A A A A A
Bible Book List

Daniel 12 Bible 21 (B21)

Vytrvej až do konce

12 „V tom čase povstane Michael,
veliký kníže a tvého lidu ochránce.
Čas soužení tehdy nastane,
jaké dosud nebylo od chvíle,
kdy se stali národem.
V tom čase bude tvůj lid zachráněn –
každý, kdo je zapsán ve knize. [a]

Tehdy se probudí mnozí,
kdo v prachu země spí.
Jedni k věčnému životu,
jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.
Moudří budou zářit jasem oblohy;
ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí,
budou jak hvězdy navždy, navěky!

Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“

Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším. Ten se zeptal muže oděného plátnem, [b] stojícího nad hladinou řeky: „Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí?“

Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po času a časech a polovině času, [c] až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí.“

Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: „Jak to všechno dopadne, můj pane?“

„Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. 10 Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí. 11 Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů. [d] 12 Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů.

13 Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu.“

Footnotes:

  1. Daniel 12:1 Exod 32:32–33; Žalm 69:29; 139:16; Mal 3:16 (srov. Luk 10:20; Zjev 20:12–15; 21:27)
  2. Daniel 12:6 Dan 10:4–6
  3. Daniel 12:7 zřejmě rok, dva roky a půl roku (Dan 7:25)
  4. Daniel 12:11 Dan 8:13–14; 9:27; 11:31–32
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes