A A A A A
Bible Book List

Daniel 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Visul lui Nebucadneţar

În al doilea an al domniei sale, Nebucadneţar a avut nişte vise care i-au tulburat atât de tare duhul, încât nu a mai avut somn. Împăratul a poruncit să fie chemaţi magicienii[a], descântătorii, vrăjitorii[b] şi astrologii[c], ca să-i spună împăratului visele. Ei au venit şi s-au înfăţişat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis:

– Am avut un vis şi duhul mi-e tulburat, căci aş vrea să aflu ce înseamnă visul!

Astrologii i-au răspuns împăratului în limba aramaică[d], astfel:

– Să trăieşti veşnic, împărate! Spune-le slujitorilor tăi visul, iar noi îţi vom da interpretarea!

Împăratul le-a zis astrologilor:

– Iată hotărârea fermă pe care am luat-o: dacă nu-mi veţi face cunoscut visul şi interpretarea lui, veţi fi făcuţi bucăţi, iar casele voastre vor fi prefăcute în mormane de gunoi. Dacă însă îmi veţi spune visul şi interpretarea lui, veţi primi din partea mea daruri, răsplătiri şi mari onoruri. Aşadar, spuneţi-mi visul şi interpretarea lui!

Ei au răspuns a doua oară:

– Să spună împăratul slujitorilor săi visul şi noi îi vom desluşi interpretarea.

Atunci împăratul le-a zis:

– Acum ştiu cu adevărat că vreţi să câştigaţi timp, pentru că vedeţi hotărârea fermă pe care am luat-o. Dacă nu-mi veţi face cunoscut visul, nu rămâne decât un singur verdict pentru voi[e]! Văd că v-aţi înţeles să-mi ziceţi minciuni şi lucruri false, sperând că situaţia se va schimba. Aşadar, spuneţi-mi visul ca să ştiu astfel că sunteţi în stare să-mi daţi şi interpretarea lui!

10 Astrologii i-au răspuns împăratului astfel:

– Nu există nici un om pe pământ care să poată spune ceea ce doreşte împăratul. De aceea nici un împărat, oricât de mare şi de autoritar ar fi fost el, nu a cerut aşa ceva vreunui magician, vreunui descântător sau vreunui astrolog. 11 Lucrul pe care-l cere împăratul este prea greu şi nimeni nu i-l poate face cunoscut împăratului, în afară de zei, a căror locuinţă nu este printre muritori!

12 Când a auzit aceasta, împăratul s-a mâniat şi, înfuriindu-se foarte tare, a poruncit să fie omorâţi toţi înţelepţii Babilonului. 13 Decretul ieşise, înţelepţii erau pe cale de a fi omorâţi, iar gărzile îi căutau şi pe Daniel şi pe prietenii lui ca să-i omoare.

14 Atunci Daniel, cu prudenţă şi discreţie, s-a apropiat de Ariok, căpetenia gărzilor împăratului, care ieşise să-i omoare pe înţelepţii Babilonului. 15 El l­a întrebat pe Ariok, comandantul împăratului: „De ce este atât de aspru decretul dat de împărat?“ Ariok i-a spus lui Daniel cum stau lucrurile. 16 Daniel s-a dus la împărat şi l-a rugat să-i dea timp, pentru a-i putea spune interpretarea visului.

17 Apoi Daniel s-a dus acasă pentru a-i înştiinţa pe prietenii săi, Hanania, Mişael şi Azaria, cu privire la lucrul acesta 18 şi pentru a cere îndurare din partea Dumnezeului cerurilor cu privire la acest mister[f], astfel încât Daniel şi prietenii lui, împreună cu restul înţelepţilor Babilonului, să nu piară. 19 Noaptea, misterul i-a fost descoperit lui Daniel într-o viziune. Atunci Daniel L-a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. 20 Daniel a zis:

„Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu din veşnicie în veşnicie,
    căci a Lui este înţelepciunea şi puterea.
21 El schimbă vremurile şi împrejurările,
    El răstoarnă şi ridică împăraţi,
El dă înţelepciune înţelepţilor
    şi cunoştinţă – celor pricepuţi.
22 El descoperă lucrurile adânci şi ascunse;
    El ştie ce se află în întuneric
        şi cu El locuieşte lumina.
23 Ţie, Dumnezeul părinţilor mei, Îţi aduc mulţumire şi laudă,
    căci mi-ai dat înţelepciune şi putere
şi mi-ai făcut cunoscut lucrul pe care noi Ţi l-am cerut,
    descoperindu-ne ceea ce împăratul ne cere!“

Interpretarea visului împăratului

24 După aceste lucruri, Daniel s-a dus la Ariok, cel numit de împărat să-i omoare pe înţelepţii Babilonului; s-a dus la el şi i-a zis astfel: „Nu-i omorî pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului şi-i voi spune interpretarea!“

25 Ariok s-a grăbit să-l aducă pe Daniel înaintea împăratului şi i-a vorbit astfel:

– Am găsit un om printre exilaţii din Iuda care poate face cunoscută împăratului interpretarea!

26 Împăratul i-a zis lui Daniel, numit şi Beltşaţar:

– Poţi tu să-mi faci cunoscut ce am văzut în vis şi să-mi dai şi interpretarea lui?

27 Daniel a răspuns împăratului:

– Ceea ce împăratul cere este un mister pe care nici un înţelept, nici un descântător, nici un magician şi nici un ghicitor nu-l poate dezvălui împăratului. 28 Dar este un Dumnezeu în ceruri Care dezvăluie misterele şi El i-a făcut cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Iată visul şi viziunile pe care le-ai avut în mintea ta în timp ce erai în patul tău.

29 Ţie, împărate, pe când erai în patul tău, ţi-au venit gânduri cu privire la ce se va întâmpla în viitor şi Cel Ce descoperă misterele ţi-a făcut cunoscut ce va fi. 30 Cât despre mine, misterul acesta mi-a fost descoperit, nu pentru că aş avea mai multă înţelepciune decât toţi cei vii, ci pentru ca împăratului să i se dezvăluie interpretarea visului şi să înţeleagă gândurile inimii sale.

31 Tu, împărate, te uitai şi iată că ai văzut o statuie mare. Statuia aceasta era foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta şi înfăţişarea ei era înspăimântătoare. 32 Capul acestei statui era din aur curat, pieptul şi braţele îi erau din argint, iar pântecele şi coapsele îi erau din bronz. 33 Gambele ei erau din fier, iar picioarele – o parte din fier, o parte din lut. 34 În timp ce te uitai, a fost desprinsă o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit statuia peste picioarele ei de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. 35 Atunci fierul, lutul, bronzul, argintul şi aurul au fost sfărâmate împreună şi au ajuns precum pleava din arie vara, la vânturat. Le-a luat vântul şi nici o urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare, care a umplut tot pământul.

36 Acesta este visul; acum voi spune şi interpretarea lui înaintea împăratului. 37 Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat o împărăţie, putere, tărie şi glorie. 38 El ţi-a dat în mâini pe oameni, oriunde locuiesc ei, ţi-a dat fiarele câmpului şi păsările cerului şi te-a făcut stăpân peste toate. Tu eşti deci capul de aur!

39 După tine se va ridica pe pământ o împărăţie mai neînsemnată decât a ta[g] şi apoi o a treia împărăţie, a bronzului, care va avea stăpânire peste tot pământul[h]. 40 Va fi şi o a patra împărăţie, tare ca fierul (fierul sfărâmă şi spulberă totul)[i]. Şi, după cum fierul sfărâmă şi spulberă totul, tot astfel şi această împărăţie le va sfărâma şi le va zdrobi pe celelalte.[j] 41 De asemenea, aşa cum ai văzut că picioarele şi degetele erau o parte din lut de olar şi o altă parte din fier, tot aşa va fi împărţită şi împărăţia. Va rămâne însă în ea ceva din tăria fierului, întocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 42 Şi aşa cum degetele picioarelor erau o parte din fier şi o altă parte din lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte fragilă. 43 După cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, tot aşa şi ei îşi vor amesteca neamul cu ceilalţi oameni, însă nu vor rămâne uniţi, aşa cum nici fierul nu se poate uni cu lutul.

44 În zilele acestor împăraţi însă, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie veşnică, care nu va fi distrusă niciodată şi care nu va fi lăsată în mâinile altui popor. Ea va sfărâma şi va pune capăt tuturor celorlalte împărăţii, însă ea va dăinui veşnic. 45 Aceasta înseamnă piatra care ai văzut că a fost desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini şi care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul şi aurul.

Dumnezeul cel Mare a făcut deci cunoscut împăratului ce va fi în viitor. Visul este adevărat, iar interpretarea lui este vrednică de încredere.

46 Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi i-a adus omagii lui Daniel. El a poruncit să i se ofere un dar de mâncare şi miresme. 47 Împăratul i-a zis lui Daniel:

– Cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Stăpânul împăraţilor şi Cel Ce descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta!

48 Apoi împăratul l-a înălţat pe Daniel, i-a dat daruri multe şi bogate, l-a pus conducător peste toată provincia Babilonului şi l-a făcut înalt demnitar, dându-i autoritate peste toţi înţelepţii Babilonului. 49 Daniel l-a rugat pe împărat să-i numească pe Şadrak, pe Meşak şi pe Abed-Nego în slujba de administratori ai provinciei Babilonului. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

Footnotes:

  1. Daniel 2:2 Vezi Gen. 41:8, 24; Exod 8:18, 19; 9:11; funcţie religioasă care se ocupa, printre altele, de interpretarea viselor
  2. Daniel 2:2 Descântătorii şi vrăjitorii erau funcţii religioase preocupate cu „manipularea“ demonilor prin incantaţii şi farmece, cu scopul protejării oamenilor
  3. Daniel 2:2 Sau: înţelepţii; lit.: caldeii, persoane despre care se credea că stăpânesc ştiinţele ezoterice şi mantica (cunoaşterea voii zeilor şi prezicerea viitorului, pornind în special de la observarea astrelor); şi în vs. 4, 5, 10
  4. Daniel 2:4 Textul începând cu 2:4 până la cap. 7 este în aramaică, limbă vorbită în întregul Imperiu Babilonian
  5. Daniel 2:9 Sau: acelaşi verdict pentru toţi!
  6. Daniel 2:18 Termen cheie în Daniel (vezi 2:19, 27-30, 47; 4:9); echivalentul grecesc este folosit în Noul Testament cu referire la planurile lui Dumnezeu descoperite numai aleşilor săi (vezi Marcu 4:11; Rom. 11:25; 1 Cor. 15:51 şi altele)
  7. Daniel 2:39 Imperiul Medo-Persan
  8. Daniel 2:39 Imperiul Grec, instaurat de Alexandru Macedon (336-323 î.Cr.)
  9. Daniel 2:40 TM; Teodotion, Siriacă, VUL nu conţin această frază
  10. Daniel 2:40 Este vorba despre Imperiul Roman
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes