17 Să nu-şi ia multe soţii ca să nu i se abată inima şi să nu strângă mult argint şi aur.

Read full chapter