Add parallel Print Page Options

Hãy nghe sự khôn ngoan dạy dỗ

Sự khôn ngoan kêu lớn;
    sự thông biết cất cao giọng.
Từ trên đỉnh đồi dọc theo đường,
    từ nơi ngã tư,
    sự khôn ngoan đứng kêu.
Từ nơi cửa thành,
    và từ các lối vào thành,
    sự khôn ngoan kêu lên:

“Mọi người hãy nghe đây,
    ta kêu gọi các ngươi;
    Ta kêu gọi mọi người.
Những ai thiếu hiểu biết hãy học tính thận trọng.
    Những ai ngu dốt hãy học sự hiểu biết.
Hãy lắng nghe đây
    vì ta có điều quan trọng nói cùng các ngươi,
    lời ta nói là đúng.
Điều ta nói là chân thật vì môi miệng ta ghét việc ác.
Ta nói mọi điều ngay thật;
    ta không nói điều gì thiếu ngay thẳng hay giả dối.
Ta nói thật rõ ràng cho những ai hiểu biết;
    và những ai tìm sự khôn ngoan đều thấy lời ta là đúng.
10 Đừng chọn bạc mà nên chọn lời dạy dỗ ta,
    hãy chọn sự hiểu biết,
    đừng chọn vàng ròng.
11 Sự khôn ngoan quí hơn châu ngọc.
    Chẳng có gì con ưa thích mà sánh với nó được.

Giá trị của sự khôn ngoan

12 Ta là sự khôn ngoan sống chung với sự thận trọng.
    Ta cũng có trí hiểu và tri thức thông thường.
13 Kính sợ Chúa nghĩa là ghét điều ác.
    Ta ghét tính tự phụ và khoe khoang,
    ta ghét đường lối gian ác và môi miệng lừa gạt.
14 Ta có sự khôn ngoan và lời khuyên tốt,
    ta có hiểu biết và quyền lực.
15 Nhờ ta mà các vua cai trị,
    cũng nhờ ta mà các quan quyền
    làm ra những luật lệ công bằng.
16 Các quan trưởng cần ta để lãnh đạo,
    và những người quyền cao chức trọng
    cần ta để phân xử công bằng.
17 Ta yêu những kẻ yêu ta,
    ai tìm ta sẽ gặp ta.
18 Trong tay ta có sự giàu sang và danh dự
    cùng của cải và sự công chính lâu dài [a].
19 Điều ta cho quí hơn vàng ròng,
    sản phẩm của ta tốt hơn bạc nguyên chất.
20 Ta làm điều phải,
    và đi theo con đường công lý.
21 Ta ban của cải cho kẻ yêu thích ta,
    cho nhà cửa họ đầy châu báu.

22 Ta là sự khôn ngoan,
    ở với Chúa khi Ngài khởi công,
    và có mặt bên cạnh Ngài
    trước khi Ngài tạo dựng nên bất cứ vật gì.
23 Từ nguyên thủy ta đã được dựng nên,
    trước khi có trời đất.
24 Ta được sinh ra trước khi có đại dương,
    trước khi có các suối phun nước,
25 trước khi có đồi,
    trước khi núi non được đặt vào vị trí,
    thì ta đã được sinh ra rồi.
26 Trước khi Thượng Đế dựng nên đất đai và đồng ruộng,
    trước khi có bụi đất trên thế gian.
27 Ta đã có ở đó khi Thượng Đế đặt bầu trời vào chỗ,
    lúc Ngài trải chân trời trên biển cả [b],
28 khi Ngài tạo mây trên trời
    và đặt các suối ngầm của biển khơi vào chỗ.
29 Ta có ở đó khi Ngài ra lệnh cho biển không được vượt quá giới hạn Ngài định cho nó.
    Ta có ở đó khi Ngài đặt nền trái đất.
30 Ta như người thợ giỏi đứng cạnh Ngài [c].
    Mỗi ngày ta là nguồn vui của Ngài,
    Nhảy múa trước mặt Ngài,
31 Ta chơi đùa trên thế gian mà Ngài tạo dựng,
    và vui thích nơi loài người mà Ngài đặt vào đó.

32 Bây giờ, các con ơi, hãy nghe ta,
    vì những ai đi theo đường ta sẽ hạnh phúc,
33 Hãy nghe lời dạy dỗ ta,
    các ngươi sẽ khôn ngoan;
    đừng bỏ qua lời dạy ta.
34 Phúc cho ai lắng nghe ta,
    canh chừng nơi cửa ta mỗi ngày,
    dựa cửa chờ ta.
35 Những ai tìm được ta là tìm được sự sống,
    Chúa sẽ ban ơn cho những người ấy.
36 Những ai không tìm ta là tự hại mình.
    Những ai ghét ta là yêu sự chết.”

Footnotes

  1. Châm Ngôn 8:18 sự công chính lâu dài Hay “sự công chính và thịnh vượng.”
  2. Châm Ngôn 8:27 lúc Ngài trải chân trời trên biển cả Nguyên bản, “Khi Ngài vẽ vòng tròn trên vực sâu.”
  3. Châm Ngôn 8:30 Ta như … cạnh Ngài Nguyên văn, “Ta như đứa con đứng cạnh Ngài.”