Add parallel Print Page Options

Vua A-rát Bị Ðánh Bại

21 Khi A-rát vua dân Ca-na-an đang trị vì ở Miền Nam[a] nghe rằng dân I-sơ-ra-ên đã sai quân do thám để theo ngả A-tha-rim tiến tới, ông bất thần tấn công I-sơ-ra-ên và bắt được mấy tù binh. Bấy giờ dân I-sơ-ra-ên lập một lời thề với Chúa rằng, “Nếu Ngài phó dân nầy vào tay chúng con, chúng con sẽ phá hủy hoàn toàn các thành của chúng.” Chúa nhậm lời dân I-sơ-ra-ên và phó dân Ca-na-an vào tay họ. Họ đánh bại chúng và phá hủy hoàn toàn các thành của chúng; rồi họ đặt tên cho xứ đó là Họt-ma.[b]

Con Rắn Bằng Ðồng

Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải,[c] để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng. Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Môi-se, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết trong đồng hoang nầy, vì ở đây chẳng có gì để ăn và uống cả? Chúng tôi đã chán ngán thứ đồ ăn vô vị nầy rồi.”

Bấy giờ Chúa sai những rắn lửa đến trong dân. Chúng cắn dân, và nhiều người I-sơ-ra-ên đã chết. Dân chúng đến với Môi-se và nói, “Chúng tôi đã phạm tội khi nói những lời chống nghịch Chúa và chống nghịch ông. Xin ông cầu xin Chúa để Ngài khiến những rắn độc đó lìa khỏi chúng tôi.” Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân.

Chúa phán với Môi-se, “Hãy làm một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Hễ ai bị rắn độc cắn mà nhìn vào con rắn lửa treo trên cây sào ấy thì sẽ sống.” Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo nó lên một cây sào; hễ ai bị rắn độc cắn mà ngước nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống.

Hành Trình vào Mô-áp

10 Dân I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi và đến đóng trại tại Ô-bốt. 11 Họ nhổ trại rời Ô-bốt và đến đóng trại tại I-giê A-ba-rim, một vùng đồng hoang sát biên thùy phía đông xứ Mô-áp. 12 Rồi từ đó họ nhổ trại và đến đóng trại tại Xa-rết, một thung lũng có suối nước. 13 Từ đó họ nhổ trại ra đi và đến đóng trại phía bên kia Sông Ạc-nôn, một vùng trong đồng hoang dính liền với biên giới của lãnh thổ dân A-mô-ri, vì Sông Ạc-nôn là biên giới của Mô-áp, phân ranh giữa dân Mô-áp và dân A-mô-ri. 14 Vì thế trong Sách Chiến Sử[d] của Chúa đã có chép rằng:

“Qua-hép ở Su-pha và những suối nước ở Ạc-nôn;
15 Những dòng suối chảy dài đến tận thủ phủ của A-rơ, thành nằm ở biên thùy của Mô-áp.”

16 Từ đó họ tiếp tục di chuyển đến Bê-e;[e] đó là giếng nước mà Chúa đã phán với Môi-se, “Hãy tụ họp dân lại, để Ta ban nước cho chúng.” 17 Khi ấy dân I-sơ-ra-ên đã hát bài ca nầy:

“Giếng ơi! Hãy trào tuôn nước uống;
Nào chúng ta hãy luôn hát mừng ngươi.
18 Ðó là giếng các vị lãnh đạo đã khơi,
Ðó là giếng các nhà quyền quý trong dân đào sẵn,
Bằng mệnh lệnh của người cầm cây phủ việt,[f]
Bằng lệnh truyền của người cầm trượng chỉ huy.[g]

Từ đồng hoang họ di chuyển đến Mát-ta-na; 19 từ Mát-ta-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên họ đến Ba-mốt; 20 từ Ba-mốt họ đến một thung lũng nằm trong miền đồng quê của xứ Mô-áp, bên cạnh đỉnh Núi Pít-ga, nơi có thể nhìn thấy cả một vùng đồng hoang trơ trụi.

Vua Si-hôn Bị Ðại Bại

21 Bấy giờ I-sơ-ra-ên sai các sứ giả đến gặp Vua Si-hôn của dân A-mô-ri và nói, 22 “Xin ngài cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của ngài. Chúng tôi sẽ không băng ngang qua các đồng ruộng hay các vườn nho, và cũng không uống nước ở giếng nào. Chúng tôi chỉ xin được phép cứ theo Ðại Lộ Hoàng Gia mà đi cho đến khi qua khỏi lãnh thổ của ngài.” 23 Nhưng Si-hôn không cho phép dân I-sơ-ra-ên đi ngang qua lãnh thổ của ông. Si-hôn triệu tập toàn thể quân dân của ông và kéo ra đón đánh dân I-sơ-ra-ên trong đồng hoang. Ông kéo quân đến Gia-ha và tấn công dân I-sơ-ra-ên tại đó. 24 Dân I-sơ-ra-ên dùng gươm đánh bại ông và chiếm lấy xứ sở của ông, từ Ạc-nôn cho đến Gia-bốc, cho đến tận biên giới của dân Am-môn, vì biên giới của dân Am-môn rất kiên cố. 25 Dân I-sơ-ra-ên chiếm tất cả thành của ông, và người I-sơ-ra-ên vào chiếm ngụ tất cả thành của người A-mô-ri, luôn cả Thành Hếch-bôn và các thị trấn phụ cận. 26 Thành Hếch-bôn là kinh đô của Si-hôn vua dân A-mô-ri. Vua ấy trước kia đã đánh bại vua đời trước của người Mô-áp và chiếm lấy tất cả lãnh thổ của vua đó cho đến tận Ạc-nôn. 27 Vì thế các tao nhân đã có câu hát rằng:

“Hãy đến Hếch-bôn mà xây thành ấy lại;
Hãy dựng lại thành của Vua Si-hôn cho vững chắc,
28 Vì lửa đã từ Hếch-bôn cháy lan ra,
Ngọn lửa hừng đã từ thành của Vua Si-hôn lan rộng.
Nó đã thiêu hủy luôn cả Thành A-rơ của Mô-áp,
Và thiêu rụi luôn các lãnh chúa trị vì trên những nơi cao của Ạc-nôn.
29 Hỡi Mô-áp! Khốn thay cho ngươi.
Hỡi dân cư ở Kê-mốt! Các ngươi đã tàn đời.
Những con trai các ngươi đã thành những kẻ trốn chui trốn nhủi;
Những con gái các ngươi đã bị bắt làm tù binh cho Vua Si-hôn dân A-mô-ri.
30 Chúng tôi đã bắn hạ chúng từ Hếch-bôn đến Ði-bôn;
Chúng tôi đã thiêu rụi hết từ Nô-pha đến Mê-đê-ba.”

31 Vậy dân I-sơ-ra-ên đã định cư trong đất của dân A-mô-ri. 32 Sau đó Môi-se sai quân do thám đến Gia-xe. Họ đến chiếm các thị trấn của vùng đó và đuổi dân A-mô-ri ở đó đi.

Vua Óc Bị Ðánh Bại

33 Sau đó họ đổi hướng và đi lên Ba-san. Lúc ấy Vua Óc trị vì ở Ba-san. Ông và toàn thể quân dân của ông đi ra đón đánh họ tại trận đánh ở Ét-rê. 34 Bấy giờ Chúa phán với Môi-se, “Ðừng sợ nó, vì Ta đã trao nó, toàn thể quân dân nó, và toàn thể lãnh thổ nó vào tay ngươi. Ngươi sẽ đối xử với nó như ngươi đã đối xử với Si-hôn vua dân A-mô-ri, kẻ trị vì tại Hếch-bôn.” 35 Vậy họ đánh giết ông, các con trai ông, và toàn thể quân dân của ông cho đến khi không còn ai sống sót; rồi họ chiếm lấy xứ của ông.

Footnotes

  1. Dân Số 21:1 nt: Negeb
  2. Dân Số 21:3 “Họt-ma” có nghĩa là Hủy Diệt
  3. Dân Số 21:4 ctd: Biển Sậy
  4. Dân Số 21:14 Sách nầy đã thất lạc
  5. Dân Số 21:16 “Be-e” nghĩa là giếng
  6. Dân Số 21:18 nt: bằng cây phủ việt
  7. Dân Số 21:18 nt: bằng cây trượng, hoặc cây gậy