A A A A A
Bible Book List

Dániel 8 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Látomás a kosról és a bakról

Az előző látomás után, Bélsaccar király uralkodásának harmadik évében[a] én, Dániel, egy újabb látomást láttam.[b] Ebben a látomásban Élám tartományban, Súsán[c] várában voltam, az Úlaj csatorna mellett. Ahogy felnéztem, a vízparton egy hosszú szarvú kost láttam. Két szarva közül az egyik később növekedett, és hosszabb volt, mint a másik. A kos a szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt. Semmilyen állat nem tudott ellenállni a kos támadásának, senki sem menekült meg tőle. A kos tetszése szerint tehetett, amit akart, és nagyon erős lett.

Miközben ezen gondolkoztam, nyugat felől egy kecskebak közeledett. Oly sebesen rohant, hogy a lába alig érte a földet. A baknak csak egy nagy szarva volt a két szeme között. Teljes erővel nekirohant a kétszarvú kosnak, amelyet a csatorna partján láttam. Dühösen megtámadta, ledöntötte és megtaposta, még a szarvait is letörte. A kos nem tudott ellenállni, és senki sem tudta megmenteni a bak erejétől.

Ezután a bak igen naggyá növekedett, de hatalma tetőpontján a nagy szarva letört, és annak helyén négy tekintélyes szarva nőtt a négy égtáj irányába.

A négy közül az egyikből egy újabb szarv nőtt ki, amely eleinte kicsi volt, de azután rendkívül hatalmasra fejlődött dél felé, kelet felé és a gyönyörű föld[d] felé. 10 Olyan magasra nőtt, hogy egészen a mennyei seregig fölért. A mennyei seregből[e] egyeseket a földre dobott, és ezeket megtaposta. 11 Még a mennyei sereg Vezérével[f] is szembeszállt: elvette tőle a naponkénti égőáldozatot, és a szentélyét meggyalázta. 12 A mindennapi áldozatot törvénytelen módon megszüntették egy bizonyos időre,[g] az igazságot földre vetették, és lábbal tiporták. Ezt tette az a kicsi szarv, és mindenben sikeres volt.

13 Azután hallottam, amikor két szent[h] beszélt egymással. Az egyik ezt kérdezte: „Meddig fog tartani mindaz, amit a látomás mutat: a napi áldozatok szünetelése, a pusztító bűn, a szentély és a mennyei sereg lábbal tiprása?”

14 A másik szent így felelt: „Így telik el 2 300 este és reggel, azután a szent hely ismét a Törvény szerinti rendben látja el a rendeltetését.”

Gábriel megmagyarázza a látomást

15 Amikor én, Dániel, láttam ezt a látomást, szerettem volna megérteni. Ekkor megállt előttem valaki, aki egy férfihoz hasonlított. 16 Majd egy emberi hangot hallottam az Úlaj csatorna felől: „Gábriel, magyarázd meg neki a látomást!”

17 Akkor ő odajött hozzám, én pedig megrémültem, és arccal a földre estem. De ő azt mondta: „Ember fia,[i] értsd meg, hogy ez a látomás az utolsó időkre vonatkozik!”

18 Amikor beszélt hozzám, ájultan estem a földre, de ő megérintett, és lábra állított. 19 Ezt mondta: „Figyelj rám! Megmondom neked, mi fog történni a harag időszakának végén. Ez a látomás ugyanis az elrendelt végső időkre vonatkozik.

20 A kétszarvú kos, amelyet láttál, a médek és perzsák birodalmát jelenti. 21 A bozontos szőrű kecskebak a görög birodalmat jelképezi, a szemei között lévő nagy szarv pedig annak első királyát. 22 Láttad, hogy a nagy szarv letörött, és a helyén négy másik nőtt ki. Ez azt jelenti, hogy abból a nemzetből négy királyság alakul ki, de nem olyan erősek, mint az előző.

23 Uralmuk végén, amikor a bűnök már annyira felhalmozódnak, hogy az égig érnek, támad egy kegyetlen és céltudatos király, aki mestere a ravaszságnak és megtévesztésnek. 24 Nagy hatalma lesz, de nem a saját ereje által[j], és csodálatos hatékonysággal pusztít. Amibe belefog, az sikerül, és tetszése szerint cselekszik. Hatalmasokat pusztít el, és a szenteket is gyilkolja.

25 Ravaszsága által sikeresen megtéveszt és becsap sokakat. Saját magát nagyon nagynak képzeli. Sokakat elpusztít, akik biztonságban érzik magukat. Végül ellene támad a Vezérek Vezérének is, de össze fog törni, pedig ember keze nem is nyúl hozzá.

26 Az estékről és reggelekről szóló látomás, és amit erről mondtak neked, az igaz! Most pedig pecsételd le[k] ezt a látomást, mert még messze van az idő, amelyre vonatkozik.”

27 Ezután én, Dániel, napokig kimerülten feküdtem. Majd felerősödtem, és tovább végeztem a feladatokat, amelyeket a király rám bízott. Közben egyre csak a látomáson gondolkoztam, amelyet sem én, sem más nem értett.

Footnotes:

 1. Dániel 8:1 harmadik évében Vagyis kb. Kr.e. 551-ben.
 2. Dániel 8:1 A 8. fejezet elejétől az eredeti szöveg nyelve ismét a héber.
 3. Dániel 8:2 Súsán A Perzsa Birodalom fővárosa.
 4. Dániel 8:9 gyönyörű föld Valószínűleg Júda földjét jelenti.
 5. Dániel 8:10 mennyei seregből Vagy: „a csillagok közül”. Ugyanígy a 11. és 13. versben is.
 6. Dániel 8:11 Vezérével Ez a kifejezés magára Istenre utal. Lásd Dán 8:25 és 11:36.
 7. Dániel 8:12 A mindennapi… időre Vagy: „A sereget kiszolgáltatták a szarvnak egy időre”, vagy: „a mindennapi áldozat helyére a bűn került”.
 8. Dániel 8:13 két szent Valószínűleg angyalokról van szó.
 9. Dániel 8:17 Ember fia Ez csak annyit jelent, hogy „ember”, „emberi lény” (tehát nem angyal).
 10. Dániel 8:24 de nem a saját ereje által A masszoréta héber szövegben ez a rész benne van, de egyes régi kéziratokból hiányzik.
 11. Dániel 8:26 pecsételd le Vagyis: „zárd le, hogy hosszú ideig senki ne értse meg”. Lásd 12:4.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes