca şi vei fi astfel adăugat la strămoşii tăi, după cum fratele tău Aaron a murit pe muntele Hor şi a fost adăugat la strămoşii lui, 51 din cauză că aţi fost necredincioşi faţă de Mine înaintea israeliţilor, la apele Meribei din Kadeş, în pustia Ţin, unde nu M-aţi sfinţit în mijlocul lui Israel. 52 Tu vei vedea pământul promisiunii de la distanţă, dar nu vei intra în ţara pe care o dau poporului Israel.“

Footnotes:

  1. Deuteronom 32:5 Sensul în ebraică al celor două versuri este nesigur
  2. Deuteronom 32:6 Sau: Tatăl vostru, care v-a dobândit
  3. Deuteronom 32:8 Ebr.: Elion
  4. Deuteronom 32:8 TM; Q: fiilor lui Dumnezeu; LXX: îngerilor lui Dumnezeu
  5. Deuteronom 32:15 Ieşurun înseamnă cel drept, nume poetic al lui Israel, desemnând caracterul ideal al poporului
  6. Deuteronom 32:22 Ebr.: Şeol
  7. Deuteronom 32:43 Sau: Faceţi, neamuri, ca poporul Său să se bucure; sau: Lăudaţi-l, neamuri, pe poporul Său
  8. Deuteronom 32:43 TM; Q şi LXX: Bucuraţi-vă, ceruri, împreună cu El / şi toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine
  9. Deuteronom 32:44 Ebr.: Osea, o variantă a numelui lui Iosua (vezi Num. 13:8, 16 şi nota de la v. 16)
  10. Deuteronom 32:49 Muntele Nebo, cu vârful Pisga, făcea parte din lanţul muntos Abarim
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes