A A A A A
Bible Book List

Châm Ngôn 22 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

22 Danh tiếng tốt quí hơn tiền của.
    Uy tín quí hơn vàng bạc.
Kẻ giàu và người nghèo đều giống nhau ở chỗ nầy:
    CHÚA dựng nên cả hai.
Người khôn thấy trước nguy hiểm và tránh né,
    kẻ khờ dại cứ đâm đầu vào rồi gặp rắc rối.
Nếu con tôn kính CHÚA và khiêm tốn,
    con sẽ được giàu có, vinh dự và sống lâu.
Đời kẻ ác giống như lối đi đầy chông gai và bẫy dò.
    Nhưng người thận trọng giữ mạng sống mình
    và tránh những lối đi ấy.
Hãy dạy dỗ con cái biết cách sống,
    để khi về già nó cũng không lạc lối.
Kẻ giàu quản trị người nghèo,
    ai mắc nợ là tôi tớ của chủ nợ.
Kẻ gieo điều ác sẽ gặp thảm họa.
    Sự kiêu căng giận dữ của chúng sẽ không kéo dài.
Người rộng rãi sẽ được phước,
    vì họ biết san sẻ thức ăn với người nghèo khó.
10 Hãy đuổi kẻ xấc láo đi,
    thì những cuộc tranh biện sẽ ngưng,
    và những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt.
11 Ai ham thích tư tưởng trong sạch và lời nói thanh nhã
    sẽ được làm bạn với vua.
12 CHÚA canh giữ sự hiểu biết,
    nhưng Ngài phá hỏng âm mưu của kẻ vô tín.
13 Kẻ biếng nhác bảo, “Có con sư tử ngoài kia!
    Tôi có thể bị nó xé xác ngoài phố!”
14 Lời dụ dỗ của người vợ bất chính như bẫy sâu.
    Những kẻ chọc giận CHÚA sẽ rơi vào đó.
15 Trẻ con nào cũng dại dột,
    nhưng nhờ sửa phạt mà chúng sẽ trở nên khôn ngoan [a].
16 Ai làm giàu do ngược đãi người nghèo,
    hay do hối lộ kẻ giàu sẽ trở nên nghèo khó.

Những câu châm ngôn khác

17 Hãy nghe thật kỹ lời người khôn nói;
    hãy để ý lời ta dạy con.
18 Nên ghi tạc những lời nầy trong trí con để lúc nào con cũng sẵn sàng dùng đến.
19 Nay ta dạy con những điều ấy
    để con đặt lòng tin cậy nơi CHÚA.
20 Ta đã viết ba mươi câu châm ngôn
    và hiểu biết nầy cho con. [b]
21 Ta dạy con những lời chân thật và đáng tin
    để con có thể trả lời chân thật cho những ai hỏi con.

— 1 —

22 Đừng thấy kẻ nghèo mà hiếp đáp họ,
    chớ nên lợi dụng họ nơi tòa án.
23 CHÚA sẽ bênh vực họ. Ngài nâng đỡ người nghèo khổ.
    Ngài sẽ tước đoạt những kẻ nào tước đoạt họ.

— 2 —

24 Chớ nên làm bạn với người nóng tính,
    hay kết thân với kẻ dễ nổi giận.
25 Nếu không con cũng sẽ giống chúng.
    Rồi con sẽ mắc bẫy.

— 3 —

26 Chớ nên bảo lãnh cho ai,
    hay bảo đảm nợ của kẻ khác.
27 Vì nếu con không trả nổi,
    thì cho đến cái giường con nằm cũng bị lấy đi.

— 4 —

28 Chớ dời lằn ranh cũ,
    vì đó là ranh do tổ tiên con dựng lên.

— 5 —

29 Con có thấy người khéo tay trong việc mình làm không?
    Họ sẽ làm việc cho vua chứ không phải cho người thường đâu.

Footnotes:

  1. Châm Ngôn 22:15 nhờ sửa phạt … khôn ngoan Hay “Nhờ sửa phạt mà xua đuổi sự dại dột.”
  2. Châm Ngôn 22:20 Ta đã viết … cho con Hay “Có phải ta đã viết những lời khôn ngoan trước đây cho con không?”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Châm Ngôn 22 1934 Vietnamese Bible (VIET)

22  Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.

Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.

Người khôn ngoan thấy đều tai vạ, và ẩn mình; Nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn, và mắc phải vạ.

Phần thưởng của sự khiêm nhượng và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Aáy là giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống.

Trong đường kẻ gian tà có gai chông và cái bẫy; Ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó.

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.

Kẻ nào giao sự bất công sẽ gặt điều tai họa; Và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi.

Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước; Vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó.

10 Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra, thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi; Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết.

11 Ai ái mộ lòng thánh sạch, Và có duyên nơi môi miệng mình, sẽ được vua làm bạn nghĩa.

12 Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức; Nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà.

13 Kẻ biếng nhác nói: Có con sư tử ở ngoài đó; Tôi sẽ bị giết tại giữa đường.

14 Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu; Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó.

15 Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; Song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó.

16 Người nào hà hiếp kẻ nghèo ắt sẽ làm cho nó giàu có; Và ai co kẻ giàu có chỉ làm cho người sa vào sự thiếu thốn.

17 Hãy lắng tai nghe lời kẻ khôn ngoan, Khá chuyên lòng con về sự tri thức ta.

18 Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, Lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp.

19 Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, Để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.

20 Ta há chẳng có chép cho con Những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao,

21 Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, Hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con?

22 Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo, Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành;

23 Vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ, Và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ.

24 Chớ làm bạn với người hay giận; Chớ giao tế cùng kẻ cường bạo,

25 E con tập theo đường lối nó, Và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng.

26 Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ:

27 Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?

28 Chớ dời đi các mộc giới cũ, Mà tổ phụ con đã dựng.

29 Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes